Sunteți pe pagina 1din 57
PLA mIFIC AR 1 PROIEC TAREA ACTIVITATILOR it cu prev fla ecissh u Educatia Timpurie 3 ~Sugestii privind proiectarea s = siti la /Sugestie de planificare tem nual /Modele de proiecte tematice ‘tanfcare s proiectareo activites in conformitate cu prevederie Corriculamului pentry Educatia Timpure > 3-4 AN} UUsTA agReviEnt [ae de dewotire persons] Domenul Om secetne ced pe dome experiete Damen Pshematic etter ese —[aiotecs a use s_ [ints [ane a [an == One de diet be oc deat —— 4 TA [actwtate wets lw oc manga OLE | Domenil Limba Comumcare INA [Nis saps 05 —[Domenuisie Je | construc — [bee [Doren eseteHcreate (2 [ees sie +| ACTIVITAL METODICE 1. [Sein de bone practcicu lege dn ints [Confectionarea unor materiale dct 10. : planse, machete et 2, |ntocmiea placa (anaale, sSptéminal} Comisie metodicesedveatosrelor, 11 | Particnare s organzares de actin cadn 3: | ntocmirea uno protect sidactce Partiiparea la activi dn cadrul Carla 22 peda 4, | stud nial 2 Participarea la constun ale careor dace +5, |Comletarea condi de evdenta a activa iacace in educate tmpurie 14 | Completare aviierlu entry pi «, |Sompletares caietuui de observa supra comportamentult opin Sortarea si ranjrea lverirlorn portal as. personal al cop 7 | Comletaresfyeor pentru apreierea brogresul nai dual al copon 16 | Reamenajrea cetruluitemat 8. | Prpitrea materalelor didactic, 17, |pariiparea a acti Consis profesor 9. | conceperea unor fie de lucy 18 | Participarea a cursur ce forme ononus ACTIVITAT! DE CONSILIERE EDUCATIONALA A PARINTILOR Eu si familia mea /Sé:i educam impreunst™ La mine in gradinitas casi" 5_|Acesta sunt eu -Activitatile de dezvoltare perso" Asosit toamna {Cum protejim copii de eventualele Fimboindviri” 7 cosuteu ructe ~Aportul de vitamne, di alimentsit Neen ‘Tema sSptimini Teme conser pin 3 _[Evaluare inital: Sunt copil de gridiniga Caracteristicile si functile atasamentuio”™ 2 | Evaluae initia: $8 Hi spun ce stu! .2espartrea i separarea de pavnt I pumnncer erSdinita. De ce plange coplul?” = 3 ;Programl ilnic al copiuluiin grits! antes 9 roecaes corn cof cu revere Ciampi ues Tmpure > -4AM 3 — Cosulcu legume {Cat de bine cunoastem preferintele alimen fare ale copilu? 9 | Floride toamna | Dezvoltarea atentiei copiull prescolar® Pin cop ucreazs impreuna” —antrena | 10 | Poveste de toamni ea copilorinactivit specfice particularity horde vir _| Sunt un méndeu romana -Logopedia o necestate sau un moft?™ Si asteptim pe Mos Nicolae -Dezvoltarea aectvtiticoplulul prescolar™ ee {Cam pregitimcopil sett penta ser a = ___| bare” = (eliminarea emotiilor) 1 [Mopcrtcen (ind cum stncjionim/ recompensim copula" arma, bine ai sositt | -Caleulatoru/televzoralftabetain edvcatia copilulul~ornecestate?” Hal si dim mind eu mana! _Nevola de autonome a coplulur™ Jocurile copilloriarna _,Cum alegem prieteni copilor~ noi sau e isi?” 8 ‘in ograd la buniei |; Metodele vradijonale de educare a cop ui -povata bunilor” is -Rolulrudelor,prietenlor in viata copula 0 Animale din pidure ,Drobul de sare ~ siguranta copilull acasa =) a eradinta” a Vestitori primaverit Cand scum este bine si lasicopiul sé se descurce singur~ modele de situa’ 2 Ziua mamei mele =Rolul mame in familie” [2s [pasar ctatoare lubiea necondionsti™ -Almentaaafecteans dewvllarea copia 2 | Legume timpuri arene a %_[Miresma loritor Pedeapsa, confundaté cu discipina” tradi in viofa copilui~ ee am invapat 2% | DePaste de la bun ce tansmitem coptornost?” 2_|Miloace de wansport _Notme de compertare nvacanta/concedi™ 26 [Fapte une, fapte rele sMotvarea cop” Piri 1 cop lucreazéimpreund® ~ ante. 29 | meseria preterats area parntlor in atu specice presco lant | {Cum ne evaivim capil ~aeptin'9 20 | Gaze hiricute adevare™ oe 31_ [ta multi ani copie! nlnerederea fi comunicarea in fame” Evaluare finals: Ce am invitat ge stim? | -Receptvitateacopior fata de comportamen: tu elo din jue Evaluare finals: Pe carile vacantet Evaluarea copilor care riers ator in conlormitt cu prvedereCarclumul pent Eda rs 24 PLANIFICAREA TEMATICA ANUALK & ACTIVITATILGR INSTRUCTIV:EDUCATIVE “TEMA ANUALA TEMA ‘SUBTEMELE TUTE Aan, ssnamins] “Bbruon | enowcrvtrrenanc | pnoneeUtat moecrion : “Sot opt de tin teste ; pneu ‘eke ne A Leva" «| enone | evsiumcawea | tamne inetd 5 desu e ¢ “Ait anna f couleur! cinacmsisoce | gyayr a 5 | Sadcumae roamna | cntevenine » “Posted can 1 | cesta sen mio 5 “Sloneatn ge wee ss [emgnimimces | gucumneiemn [star we | Gnd an paece tat et ‘cin : “ Cn am, ss amie ws | “ome ana (a onscareap iectares actor in conformtute cu preverieCurculumiss pentru EduaiaTimpurie-> 3-4 ANS sna |TEMAAMUALA ema sumremete TEME naan siptimina |" pestupiu noreerutuitemaric | SROIECTULU! ae ind cum de ese riot ” veamalde focal opi s incre bu? | cumeseatonss | ovum se vafipe Pimant? | NECUVANTATOARELOR (PEsa de curket » Animale da pire” ind, cam sae cese — » cum aide Nestor primi oe . ad iva mame mete 2B isi citar” 1 | etndcamsdecese | erumuserue ; * Intémpla? ‘PRIMAVERI atapame impunit as “«Mireasma florilor” xe | Gimente ator ah pe Pints Dera Cam este a fost 7 va fi pe Pamant? _-Mijloace de transport” 2 | cen cumeene i ‘sb fiu? Fapte bune, fapte rele” Ceca wens 2» espera ir : fe ‘ind cum de case ; » 3aze harnicute" intampla? “ - 22 | ehnesun/suntem? «la mule Cea ace in? oe (Evaluare final) Pe crrte vacant” 7 {Evaluare final) DURATA PROIECTULUT 3 sp DOMENITLEDE ‘COMPORTAMENTE VIZATE [DEZVOUTARE | Deroltare ich sanatate gens sonal Taarconeari mich io Sesfurares unor ast Toieracunt ov gu co devine apropite (de seriere:grapare ler vl EVALUAREA PROIECTULUE se 6276 ueyos290 AL argu ‘ensase nun ‘bem arsine ut snosouns Hmpe uy apse TY Lt sd ypu ns eum Irons ane “pep anus exact uso ns ws [YANNIS rVIWaNy vi NY ancumen Oram eo nce ae 2 \\f sustnrat elt de males achbat stun yer fase fa Plnhu pe aie toe! Pi oi \)cytident ina inane ee NF eaet ul de culo » Cine nu adrgeste rate, cine