Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ


Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009
PROBA DE BARAJ Baraj
Soluţie - Problema a III-a

A. Coeficient termic al rezistenţei (5 puncte)


Conductivitatea electrică a materialelor  în materiale în care conducţia electrică este asigurată de electronii liberi
depinde direct proporţional de concentraţia n a purtătorilor de sarcină electrică şi de mobilitatea acestora  (mobilitatea
este coeficientul de proporţionalitate dintre viteza de drift a electronilor şi intensitatea câmpului electric care determină
apariţia deplasării ordonate a purtătorilor de sarcină). Lărgimea benzii interzise E g se defineşte ca energia necesară unui
electron pentru a deveni liber în cristalul semiconductor( prin trecerea de pe cel mai înalt nivel energetic ocupat în banda de
valenţă pe cel mai de jos nivel liber din banda de conducţie). Această energie poate fi furnizată termic sau prin alte
modalităţi.
Pentru semiconductori puri, concentraţia de purtători liberi creşte puternic cu temperatura conform relaţiei
n  T 3 2  exp  E g  2k B  T   ( 0)
Tot pentru semiconductori puri, la temperaturi absolute T ridicate mobilitatea scade cu creşterea temperatura
 ~T  3 2 . ( 0)
În concluzie, rezistenţa electrică variază cu temperatura. Coeficientul termic al rezistenţei  reprezintă variaţia relativă a
rezistenţei electrice raportată la o mică variaţie a temperaturii. Se presupun cunoscute: c  3  108 m  s 1 ;
23 1
h  6,64  10 34 J  s ; e  1,6  10 19 C ; k B  1,38  10 J  K .

Pentru germaniu pur, la temperaturi foarte joase, lungimea de undă de prag pentru apariţia efectului fotoelectric este
 prag  1,7m
1. Determină lărgimea benzii interzise (exprimată în eV ) a germaniului pur.
2. Determină coeficientul termic al rezistenţei germaniului la temperatura camerei .

Soluţie
1. Apariţie efectului fotoelectric este legată de „eliberare”electronilor. Deoarece conform enunţului temperatura este foarte
scăzută, energia furnizată de fotonii din infraroşu asigură energia necesară electronilor pentru eliberare.
Prin urmare
hc
Eg  ( 0)
 prag

Valoarea numerică este

 6,64  1034  3  108


E g  6
 1,17  1019 J
 1,7  10 ( 0)
E  0,73eV
 g
2.Conductivitatea electrică are expresia

Proba de baraj – Soluţie - Problema a III -a


Pagina 1 din 6
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE FIZICĂ
Râmnicu Vâlcea, 1-6 februarie 2009
PROBA DE BARAJ Baraj
  
  n  e      T 3 2 exp  E g  2k B  T   T 3 2    exp  E g  2k B  T   ( 0)
unde  nu depinde de temperatură.

Proba de baraj – Soluţie - Problema a III -a


Pagina 2 din 6
Corespunzător, rezistivitatea electrică a materialului semiconductor intrinsec la temperaturi ridicate are expresia

  1  exp E g  2 k B  T  . ( 0)
Rezistenţa electrică are expresia

   exp E g  2 k B  T  
 1
R ( 0)
S
Coeficientul termic al rezistenţei se poate scrie ca
1 R  T  T   R  T  1 dR
   ( 0)
R T T R  T  dT
Cum
 Eg 1 
    exp E g  2 k B  T     
dR  1
 2  ( 0)
dT S  2 k B T 

Se poate rescrie coeficientul termic al rezistenţei ca

  1  E g 1    1
     exp E g  2k B  T       2      exp E g  2k B  T   
 S  2k B T   S 
 Eg 1
    2 ( 0)
 2 k B T
 1 1 hc
    2
 2 k B T  prag

