Sunteți pe pagina 1din 1

Str. Domnească nr.

111, Galaţi, 800201


Web: www.sia.ugal.ro, Tel. 0336130177

Durata Locuri Locuri


Domeniul Specializarea
studiilor buget cu taxa
Ingineria produselor alimentare 4 ani
Ingineria Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 ani 40 156
produselor Tehnologie şi control în alimentaţie publică Nou 4 ani
Nou
alimentare Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani - 50
Controlul şi expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani - 50

Zootehnie Piscicultură şi acvacultură 4 ani 20 30

Etapa I
15 - 20 iulie 2019 Înscrieri
21 - 22 iulie 2019 Desfăşurarea probelor eliminatorii
23 - 24 iulie 2019 Desfășurarea probelor de concurs
25 iulie 2019 Afișarea rezultatelor din Etapa I și rezolvarea contestațiilor
26 - 28 iulie 2019, ora 12 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa I
Etapa a II-a
28 iulie 2019, ora 16 Afișarea listelor din Etapa a II-a
29 - 30 iulie 2019, ora 10 Depunerea diplomelor de bacalaureat în original pentru cei admiși în Etapa a II-a
31 iulie 2019 Afișarea listelor finale

Domeniul Specializarea Admitere doar pe bază de dosar!


Ingineria produselor alimentare
Media finală de concurs se calculează din:
Controlul şi expertiza produselor alimentare 50% media finală de la examenul de
Ingineria
Tehnologie şi control în alimentaţie publică bacalaureat
produselor
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 50% media multianuală din liceu
alimentare Pentru programele de studii în limba engleză, candidaţii vor
Controlul şi expertiza produselor alimentare prezenta, la înscriere, certificatul de competenţă lingvistică
eliberat de o instituţie abilitată. Candidaţii care nu au certificat
(în limba engleză) de competenţă lingvistică vor susţine examenul în cadrul
Centrului de Limbi Moderne al UDJG, după o planificare
Zootehnie Piscicultură şi acvacultură ulterioară.