Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii
HOTĂRÂREA nr. 464 /05.06.2019

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 - 37 din Statutul
profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare
Statut),
Având în vedere prevederile art. 4 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 463/
05.06.2019 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea
septembrie 2019,
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 05 iunie 2019 a dezbătut şi a aprobat
măsurile privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen” şi a adoptat
următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1. – (1) Taxa de examen de 1000 lei, achitată în contul Institutului Naţional
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor - I.N.P.P.A. din Bucureşti nr.
RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - București cu
mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie
2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea
septembrie 2019”, se repartizează astfel:
a) 500 lei pentru baroul la care se efectuează operaţiunile aferente înscrierii
la examen, prin activităţi de secretariat, specifice şi prin acte şi operaţiuni de
verificare a actelor ce însoţesc cererea de înscrie re la examen;
b) 500 lei pentru I.N.P.P.A., pentru cheltuielile pe care le implică organizarea
examenului;
(2) Taxa de înscriere la examen se restituie integral candidaţilor retraşi anterior
afişării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la examen
pentru respectarea dispoziţiilor art. 14-15 din Statutul profesiei de avocat.
(3) Desocotirea finală cu barourile va avea loc cel mai târziu la 7 zile după
finalizarea examenului şi soluţionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de
examen, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de examen.

Art. 2. – (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R.


(www.unbr.ro) și va fi comunicată barourilor, I.N.P.P.A. şi membrilor Consiliului
U.N.B.R..
(2) I.N.P.P.A. şi barourile vor pune în aplicare dispoziţiile prezentei hotărâri.

Adoptată azi 05 iunie 2019 în şedinţa Consiliului U.N.B.R. desfăşurată la București.

CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA