Sunteți pe pagina 1din 1

Numele___________________________

Test de verificare
1. Sistemul de operare este:
a. un program special cu rol de dirijare şi control asupra resurselor hardware şi software ale
calculatorului şi care asigură interfaţa între utilizator şi calculator
b. un editor de texte
c. dispozitiv ce stabileşte legătura cu microprocesorul

2. Un calculator funcţional(care poate să ruleze aplicaţii) trebuie să aibă sistem de operare


a)Adevarat b) Fals

3. Care este numele corect pentru imaginea urmatoare:

a) bara de stare; b) bara de meniu c) bara de derulare d) bara de titlu

4. Identificati pictograma care corespunde unei scurtaturi a unui director:

a) b) c) d)

5. Care dintre următoarele operaţii nu reprezintă o funcţie a sistemului de operare:


a. editarea textelor şi imaginilor
b. gestionarea resurselor hardware şi software ale calculatorului
c. asigurarea interfeţei între utilizator şi calculator
6. Legătura dintre utilizator şi sistemul de calcul este realizată cu ajutorul:
a. tastatura
b. monitorului
c. nucleul sistemului de operare
7. Care este dispozitivul periferic de intrare:
a. Tastatura
b. Imprimanta
c. microprocesorul
8. Caracteristica multitasking a sistemului de operare înseamnă:
a. folosirea sistemului pe mai multe calculatoare
b. rularea în acelaşi timp a unor programe
c. parcurgerea secvenţială a mai multor programe

9. Linux este un sistem de operare.


a. Adevărat b. False
10. Maximizarea unei ferestre se face cu ajutorul butonului:
a) b) c) d)

11. Închiderea unei ferestre se face cu ajutorul butonului:


a) b) c) d)

12. Care dintre următoarele reprezentări este asociată Hard-disk-ului sau unei partiţii a acestuia:

a) b) c) d)