Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Adevarate

A. În condiții fiziologice, plasma este un fluid transparent, ușor vâscos, de culoare galben citrină
B. La subiecți icterici plasma își pierde transparența și devine lactescentă
C. Densitatea plasmei depinde în special de concentrația proteinelor plasmatice. si este de 1,026
D. Osmolaritatea definește capacitatea unui fluid de a crea o presiune osmotică
E. Osmolaritatea plasmei este de 290 mOsm/l, iar speciile care contribuie în cea mai mare
măsură la generarea acestei valori sunt Na+, anionii, glucoza și speciile azotate proteice.

2.
A. după o masă bogată în plipide plasma își pierde transparența și devine lactescentă.
B. Densitatea plasmei este de 1,026, iar cea a plasmei deproteinizate este de 1,006.
C. Dintre substanțele organice ale plasmei, cele mai bine reprezentate sunt cele azotate (8%), în
special proteinele
D. Proteinele plasmatice provin din diferite surse cele mai multe dintre ele sunt sintetizate de
hepatocite; o parte, gammaglobulinele, sunt sintetizate și eliberate de plasmocite.
E. în plasmă se pot găsi in mod fiziologic proteine de membrană, citoplasmatică sau a organitelor
celulare

3.
A. Proteinele cu o greutate moleculară mai mare decât cea a albuminei sunt filtrate în urină și au un
timp de înjumătățire plasmatic de 2 ore.
B. Valoarea fiziologică a proteinemiei, euproteinemia, este de 6.5-8 g/dl.
C. În general, durata de viață a proteinelor plasmatice este de maximum 1 lună, fiind îndepărtate
din plasmă prin următoarele procese : pinocitoză, urmată de degradare intracelulară;
internalizare mediată de receptori, pierdere prin urină, catabolizare în plasmă.
D. proteinele plasmatice transportă, în plasmă, lipidele, metale grele, ioni, bilirubină, hormoni de
natură lipidică, medicamente
E. În general, din cele 6,5-8g/dl de proteine, 56-60% sunt reprezentate de albumine, 3-5% de α1
globuline, 6-8% de α2 globuline, 16-20% de β globuline și 10-14% de γ globuline.

4.
A. Albumine sunt sintetizate în ficat și, din punct de vedere4 cantitativ, sunt clasa cel mai bine
reprezentată dintre proteinele plasmatice.