Sunteți pe pagina 1din 15

Conferința Națională

Platforme Educaționale Online

Valoarea didactică
a tehnologiilor informației și comunicațiilor
în educaţie
Anatol Gremalschi,
doctor habilitat, profesor universitar,
Institutul de Politici Publice

Chișinău, 7 decembrie 2019 1


PISA 2018: Rezultatele la citire/lectură

Sursa: Republica Moldova în PISA 2018. MECC, ANCE 2019. 2


PISA 2018: Competențele elevilor la citire/lectură

Sursa: Republica Moldova în PISA 2018. MECC, ANCE 2019. 3


PISA 2018: Suportul de pe care sunt citite cărțile

Sursa: Republica Moldova în PISA 2018. MECC, ANCE 2019 4


Opiniile părinţilor privind obstacolele
în asigurarea calităţii studiilor
NŞ/NR 13%
Nici un obstacol 2%
Altele 4%
Se plăteşte pentru examene 3%
Se plăteşte pentru notele din timpul anului şcolar 4%
Nivelul jos de pregătire a cadrelor didactice 8%
Indiferenţa cadrelor didactice faţă de elevi 9%
Părinţii nu se implică suficient în activităţile şcolii 10%
Manuale şi materiale didactice neadecvate 10%
Condiţiile fizice proaste ale şcolii 10%
Numărul mare de copii în clasă 13%
Lipsa motivaţiei cadrelor didactice 19%
Lipsa cadrelor didactice 19%
Copii nu sunt motivaţi să înveţe 31%
Statul alocă puţini bani pentru învăţământ 39%
Programul prea încărcat 47%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Sursa: Etica şi integritatea academică în învăţământul general. IPP & CBS-AXA, 2016 5
Cum să asigurăm valorificarea oportunităților
oferite de TIC ?

Sursa: https://www.pinterest.com/pin/717339046869522603/ 6
Standarde de competențe digitale (1)

7
Standarde de competențe digitale (2)

8
Elevii, calculatoarele și învățarea

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm 9
Indicele utilizării TIC în școli

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm 10
Abilitățile de citire
după indicele de utilizare a TIC în școli (1)

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm 11
Abilitățile de citire
după indicele de utilizare a TIC în școli (2)

http://www.oecd.org/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm 12
Abilități cognitive / Bloom

Sursa: K. Aainsqatsi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4000460 13


Abilități non-cognitive / Big Five

Sursa: https://blog.adioma.com/5-personality-traits-infographic/ 14
Mulţumim pentru atenţie!

15