Sunteți pe pagina 1din 4

21 de exerciții de dicție  jră  Până când a cărămidărit

cărămidarul pe cărămidăriță, a
Exerciții de dictie 1 Exercitii de dictie 5 cărămidărit cărămidărița pe
cărămidar la fel cum ar fi vrut
 bra
Capra neagră-n piatră calcă, cărămidarul să cărămidărească pe
 bre
Cum o calcă-n patru capra! cărămidăriță.
 bri
 bro Crapă capul caprii-n patru,
Cum a crăpat piatra-n patru! Exercitii de dictie 8
 bru
 bra Capra neagră calcă-n clinci,
 bri  Cosașul Sașa când cosește, cât
Crapă capul caprii-n cinci, șase sași sașul cosește. Și-n sus
Exercitii de dictie 2 Cum a călcat capra-n clinci. și-n jos de casa sa, sașul cosește
Capra paște lângă casă și-și spune sieși: sunt Sașa Cosașul
Capul caprii crape-n șase! care cât șase sași cosește și-n sus
 vra
Capra noastră n-are lapte și-n josul casei cât șase case.
 vre
 vri Crăpa-i-ar coarnele-n șapte! Exercitii de dictie 9
 vro Capra-n piatră a călcat
 vru
Piatra-n patru a crăpat,  Papucarul papucăreşte papucii
 vra nepapucăriţi ai papucăresei, dar
Povestea s-a terminat
 vră papucăreasa nu poate papucări
papucii nepapucăriţi ai papucarului
Exercitii de dictie 6 care papucăreşte papucii
Exercitii de dictie 3
nepapucăriţi.
 Fofiţă fondofirliţă, forofifo –
 jra Exercitii de dictie 10
fenderliţă şi fifoi fondofirloi, forofifo
 jre – fenderloi.
 jri  Unilateralitatea colocviilor
 jro desolidarizează conştinciozitatea
Exercitii de dictie 7 energeticienilor care manifestă o
 jru
imperturbabilitate indiscriptibilă în
 jra
locul nabucodonosorienei telecloape cu un encicloped pe post Exercitii de dictie 15
ireproşabilităţi. de enciclopedie ciclopedică.
 Ştiu că ştii că ştiuca-i ştiucă,
Exercitii de dictie 14 Dar mai ştiu că ştiuca-i peşte
Şi că ştiuca se mănâncă,
Exercitii de dictie 11  Cele șapte muze Şi că ştiuca se prăjeşte.
Cu priviri de zuze
 O mierliţă fuflendiţă Scriu ca să se amuze Exercitii de dictie 16
fuflendi-fuflendăriţă nu poate să Versuri andaluze!
fuflendească  Ceea ce cerea celebrul Cicero
fuflendi-fluflendăreasacă pe  Șase călăuze gemând geniilor degenerate, n-au
mierloiul fuflendoiul Încearcă s-acuze acceptat-o Cezar şi ceata
fuflendi-fluflendăroiul. Dar mierloiul Cinci femei lehuze ingenioșilor cetăţeni certaţi cu
fuflendoiul fuflendi-fluflendăroiul Că ar fi farfuze. cerinţele cercurilor centrale.
poate ca să fuflendească
fuflendi-fluflendăreasacă pe mierliţa  Patru buburuze,
fuflendiţa fuflendi-fuflendăriţă. Exercitii de dictie 17
Roșii archebuze,
Bâzâie ursuze
Exercitii de dictie 12 Zburând pe peluze!  Sighițibum ala bim bum
bam,strigătul cilipanezului în
 Trei babe mofluze căutarea baldibuzului omorât de un
 Boul breaz bârlobreaz, lesne-a
spune boul breaz bârlobreaz, dar Fără dinți și buze cris cras, într-un stil abracadabrant
Trag turte pe spuze pentru că nu a vrut să-l omoare pe
mai lesne-a dezbârlobrezi
bârlobrezitura boului breaz Fără să se scuze hipocate-elefanto-camerosul,
ascuns după un
bârlobreaz din boii bârlobrezenilor. camilolabilolabalascop deoarece
 Două autobuze
mâncase citopiperazina si se
Exercitii de dictie 13 Lovite de-obuze brohănise cu brohoteele în
