Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 19.10.2018
Disciplina: Dezvoltarea personală
Clasa: a III-a
Subiectul: Timpul– resursă importantă.
Tipul lecției: de comunicare și transmitere a noilor cunoștințe
Durata: 45 min.
Învățător: Botea Lilia

Subcompetențe: Obiective operaționale Produs Criterii de succes


2.1. Identificarea O.1 - să discute activ în baza P 3 1. Alcătuiesc câte un enunț
posibilităților de depășire a subiectului propus; care exprimă clar opinia
greșelilor, prin apel la O.2 - să aducă argumente Mesajul mea.
persoanele de încredere privind necesitatea argumentativ
planificării timpului; 2. Folosesc cuvinte adecvate
2.2. Utilizarea economă a O.3 - să ierarhizeze subiectului în discuție.
resurselor în mediul școlar și activitățile după criteriile
casnic propuse; 3. Expun clar fiecare gând.
2.3. Estimarea posibilităţilor O.4 - să îmbunătățească
de învățare de la cei din jur și organizarea și folosirea 4.Respect ordinea ideilor.
informare în baza modelelor timpului liber;
din comunitate O.5- să manifeste interes
pentru activitățile propuse;
Strategii didactice:

a) Metode și procedee: conversația, audiția, aslt de ide, intuirea, povestirea, universul cuvântului,exercițiul, lectura model, întrebări
multiprocesuale, descoperirea, problematizarea, ordonarea, joc de rol, joc didactic, aprecierea.
b) Forme de organizare: frontal, individual, în pereche.
c) Mijloace didactice: boxe, , fișe de lucru, planșe cu criterii de succes, ilustratii, planse, laptop, coli de desen, markere, creioane
colorate, carioca,mânuțe decupate,soare cu 7 raze,baloane de 3 culori,

Bibliografie:

1. Curriculum modernizat Chișinau, 2018;


2. Dezvoltarea personală manual clasa 3,Ecaterina Stratan,Alexandra Balan , editura Dorința
3. https://www.youtube.com/watch?v=V_YF4ylCO9I
Etapele O Strategii didactice Metode
lecției b. Metode și Forme Mijloace de
Activitatea învățător - elev evaluare
procedee de didactice
organiz
are
Evocarea Pregătirea sălii și a rechizitelor necesare pentru desfășurarea
lecției.
Conversa- Frontal
Pentru a ne mobiliza vom organiza pentru început un joc : ția
- Pe tablă este afișat un soare înzestrat cu 7 raze. Ghiciți
ghicitoarea mea și răspunsurile le vom scrie pe raze.
O Audiția Frontal
5 Ghicitori
Reactuali 1. Plouă frunze arămii,
zarea Vîntul rupe, smulge, bate,
cunoștințe Arborii rămîn pustii...
lor Cine a venit prin sate? Conversa- Frontal Orală
O (Toamna) ția
4
2. Sita-i mare cît un sat.
Plină-i sita cu păsat,
Iar păsatu-i alb, pufos Asalt de Frontal Orală
Şi din sită cade jos. idei
Peste satul meu să cearnă
A pornit iar baba...
(Iarnă) Intuirea
Anexa 1
3. O bat cu piciorul, o aruncă-n poartă,
După ea aleargă - toţi picii laolaltă. Povestirea
Cine-s mai puternici, cine va învinge?
Cei care vor bate cel mai bine-n...
(Minge)

4. Ca o mamă în braţe ne poartă, Exercițiul Orală


De suntem vinovaţi - nu ne ceartă. Frontal
Planetă, Planetă albastră
Tu ne eşti, tu rămîi doar a noastră!
Ce frumos, ce drag, ce sfânt Frontal
O Pentru noi i-acest...
5 (Pămînt)

5. Toate iarna în pădure


Doarme dus într-un bîrlog, Anexa 2
Nu vrea miere, nu vrea mure,
De ce n-o fi vrînd mă rog?
Fiindcă-i frig şi doarme dus
În bîrlog bătrînul...
(Urs) Frontal

6. În noapte licăresc luminiţe


O Argintii şi colo şi ici,
2 Sunt cioburi de raze de lună? Descope-
Sau poate că sunt... rirea Dicționar
(Licurici)