mu doe sifu din amine bei tare arate lguelr 9h ame mio minut dai ld pa mat fess ema ca "Chae au asa eu intrebai, ne am hot Aha aae ree tinge tin prc cage >) musa 5 enerptzanta lame a legumetor,ructelor a foro de voamas! a omer y scor A) Ties dle cops wor ange iting os ra eae oe ie apie» ngs shir ana re mero apr die decir lst gn ce nr ste or de tins S, _ INVENTAR DE PROBLEME: csr ‘CENUSTIN SI VREMSEAFLAN? cunpori aria? A am = Cast foe pt] « Ditind eid wil S| cele ingens Ceflon los toanna? a rine» Obs aru Rfnd | Toomna se coc facteleegumele; | «Cefac amen in cea perioadd anal? | wats econ oes Pratl unt sito | «Ce fracteegnese? Alun ole dere tone ge Cage x Pent Reansunate tbe st |. Cam depaieatonerstaament free ie spi eeerneeee ee astae raid ach |__| tannna ee fg. plow = Ce fa ple nace anon? emp camer eg Can se prstese ammalle slate penta oe sent oar ernst cvs pia. [RESURSE MATERIALE UTILIZATE IN CENTRELE DE INTERES: “maLioTeck santa canara naga ageing “sade / ati Sci ee ite | lt me fk pe eden: > Se pecit > Semin > nae in nr perce 1 pees Cov wn SE aawicome man | Senge pe on dered | fame : Seamummrts [mage bene Skee atric. | ToebEROL Toc beast nth Eas Pa ie ao ee Pa ambejocn ine | ern clot 2 Sam onin saa fo cvanbre 2 SSSR pm paare pena aps Seni iy eres fale bet: Senescing: || pk | le be Sem eps Bie ate anos sind nding > pane: sami tute drt cat [> ft > Ste debs 2 Seana eg ‘Comma mag ncrope Bo gue rte ati. esdopei EVALUAREA PROIECTULUE: tras arnco plastic rae tun cag a! in inpl dure pica related cop in tinpul ros Expo cuca a Pet opi. Tt oy wap knit ea FEN UNAS EEN Fy saeunos 9 ima snp m ps0 29, Pago Hy >sinadone 3p Hey eansuORNG Ce "NIONZTa samusanoa ALVZIA-LNAHVLHOANOD ond daw don ap eae aed rigor stony m9 wnany AOA ‘ruts 9p ey dee rosxppou pentane 2p po fs sans wissen axCIIONd I Ia04 1 boy ung nud ido HPF NPS ANVINA ASUS ropodku pay wre ey anus sary ogy nse Ter yy ptueyd aaquin no mend re coowod_-| vay ysvwaa 201 | Cops pesg ap nace ai sp a ewe puns) goa up leet rs andtp 8-0 sad 119/980 7 JpRanr egw! nq 906 mons ope end + 7 rs + 7 nse fuer sp umgns + mpaiepoi 7 uEanMiSNOD vinnas youoriana SINGING TERULNGD NALYZTTILA TTVORALYIN ASAASTE 3B “ara pede AT) ip aan 0 pry «| pun 99 pes 390» van putin =| M,N HY mip EVs + 08 my yooervds nm pundonnd © ‘Spun pure sano pug = imnigpuigoposia + may soundest psnaved ad se eaveopurd 256 20 sod 290m SONNE KAHAN saNausnowy st tne ee rt re, eres meh de ng dale inc santare: spies mania, telnet ee z 5 3 & = catia Tenpune > 3-4 AN ea ANUALA Be stuK SUBTEMATEMA SAoTAMNALA Sunt co 90-1130 | | |e [720-900 | 1130-3200 | 2200-2239 Pl oe reins evahare na ARG? feller: carina pericosanre spares min loess Mc dein a8 Toto 18 tector tenons stenth ste * 234 paime ena * saute pcten dg (epndres de alta lnineare) Sega tence Amoremae te may (C erate | Re inte sinks termes rien & Fe err oct integrate Joc nati sin mater mint penta ace ‘106 de atente:eog som dir” AU tacer AP