Sunteți pe pagina 1din 4

Nume:___________________ Data:

Fișă de lucru
1. Bifează cu X răspunsurile corecte:
 Partea de cer şi de pământ pe care o cuprindem cu privirea, până la linia
orizontului, alcătuieşte:
 locul natal ;
 orizontul .

 Linia de jur-împrejurul nostru, unde ni se pare că cerul atinge pământul se


numeşte:
 linia orizontului ;
 linia orizontală .

 Culoarea convenţională pentru munţi este:


 verde ;
 maro ;
 albastru .

 Estul indică:
 locul de unde răsare soarele ;
 locul unde apune soarele ;
 răsăritul .

2. Notează cu A (adevărat) propoziţiile adevărate şi cu F (fals) propoziţiile false:


 Punctele cardinale sunt estul, vestul, nordul şi sudul. (.....)
 Nordul reprezintă partea de orizont opusă Soarelui la amiază. (.....)
 Muşchiul de pe trunchiul copacilor indică sudul. (.....)
 Muşuroaiele de furnici şi de cârtiţă sunt mai umede în partea ce indică nordul. (....)
 Punctele cardinale reprezintă cele patru direcţii principale de orientare. (.....)
3. Notează punctele cardinale corespunzătoare busolei.

4. Completează:

Orașul în care eu locuiesc se numeşte..................................... . Este un .........................

din judeţul ....................................................... . Forma de relief dominantă este .......................... .

.............................este o apă curgătoare din apropierea localităţii mele. Plantele cultivate sunt:
........................................................................................................................................................ .

5. Priveşte planul de mai jos, apoi completează spaţiile punctate :

N
Băncile elevilor noştri sunt
orientate spre ………… . Tabla se află pe
peretele dinspre……….. . Orga şi uşa se
află pe peretele dinspre …….. .
Banca lui Matei se află la ………
de banca Laurei şi la …………. de banca
L Adrianei.
V E Lumina soarelui pătrunde prin cele
A M trei festrestre din partea de ……… a clasei.
În spatele clasei, pe peretele dinspre
……………. se află dulapul cu materiale
didactice şi cuierele.
Cu ajutorul calculatorului din
…………………putem naviga pe internet.
Nu uităm niciodată să udăm floarea
din ……………………….clasei!

S
6. Numeşte formele de relief ilustrate în imagini:

__________________ _________________ _______________

7. Uneşte corespunzător:
aşezările sunt întinse, populate.
 În zona de deal

aşezările sunt adunate în jurul văilor.


 În zona de câmpie

 În zona de munte aşezările sunt risipite.

8. Completează rebusul răspunzând corect la cerinţele de mai jos:


1. Instrumentul cu ajutorul căruia putem identifica punctele cardinale este...
2. Harta este o reprezentare .... a unei suprafeţe mai mari sau mai mici de pământ.
3. Scara hărţii este precizată în ....
4. .... şi animalele diferă de la o zonă de relief la alta.
5. Steaua ....indică nordul.