Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului


Catedra de ştiinţe economice

Referat pe tema:
,,Migraţia populaţiei Republica Moldova şi consecinţele ei pentru
economia naţională”
(în cadrul disciplinei „Teorii economice contemporane”)

Specialitatea: „Contabilitate”

Autor:
studentul gr. CT11M
Alexandru GUZ

___________________

Conducător ştiinţific
conf.univ,dr., Ala TRUSEVICI
___________________

Bălţi, 2019