Pei pentru maa de pene? ‘ADP: Bun vent cu meu mare Aerie de encontrar ois ket eum Tour Sa AY Sci m ac dimnasc”(soceaDPyALa) Tne ans it clendira nate and mines, sor? FE Notsuntem oie enue esPoted oat © Constuct cu retodicu aug pipuir Joc de micare Sate Joc eaten Cet acest” 07: .Dupd ata micare, megs putin mineral DenrindeigeicosantareSermeamescioe cee, ‘neers Iesocmivea placa pt Completarea ait de obser Studs individual Sch de bane practic: ACTIVATE DE CONSILIEREEOUCATIONALA A PNTiCOR cr HARE | son-nns0 | 9 sesame rans OO RCURI ue a 334 aN Pet ces Strnad cu prvedere Coren get cat Ti TeMAAMUNADESTUEI rena PmovecTUL SURTMAENA SHAS. S31 apne i | | sph eet Meu ksmages alain] ie upd cee) Themis panic strate Completare clei de bea ‘sti indi ‘Scthien de bane prt ‘ACTIVITATE DE CONSILEREEDUCATIONALA A PARINTLOR 100 Twat Acta NE crac TARE peo3ean 3 ml gene aca To TAMAMUNADE STUB. Ce sun/suntem? SUTEMA/IENA APTAMANACK. uta en 7 [729-999 | A tn dean ina aa ee | | TERE eet Oepinrencee pies i za 20-2820 | tetas aoe areata Free eda am im pec ne | | |" Sinn erin de ae cote) _ | Meaty Cec Fania mes” (DEC Repatare cute cant at inp | Mest ngs mare ming moe) ‘AAS TSS hazy htare map 3. Etlerom, maemons iim) | 3 2 Ptr pur ep sboloine cate” g | mare end Coxeter cpu \ “26 de mca: Om cercin cer oe dutrache Nene Ua | 220-1200, auc soctner \ 1200-1230) ADP sunt me er peau” \ Depress: tanta Serwrea mes de pine | (70°50) Ar ame RR Reo Darina ences foontea walter wcl aon A iter 900-1120: Ls lbs cota ADEsADPeLA) a [Petia saul lenardnatut rma spe pangs? \ Tanai suntem pc usenet | " Aral helen cop ott” (epderea da sot ce) | | | comes pes oat senaloP aan pr | | auc Sense ty tea ne Soman nance = | AUC Severe semene rate son paneer z| | § Pade er tenner omit a6 Fie pentru acting) s | ite faa = Joc de mica: .Gospodina si mata \ Joc sentria ,ine te» tga 3120-32.00) ALA oc liber 00-1220] DPR: Sun mic. dar mindne ses move la * Deprinder igienico-sanitare; Servirea mesei de prane WuntvineRs ACTIUTATE METODICA, I Intocmea panic stptimanate Completarea cietlu de observa Studi individual ‘chim de bune practi pene nsec MieRCURI toca codomitte pewter reat PENPY EB Tp, 5) (s = manner rcecaren aeterin contrat cy premdete Cricsunds sentra CacaTerpuie > 344M 1 TEMAAMUALA DE STUDIU: Cine sunt/suntem? TEMA PROIECTULLL: Eu si umes mes SUBTEMA/TERA SAPTAMANALA. Aeesta sun ul 730-900 | ADP Bund dm —| 900-11:30 | ay Japa | to ines, cola respects spun (ADEA SALA) 5 Maine sut de fotos” eprinderea ce sauna il ep) ura edcatoare bint ean For (OL) inate esate corked pant OC NA 5 apermen’ ckpu csi, tee 8 ar cesta sun up 1, arta complet reco JO ictee 900-1130 | Ae ,Curt pl stnitos” (ADECADP-ALA) To. Prenanf salut, cslondaulnatrs ble us parona | .Gérduletur,.Dacs vreau s crest voirc” oat descr sngrl depres ae uct acl Meru pase peste oboe (OPM) ‘Convertir cu suport nut ,Cum am gi corp meu?” (008) AA Fade er Regal oie” ne 1, Corea campers opesolr) Jn