Sunteți pe pagina 1din 4

Test la matematică

Clasa a IV-a
1.Încercuieşte litera din dreptul numărului care se citeşte L012
patru sute nouăzeci şi nouă mii opt sute optzeci şi şapte.
A) 499 887 B)489 897 C) 459 897

Scrie trei numere care urmează după numărul încercuit.

2.Adevărat sau fals? L012


AF 126x5=640 AF 258x6=2431 AF 2 473x3=7 419
AF 396:3=132 AF 7 860:6=1 310 AF 9 456:4=2 360

3.Scrie 12 numere formate din 5 cifre care pot fi crise, folosind o singură dată
cifrele: 0,1,6,9,4,5. L01234

Selectează şi scrie numerele:


Pare:

Imare:

4.Calculează L 0 1 2.3.4
243x2 27x35 860x5 950x4

5.Descoperă numerele ascunse. L012

8x =64 x10=5 400


8x =800 x10=9 500

8x =8000 x100=7200
6.Calculează în lanţ. L012
56x100 :10 x5

340:10 x20 :10

7.Descoperă şi uniţi exerciţiile cu acelaşi rezultat. L 0 1 2.3

969:3 3x100+23 900:3-230


200x4-500 50x10-430 600:6x3
420:6 5x100-200 60x10-277

8.Află valoarea necunoscutei. L012

a) a x 4 =2 252 b) n: 3 =2 630

9.Scrie numărul: L 0 1 2.3

 Cu1 825 mai mare decât 7 869 _________________________________________


 De 6 ori mai mare decât 749 _________________________________________
 De 8 ori mai mic decât 4 552 _________________________________________

10.Află valoarea numeric a expresiei. L 0 1 2.3.4.5

438 x 4 +(3 414 : 6 x 7) +6 593=


1)
2)
3)
4)
5)
11.La o fermă agricolă sunt 2 248 de raţe, găini de 4 ori mai multe, iar curci cu1 236
mai puţine decât găini.Câte păsări sunt la fermă? L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Alcătuieşte schema problemei.


__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

 Rezolvă problema , formulând justificări.

12. La un magazin s-au adus 8 268 baloane roşii şi albastre.Câte baloane de fiecare
fel erau , ştiind că albastre erau de 2 ori mai multe? ? L0123456789

 Alcătuieşte schema problemei.


__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

 Rezolvă problema cu plan.


50 - 45 44 - 33 32-17
Foarte bine Bine Suficient

Barem de corectare:

Nr. Punctaj acordat Punctaj


item total
acumulat
1 câte 1 p. pentru răspuns corect; 2 p.
2 câte1 p. pentru3 răspunsuri corecte; 2 p.
3 câte 1 p. pentru scrierea a 6 numere corecte formate din 5cifre; 4 p.
1p. pentru scrierea corectă a numerelor pare;
1p. pentru scrierea corectă a numerelor impare;
4 câte 1 p. pentru scrierea corectă a rezultatelor pentru fiecare operație; 4 p.
5 câte1p. pentru descoperirea a trei numere ascunse. 2p.
6 câte 1 p. pentru complectarea corectă a lanţului; 2 p.
7 câte 1 p. pentru rezolvarea corectă a 3exerciţii; 3 p.
8 câte 1 p. pentru rezolvarea corectă a ecuaţiei; 2p
9. câte 1 p. pentru scrierea numărului corect ; 3.
10. 1 p. pentru scrierea corectă a ordinii efectuării operațiilor; 5 p.
câte 1 p. pentru rezolvarea corectă a operațiilor;
1 p. pentru scrierea rezultatului corect;
11. 2 p. pentru elaborarea corectă a schemei problemei; 12 p.
câte 1 p. pentru selectarea logică a operației;
câte 1 p. pentru rezolvarea corectă a operației;
câte 1 p. pentru scrierea justificărilor;
1 p. pentru scrierea corectă a răspunsului.
12. 2 p. pentru elaborarea corectă a schemei problemei; 9 p.
câte 1 p. pentru scrierea fiecărui punct de plan;
câte 1 p. pentru selectarea logică a operației;
câte 1 p. pentru rezolvarea corectă a operației;
1 p. pentru scrierea corectă a răspunsului.
50 p.