Valoarea numerică a coeficientului termic este


1 1 6,64  10 34  3  108
    0,047K 1 ( 0)
2  1,38  10  23 300 2 1,7  10 6

B. .. şi circuit de curent alternativ (5 puncte)


Reţeaua din figură este alcătuită dintr-un număr care tinde la infinit de celule pătrate
având pe laturi impedanţe Z1 şi Z 2 , legate în modul sugerat în desenul alăturat.
Consideră situaţia în care impedanţa Z1 este o bobină (eventual reală) iar
impedanţa Z 2 este un condensator ideal .Circuitul este legat la o sursă de tensiune
electrică alternativă pentru care valoarea instantanee a tensiunii are expresia
u  t   U 2  sin   t  - unde U este o constantă iar pulsaţia  poate fi
variată. Oricare ar fi valoarea iniţială a pulsaţiei, puterea reactivă a circuitului,
necunoscută, rămâne neschimbată la dublarea pulsaţiei. Puterea activă a circuitului
are valoarea P .
a. Determină în funcţie de Z1 şi Z 2 expresia impedanţei echivalente Z AB a
reţelei .
b. Determină valoarea puterii reactive a circuitului
c. Determină expresiile impedanţelor Z1 şi Z 2 în funcţie de P , U şi 0  1 / C  L (capacitatea C a
condensatorului şi inductanţa L a bobinei care nu sunt cunoscute).

Proba de baraj – Soluţie - Problema a III -a


Pagina 3 din 6
Soluţie
a. Din invarianţa impedanţei la adăugarea unei noi celule rezultă că valoarea impedanţei circuitului este
Z 2 echivalent  Z1  Z 2
dacă


Z1  R  jL

Z 2   j  C   ( 0)
 L R
Z1  Z 2   j
 C C
iar
Z echivalent  R e  X e  j ( 0)
rezultă că

L 2 2
 C  R e  X e
 ( 0)
 R  2 R e  X e
 C  
Ridicând la pătrat relaţiile rezultă

 L  2 4 4 2 2
   R e  X e  2R e  X e
 C 
 2
( 0)
 R  2 2
 
 C     4 R e  X e

şi în consecinţă
2 2
R 2
e  L  R 
 X e2       ( 0)
 C   C  
astfel că


1   L   R  L 
2 2
R 
 e     
2   C   C  C 
  
 ( 0)
 1   L   R  L 
2 2
X e      
 2   C   C  C 
  

b. Puterea reactivă are expresia

U2 U2 U 2  R e  X e  j  U 2 X e
Preactiv  Im  Im  Im  2 ( 0)
Z echivalent R e  Xe  j R e2  X e2 R e  X 2e

Proba de baraj – Soluţie - Problema a III -a


Pagina 4 din 6
1   L  L
2 2
 R 
2
U       
2 C  C C
 U2Xe   ( 0)
Preactiv  
R e2  X e2 2
L  R 
2

   
C  C 
Dublarea frecvenţei conduce la o nouă expresie a puterii reactive

1   L  L
2 2
R 
 U2        
2 C  C  2  C
  ( 0)
Preactiv  2 
2 2
L  R 
   
C  C  2 
Care nu poate conduce la o aceeaşi valoare decât dacă
R R
 ( 0)
C  2 C  
ceea ce este posibil numai dacă
R 0 ( 0)
Bobina din circuit este – prin urmare – ideală.
Impedanţa echivalentă a circuitului este pur rezistivă şi are valoarea
L
Z echivalent  ( 0)
C
independentă de frecvenţă.
Puterea reactivă a circuitului este nulă pentru oricare frecvenţă.
Preactiv    0 Var ( 0)
Puterea activă a circuitului are expresia
U2
P
L ( 0)
C
Se poate scrie că

 L U2
 
 C P ( 0)
 C  L  1/
 0

astfel că

 U2
L 
 P  0
 ( 0)
C  P
 U 2  0

Soluţie propusă de
Proba de baraj – Soluţie - Problema a III -a
Pagina 5 din 6
Dr. Constantin COREGA , Liceul Emil Racoviţă Cluj - Napoca
Dr. Adrian DAFINEI, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti

Proba de baraj – Soluţie - Problema a III -a


Pagina 6 din 6