Au lumini difuze drămandău.
 Teleenciclopedia este o Și defect la diuze
enciclopedică enciclopedie Una din ecluze Exercitii de dictie 18
ciclopică fără a fi un ciclop  La uși cu mezuze
enciclopedic teleciclopiat, ci doar o Lupta cu taluze
enciclopediatică teleciclopă ce  Duc în bac sac de dac, aud crac, o
cuprinde cicluri de clopedice Punându-și ventuze fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac,
aud oac, nu e rac, nu-i gândac, nu e
cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc. E codobătura, 2. Repetați fiecare exercițiu (10-20
tot drac. Codobătura nu poate codobături de ori);
codobăturoiu. 3. Trebuie să încercați să-l spuneți
Exercitii de dictie 19 cât mai repede;
Felicitări! Dacă ai ajuns până aici 4. Printați exercițiile pentru a le putea
 Rege Paragarafaramus, când te înseamnă că ești o persoană ambițioasă exersa mai ușor;
vei dezoriginaliza? Mă voi și ne bucurăm că perseverezi. 5. Învățați-l pe de rost și rostiți-l
dezoriginaliza când cel mai original repede fără să-l mai citiți;
dintre originali se va dezoriginaliza. Citește în continuare și câteva 6. Reluați exercițiul după câteva zile.
Dar, cum cel mai original dintre indicații pentru aceste exerciții de
originali nu se va dezoriginaliza, nici dicție! Reguli pentru Exerciții de dicție
regele Paragarafaramus nu se va Acest set de exerciții sunt specifice Înainte de a începe exercițiile de dicție, vă
dezoriginaliza. tehnicilor actoricești. Ele au o largă recomandăm să țineți cont de câteva
aplicabilitate, fiind utile prezentatorilor indicații care vă vor ajuta să exersați mai
Exercitii de dictie 20 TV, negociatorilor, oamenilor politici bine exercițiile de mai sus!
și de ce nu, oamenilor care doresc
 Spre sfânta sa soră Suzana se să-și îmbunătățească dicția. Sunt mii 1. Exercițiile trebuie pronunțate cât mai
suie, de asemenea exerciții care pot tranforma clar și mai corect;
Spăşită din suflet suspinul să-şi modul de a vorbi și a comunica al
spuie persoanei, pentru antrenarea
Şi-n susul sarcastic suspinu-şi persoanelor care doresc să-și 2. Exercițiile trebuie pronunțate din ce în
şopteşte însușească arta de a vorbi în public, ce mai repede și mai tare ca volum! După
Şi-odată pe scară sucită se opreşte. cumulate cu tehnici de stăpânire a ce ați repetat de mai multe ori aplicați și
emoțiilor sau de captare a atenției regula numarul 3;
Exercitii de dictie 21 publicului.
3. Încercați apoi să le spuneți cât mai clar
Scurte indicații:
 Colo-n vale p-un pitroi stă o și mai corect cu un creion în gura
codobătură și un codobăturoi, (creionul sau pixul este așezat pe
Codobăturoiu codobătureşte 1. Exersați fiecare exercițiu în parte; orizontală între maxilare cât mai în spate
posibil). Deși obstacolul creat de pix sau
creion împiedică articularea cuvintelor,
esențialul în acest exercițiu este efortul
de a rosti fiecare fonem (sunet
corespunzător unei litere) cât se poate de
corect. Se va rosti de 2-3 ori rar și foarte
clar și se vor lua pauze dupa 12 – 15
cuvinte pentru ca exercițiul să fie eficient.

S-ar putea să vă placă și