Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 20___
Anexa 2

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Entitatea economică SRL “Modeco Prim” desfășoară activitatea de producere şi vînzare a


franzelelor. În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat următoarele
intrări:

I. S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA). Serviciile
pentru transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA. Utilajul a fost descărcat de către
angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri aferente punerii în
funcțiune: salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00 lei; serviciile secției auxiliare –
300,00 lei.
II. S-a procurat materie primă:
 la 02.10.201__ aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul de 12,40 lei/kg;
 la 06.10.201__ aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50 lei/kg;
 la 13.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului – 1000
kg, preţul de 13,30 lei/kg;
 la 19.10.201__ aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului acordat – 600 kg,
preţul de 12,60 lei/kg;
 la 27.10.201__ aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg, preţul de 12,20
lei/kg;
 la 30.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului -700
kg, preţul de 12,90 lei/kg.
III. Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări aferente
elementelor patrimoniale:
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de utilizare 5 ani,
valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează amortizarea
unei imobilizări, începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în exploatare,
utilizând metoda liniară de calcul a amortizării.
2. S-a consumat la 02.11.201__ materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000 kg. Politicile
contabile prevăd evaluarea ieșirelor de materie primă la valoarea contabilă care se determină prin
aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.
3. S-a calculat salariile:
a. muncitorilor care fabrică produse – 30 100,00 lei;
b. administratorului secției de producție – 18 000,00 lei;

2
c. personalului administrativ al entității – 42 500,00 lei;
d. vînzătorilor – 15 600,00 lei.
4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată pentru:
a. scopuri tehnologce – 3 900,00 lei;
b. necesitățile generale ale secției de producție – 2 750,00 lei;
c. iluminarea oficiului – 1 808,00 lei;
d. iluminarea magazinului – 2 100,00 lei.
5. S-a acceptat factura prezentată de către SA”Respect” pentru paza:
a. secției de producție – 1 430,00 lei;
b. oficiul entității – 750,00 lei;
c. magazinului – 990,00 lei.
6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1300,00 lei.

7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără TVA).

8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 50,000 lei, cu plata ulterioară. Cost de intrare –
6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.
9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei; lipsuri de numerar – 60
lei, care au fost reținute din salariul casierului.

Sarcini:
1. În baza informației prezentate în studiul de caz (p. I și II), se cere:
a. identificați modul de formare a costului de intrare a activului;
b. calculați costul de intrare a cuptorului;
c. înregistrați în contabilitatea SRL “Modeco Prim” operațiile economice cu privire la
procurarea cuptorului și materiei prime;
d. calculați soldul final al contului contabil 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul inițial la
01 octombrie 201_ constituie 500 kg la preţul de 12 lei/kg.
2. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în trimestru IV a anului curent conform
informației din p. III a studiului de caz.
3. Calculați costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor, știind că cantitatea de
producție obținută este 28 400 franzele și înregistrați în conturile contabile operațiile
economice aferente evidenții costurilor de producție.
4. Contabilizați veniturile și cheltuielile recunoscute în trimestrul IV a anului de gestiune în baza
informațiilor prezentate în studiul de caz.

3
5. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe tipuri de activități
al entității SRL “Modeco Prim” și modul de prezentare a informației cu privire la poziția
financiară în Situațiile financiare.