Sunteți pe pagina 1din 2

Jamaica

Jamaica este o insula din America central, in apropierea insuleleor Caraibe. Este o tara cu peste
2,9 milioane de locuitori. Ca toate tarile si in jamiaca exisita emigrant. Jamaica are influente de
peste tot, din toata lumea. Economia Jamaica este mixta, cu intreprinderi de stat si private.
Majoritatea sectoarelor economice include agricultura, turismul, minieritul, rafinarea petrolului si
altele.
Situatiile financiare cuprind:
- Situatia pozitiei financiare
- Contul de profit si pierdere
- Situatia altor rezultate globale
- Situatia modificarii capitalurilor proprii
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicatve
Proprietățile cu titlu liber și închiriere sunt evaluate la valoare justa, in urma unor rapoarte de
evaluare efectuate de terte personae. Alte articole din bunurile și echipamentele sunt declarate la
cost. Un excedent de reevaluare este înregistrat în situația altor rezultate globale. Un deficit de
reevaluare este recunoscute în contul de profit sau pierdere, cu excepția cazului în care
compensează un excedent existent pe contul de credit același activ recunoscut în rezerva de
reevaluare a activelor.
Amortizarea este calculată folosind metoda liniară. Activele care fac obiectul amortizării sunt
revizuite pentru depreciere ori de câte ori apar evenimente sau modificările de circumstanțe
indică faptul că valoarea contabilă nu poate fi recuperată.
Nicaragua
Cu toate că este cea mai mare țară din regiune, are cea mai mică densitate de locuitori. Nicaragua
este o țară săracă, cea mai saraca din America, cu o economie bazată în cea mai mare parte pe
agricultură, care asigură aproximativ 75% din veniturile din export ale țării. Culturi de bumbac,
arbori de cafea, trestie de zahăr, bananieri, arbori de cacao, susan, creșterea bovinelor.
Situatiile financiare cuprind:
- Situatia pozitiei financiare
- Contul de profit si pierdere
- Situatia modificarii capitalurilor proprii
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicatve
In Nicaragua prin lege fiecare societate este obligata sa-si repartizeze 15% din profit Rezervelor
legale, nu au o limita maxima de rezerva legala. In functie de zilele de intarziere a incasarilor de
la clienti societatile trebuie sa isi inregistreze ajustari in anumite procente.
Numar de zile intarziere Procent
0-60 1%
61-90 5%
91-120 20%
121-180 50%
>180 100%

Atat Jamaica, cat si Nicaragua folosesc system contabil. Acesta se bazeaza foate tare pe
Standardele Internationale de Raportare financiara (IFRS). La baza intocmirii situatiilor
financiare stau toate standardele IFRS. Pe langa IFRS, in Jamaica se mai aplica si IFRIC-uri.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jamaica#Economy
http://jamaica.myguardiangroup.com/guardian-life-limited/financial-reports/
https://www.jamstockex.com/?s=financial+statements+december+2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua#Economy

https://www.finca.com.ni/wp-content/uploads/sites/6/2019/05/Financiera-FINCA-Nicaragua-a-
Diciembre-2018.pdf