Orală
1. Acum uniți prima literă a fiecărui cuvînt.Ce cuvînt ați
obținut? Individ
(TIMPUL) ual Orală
2. Ce înseamnă timpul?
Frontal .
O (-Durată, perioadă, măsurată în ore, zile etc., care corespunde
2 desfășurării unei acțiuni, unui fenomen, unui eveniment; scurgere Orală
succesivă de momente; interval, răstimp, răgaz.)
Frontal
Elevii vor audia un cântecel , apoi vor răspunde la câteva
O întrebări ..
3 La audiție se propune ,,Prețuiește timpul ” Timofei Pascalău Întrebări
multipro-
O Ce ați simțit în tipul audiției? cesuale
1 Care moment al cântecului va plăcut mai mult? De ce?
Despre ce este această melodie ?
Realizare De ce trebuie să prețuim timpul?
a sensului
Cum credeți care este subiectul de astăzi? În grup Orală
(Timpul) Problema-
tizarea Anexa 3”

Astăzi, la ora de dezvoltare personală, vom studia tema ,,


Timpul– resursă importantă. Orală
O
3 Pentru început dragi elevi vă propun să citim un text destul de Ordonarea
O captivant care se intitulează ,,Dialog despre timp ” de Ana
5 Blandiana

Lectura model
Întrebări în baza textului : se va acorda întrebările cu Frontal
ajutoprul jocului ,,bulgărele de zăpadă”, astfel cine va Exercițiul
prinde bulgărele va răspunde la întrebarea de pe el .
Ce înseamnă cuvântul timp?
De ce era fericită Maria? Bulgăre de
În ce se măsoară timpul ? Frontal zăpadă
La ce/i folosește omului timpul?
Descope-
O rirea
5 Pauză dinamică :
Cocoșeii pintenați, Frontal
Toți la mine vă uitați.
Întindeți aripile, Evalua-
Cu ochii priviți-le, Pauză area
La 1 vă aplecați, dinamică compe-
Din aripi fluturați. Conversa- Frontal tențelor
La 2 ciuguliți puțin, ția de citire
La 3 vă ridicați a unui
Și în bănci vă așezați. Joc de rol text la
O Joc didactic : prima
3 vedere
- Elevii vor primi câte o mânuța pe o foaie și vor scrie pe ea
câteva idei.Pe palmă va fi scris: „Voi găsi timp pentru...”,iar pe Joc Planșă cu
spațiul liber al degetelor elevii vor continua fraza cu 5 idei. didactic reguli

Investi-
gația
Voi găsi timp pentru...

Mânuțe

O Aplicarea
4 În grup
O Eu
3 cercetez
O
5 Lucrul în perechi. Aprecie-
- Inelele timpului -aranjează noțiunile în ordine crescândă: rea
Mileniu
Anul Orală
Secundă
Reflecția Oră
Lună
Secol Orală
Săptămână
O Deceniu Conversa- În
4 Minut ția perechi

( secundă, minut,oră,zi,săptămână,an,deceniu,secol,mileniu)

Evaluarea lucrului. Frontal

1. Perechea care a reuşit să îndeplinească sarcina complet Orală


ridică steguleţul verde sus.
2. Perechea care a efectuat lucrul pe jumătate, ridică
cartonașul galben în sus.
O 3. Perechea care nu i-a reuşit sarcina, ridică cartonașul roșu în Interviu Orală
5 sus.

Știai că:
Frontal
Pe pământ cadența timpului este data de soare și de rotirea
Extensia planetei noastre în jurul propriei axe.

O
- Metoda ,,interviul”
O Elevii își vor allege câte un partener cu care va desfășura un Frontal
5 interviu la tema; ,,Cum îmi planific correct timpul liber”
O
3

O Timp de 5 minute vom încerca să creem :


5 „Agenda timpului meu”

Generalizarea:
- Am admirat momentul ... Individ Balpoane
- M-am bucurat când ... ual de 3 culori
- A fost impresionant momentul ...
Apreciere
a

Aprecierea:
În fața clasei vor fi prezente baloane de 3 culori diferite
,verde,rosu,galben, Fiecare elev ăși va lua balonul conform
efortului depus la ora de astăzi și anume:

luați balonul verde dacă ați fost cel mai activ în


timpul orei
Autoeva
-luarea
aptibilduri
luați balonul de culoare galbenă,dacă ați fost activi pe
parcursul orei

luați balonul roșu , în cazul în care la ora de astăzi ați


fost mai puțini activi.

Aprecierea elevilor :

Fiecare elev va primi câte un aptibild pe care va fi amplasat un


ceas ,în care va fi stipulată ora când copilul a apărut pe lume ,
astfel acesta va deveni un talisman pe care copilul îl va purta
mereu cu el .

S-ar putea să vă placă și