Sunteți pe pagina 1din 5

În atenţia profesorilor de matematică

An şcolar 2019-2020

CLASELE V-VIII

Olimpiada locală de matematică și Concursul de matematică “Şi eu pot fi bun la mate” – pentru şcolile din rural (etapa locală) se vor
organiza pe zone după repartizarea de mai jos.

Pentru fiecare zonă, școala organizatoare va desemna un coordonator dintre profesorii de matematică și va trimite până pe 01.12.2019 un e-
mail pe adresa matematica.neamt@gmail.com în care va comunica numele coordonatorului și adresa de mail pe care se vor primi subiectele.

Propunerile de subiecte pentru Olimpiada locală de matematică vor fi trimise pe adresa matematica.neamt@gmail.com până la date de
01.12.2019.

Propunerile de subiecte pentru Concursul de matematică “Şi eu pot fi bun la mate” – pentru şcolile din rural (etapa locală) vor fi trimise pe
adresa matematica.neamt@gmail.com până la date de 01.12.2019.

Corectarea lucrărilor la cele două concursuri se va face în ziua concursului. Transmiterea rezultatelor se va face pe adresa de e-mail
matematica.neamt@gmail.com în ziua concursului.

CLASELE IX-XII

Olimpiada locală de matematică și Concursul Naţional de Matematica Aplicată “Adolf Haimovici” (etapa locală) se vor organiza în fiecare
liceu cu subiecte proprii. Olimpiada se poate organiza pe 13.12.2019 sau pe 14.12.2019.

Corectarea lucrărilor la cele două concursuri se va face în ziua concursului. Transmiterea subiectelor, baremelor şi a rezultatelor se va face pe
adresa de e-mail matematica.neamt@gmail.com în ziua concursului.
ȘCOALA
ȘCOALA ORGANIZATOARE
Zona ŞCOLI ARONDATE – ELEVI GIMNAZIU ORGANIZATOARE PENTRU CONCURSUL
PENTRU OLM 14.12.2019 ȘCOLILOR DIN RURAL
07.12.2019
Şcoala Gimnazială "Daniela
1. Şcolile din Piatra Neamţ – clasa a V-a
Cuciuc" Piatra Neamţ
Școala Gimnazială"Nicu Albu"
2. Şcolile din Piatra Neamţ – clasa a VI-a
Piatra-Neamt
Şcoala Gimnazială nr. 8 Piatra
3. Şcolile din Piatra Neamţ – clasa a VII-a
Neamţ
Şcoala Gimnazială nr. 5 Piatra
4. Şcolile din Piatra Neamţ – clasa a VIII-a
Neamţ
Şcoala Gimnazială “Vasile
5. Şcolile din Roman – clasa a V-a
Alecsandri” Roman
Şcoala Gimnazială “Sergiu
6. Şcolile din Roman – clasa a VI-a
Celibidache” Roman
Şcoala Gimnazială “Al I.
7. Şcolile din Roman – clasa a VII-a
Cuza” Roman
Şcoala Gimnazială “Calistrat
8. Şcolile din Roman – clasa a VIII-a
Hogaș” Roman
Şcoala Gimnazială Domnească
9. Şcolile din Tg Neamţ – clasa a V-a şi a VIII-a "Grigore Ghica-Vodă” Tîrgu
Neamţ
Liceul Tehnologic “Vasile
10. Şcolile din Tg Neamţ – clasa a VI-a şi a VII-a
Conta” Tîrgu Neamţ

11. Şcoala Gimnazială nr. 1 Bicaz Şcoala Gimnazială nr. 1 Bicaz

12. Şcolile din Roznov – clasele V- VIII Liceul Tehnologic Roznov


Şcoala Gimnazială Dumbrava Roşie, Şcoala Gimnazială “I. Gervescu”
Şcoala Gimnazială “I.
13. Săvineşti, Şcoala Gimnazială Costişa, Şcoala Gimnazială Zăneşti, Şcoala Gimnazială Costişa
Gervescu” Săvineşti
Şcoala Gimnazială “Alexandru Podoleanu” Podoleni
Şcoala Gimnazială Piatra Şoimului, Şcoala Gimnazială “Ioan Grigore
Teodorescu” Ruseni, Şcoala Gimnazială “I.I. Mironescu” Tazlău, Şcoala
14. Gimnazială Borleşti, Şcoala Gimnazială Cîndeşti, Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială Cîndeşti Şcoala Gimnazială Rediu
Rediu

Şcoala Gimnazială Vaduri, Şcoala Gimnazială “Iulia Hălăucescu” Şcoala Gimnazială “Iulia Școala Gimnazială "Nicolae
15. Tarcău, Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Pîngărați Hălăucescu” Tarcău Iorga" Pîngărați

Şcoala Gimnazială Bicazu Ardelean, Şcoala Gimnazială Bicaz Chei, Şcoala Gimnazială Bicazu
16. Şcoala Gimnazială “Vasile Mitru” Taşca, Școala Gimnazială Dămuc Şcoala Gimnazială Bicaz Chei
Ardelean

