Sunteți pe pagina 1din 1

Doritorii să beneficieze de Legea 2% pot depune actele

la Ministerul Justiției
05.12.2016 Rodion Guștiuc

5 decembrie 2016, Chișinău - Asociațiile obștești, fundațiile, instituțiile private, cultele

religioase și părțile componente ale acestora pot depune cererea de înregistrare în lista

beneficiarilor Legii 2% la Ministerul Justiției până pe 29 decembrie 2016.

Potrivit Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat de Guvern pe 30

noiembrie și publicat în „Monitorul Oficial" pe 2 decembrie 2016, solicitanții pot beneficia de acest

mecanism dacă activează cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele

fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate.

Cererea de includere pentru anul 2017 poate fi depusă în termen de 20 de zile lucrătoare de la

intrarea în vigoare a actului juridic.

Potențialii beneficiari trebuie să indice în document denumirea lor, data înregistrării, numărul de

identificare de stat, datele de contact, activitățile implementate și datele bancare la care vor fi
transferate sumele de desemnare procentuală. De asemenea, este necesară prezentarea unei

declarații pe proprie răspundere că nu au susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma

desemnării procentuale, nu vor susține activitatea unui partid politic, a unei organizații social-politice

sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului Electoral.

Ulterior, în perioada 1 - 30 septembrie a fiecărui an, solicitanții vor depune cererile de înregistrare, iar

organizațiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în

cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă. De asemenea, dacă solicitantul nu a

prezentat informația completă, Ministerul Justiției îl va notifica prin e-mail, în termen de 20 de zile

lucrătoare de la expirarea datei limită pentru depunere și, timp de 10 zile de la recepționarea

notificării, acesta va putea remedia neajunsurile.

Notă informativă!

Cererea poate fi descărcată AICI, apoi completată, semnată și depusă personal la Ministerul Justiției

(bir. 128 / boxa pentru corespondență) sau prin e-mail pe adresa secretariat@justice.gov.md (scanată

/ autentificată prin semnătură electronică).

Lista beneficiarilor va fi făcută publică până pe 31 decembrie 2016.

Pentru mai multe informații, contactați

Serviciul Protocol, Informare și Comunicare cu Mass-Media al Ministerului Justiției

tel: (+373 22) 20 14 40 / e-mail: presa@justice.gov.md