Sunteți pe pagina 1din 1

Machete de raportare semestrul I

Analiza SWOT

! numai câte 3 enunțuri !

Școala: ...................................... S (forțe, puncte tari) W (slăbiciuni, puncte slabe)


 
 
 

O (oportunități) Strategii SO Strategii WO


  
  
  
T (amenințări, constrângeri) Strategii ST Strategii WT
  
  
  

Activități educative reprezentative/ semestrul I (5-10 activități)

Școala Denumirea Forma de Perioada Număr de Parteneri Organizator/


activității organizare Data elevi Responsabil
(vizită, participanți
concurs,
excursie,
dezbatere
etc.)

Opționale/ CDS

Nr. crt. Școala Tematica Denumirea Profesor Clasa


opționalului/ opționalului/
CDS * CDS

* NUMAI educație juridică, educație financiară, educație rutieră, educație pentru dezvoltare personală,
educație globală