Şcoala Gimnazială “Grigore Ungureanu” Ceahlău, Şcoala Gimnazială


“Constantin Panțiru” Grinţieş, Şcoala Gimnazială "Ioan Luca" Farcaşa, Liceul “Mihail Sadoveanu”
17. Şcoala Gimnazială “Iustin Pîrvu” Poiana Teiului, Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială Hangu
Borca
Hangu, Liceul “Mihail Sadoveanu” Borca

Şcoala Gimnazială Dochia, Şcoala Gimnazială “Prof. Gh. Dumitreasa”


Girov, Şcoala Gimnazială “Nicolae Buleu” Mărgineni, Şcoala
, Şcoala Gimnazială „Prof.
Gimnazială „Prof. Mihai Emilian Mancaș” Dobreni, Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială “Dumitru
18. Mihai Emilian Mancaș”
“Dumitru Almaș” Negreşti, Şcoala Gimnazială “Melchisedec Almaș” Negreşti
Dobreni
Ștefănescu” Gîrcina, Şcoala Gimnazială Bodeşti

Şcoala Gimnazială Făurei, Şcoala Gimnazială Ruginoasa, Şcoala


19. Gimnazială Văleni, Şcoala Gimnazială Dulceşti, Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială Văleni Şcoala Gimnazială Dulceşti
“Carmen Sylva” Horia, Şcoala Gimnazială Trifeşti
Şcoala Gimnazială Tămăşeni, Școala Profesională Adjudeni, Şcoala
20. Gimnazială Pildeşti, Şcoala Gimnazială Gherăieşti, Liceul Teoretic “V. Şcoala Gimnazială Pildeşti Şcoala Gimnazială Gherăieşti
Alecsandri” Săbăoani, Liceul Tehnologic Nisiporeşti

Şcoala Gimnazială Boghicea, Şcoala Gimnazială Stănița, Şcoala


Gimnazială “Antonie Mureșianu” Bîra, Şcoala Gimnazială Sagna, Şcoala Gimnazială “Gh.
21. Şcoala Gimnazială Sagna
Şcoala Gimnazială “Gh. Pătrașcu” Buruieneşti Pătrașcu” Buruieneşti

Şcoala Gimnazială Gîdinţi, Şcoala Gimnazială Poienari, Şcoala


Gimnazială Bozieni, Şcoala Gimnazială Oniceni, Şcoala Gimnazială Şcoala Gimnazială “Vlad
22. Şcoala Gimnazială Oniceni
“Vlad Dănulescu” Pânceşti Dănulescu” Pânceşti

Şcoala Gimnazială Băluşeşti, Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Școala Şcoala Gimnazială Ion Școala Profesională Valea
23. Profesională Valea Ursului Creangă Ursului
Şcoala Gimnazială Moldoveni, Şcoala Gimnazială Bahna, Şcoala Şcoala Gimnazială
24. Gimnazială Secuieni, Şcoala Gimnazială “Gh. Nicolau” Români Şcoala Gimnazială Bahna
Moldoveni
Şcoala Gimnazială Bîrgăuani, Şcoala Gimnazială “Pr. Gh. Săndulescu”
Dragomireşti, Şcoala Gimnazială "Constantin Virgil Gheorghiu" Şcoala Gimnazială “Dr. E.
25. Războieni, Şcoala Gimnazială Tupilaţi, Şcoala Gimnazială “Dr. E. Şcoala Gimnazială Tupilaţi
Rigler” Ştefan cel Mare
Rigler” Ştefan cel Mare

Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia, Şcoala


Gimnazială “Vasile Conta” Ghindăoani, Şcoala Gimnazială “Gh. Şcoala Gimnazială “Gh.
26. Şcoala Gimnazială Bălţăteşti
Săvinescu” Crăcăoani, Şcoala Gimnazială Bălţăteşti Săvinescu” Crăcăoani

Şcoala Gimnazială “Ieremia Irimescu” Brusturi, Şcoala Gimnazială


Drăgăneşti, Şcoala Gimnazială Răuceşti, Şcoala Gimnazială Timişeşti,
Liceul Tehnologic
Școala Profesională Oglinzi, Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Pipirig, Liceul Tehnologic “Ion
27. "Arhimandrit Chiriac Nicolau"
Liceul Tehnologic "Arhimandrit Chiriac Nicolau" Vînători-Neamţ, Creangă” Pipirig
Vînători-Neamţ
Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costachi" Mănăstirea Neamţ
Şcoala Gimnazială Ţibucani, Şcoala Gimnazială Urecheni, Şcoala
Gimnazială Păstrăveni, Şcoala Gimnazială Grumăzeşti, Școala Școala Profesională
28. Şcoala Gimnazială Ţibucani
Profesională Petricani Petricani

Inspector şcolar,
Prof. Camelia Elena Neţa

CEN/CEN-2 ex
Dosar: Olimpiade şi concursuri