la eater |B Gre magn marca” | soc act: me vent, cine lca? Joc de care On caren cae VINERI 3120-1200) autor | wen a | studs ndniduat “Schimb de bune prac — | era CON 16 Pnteae 5 pieres seta cantata cu reverie Coes en Et ‘stotamana 6) sacar, 7) sci oc (8 7-Comi samo ne comport orem, matematica invétim) = ocsemo funa bnt marines nee | oc semicar: nl ne | | sn30- 1200) ata octber ti Joc de ater 1200-1230 | ADP: RP Dependent inc sa oie FEMAAMUALA DE TeMAPROHEC TUL SUBTEMAVTER SAPTANMAWACA | Sune eopdordont! de Mer print ebtcate TOP Joc: Octet rns ca 4:14 Fie genruacttepate pe rot tema) § Presare Pune soc in eure er latules de rune uses ac dtc ang renga 2220-1200) ALA Joc Wer 3200-1230) ADP. Ri -Mancavea4 debonat Dependence santae, Serre mes ide ACTITATE MTOOICA intone planed siplimanaie Sedum de bune pratt i mivincenemmamamemnl [| j Saccene es lectaer sq1300-¥98 oozt-oert hunouai morta © no» eave op leoted 0 pate 0 (urs ap eu aman ones apd exam [nm nt auecoop ast HH 0" ‘unap yma sorayoon eausops nomureus SHEE nae see wml _| 2 i pwvsyamsouniiry [, - nea abo cofarmtc prevedere CUT pet ea pases incom ces? ose oe te 800 ater can ‘vt min: ois ae et aan | 900-113 | A sre state varie site Adena 10 tren na esencaa aton Far | Teun peciore™ Pe pe | "onic mint rehashed Predarecantec .Cletecu maul (OEC) , 301 z i e 6 rece cont sponser | unk maim ct mereatee tence Joc mica eared sen aa 1130-1200) Aukett e-1239 ADP. Mini cu bee propia” Deine lenient, Series mess de rine 30-500} i | J? Ra Cape erie” OPA ence sitar spendin men soup Aue pom facie A Sindate de tate” (Des ADPeALA) {0-Prezea, satu, caendarumtesh 5 sCintecl mir Marley pou: "Foor net” dendrite ove) een pon al enn eu, x meres ec br (oP) Joe aMergem pen baa? ape tp luca coe NASB Fi dere plc uc Pom cer 005) (G28 25 Cases compet escola 5: erent Pant seine de ce? | sec ainracn Hora trctele sers oe de atone: | 30-1200) aLa toc iner VINERI -Ce aot ave ctl pe” | 29-130 106 soem ohana | eprindr ienico-tatare; Serica mesede prin omraven ACTA METOOICA Lntocmirea plane ptimarale Complete cattle obser {sre Studd | Sehin de bine parte [ACTIVTATE DE CONSLERE EDUCATIONALA NPARINTON ¢ rie ‘cone men en 0 ong, mi SEE ieee usnenn ee aeecaare i tena es 5 pas = ers { | ae ao | || ee see ee ow. | a I ae ene a enon mm Seeeoeing miner Pes mara See | rene jsdiicger neumensremearreme ee mo = iano hein nto an | era ‘nes Mal LT gg |r | | | ake | Fe eran re a, |""eerwstconr gt | so Sac tone ) | aacteeetoai ey ee un 82 a ant beat Nimes Serra | sons PE Een | a wenn ee a ranar = |Enecenr sue [alt | eessceceemermens osteo eo at Lee nem enn it 1200-1230 400 Ace mice | Seon evr ns J a a ae. : gee | amt tay ne eo ment an Ve F SESS et, mannnme monte aces MERCURY | Pest en re oe BOL |uagertc ronan |_ steer a V7 cxcnsmnyetnrn as oo ce = gn nr i ae Cr momenta ee ae oon meer raiencun [0-20 ortega mr peane LSet a rRNA poo rent ne Na ey — cave ae ee ecutt amnb Ce me aneeeteriny | nokeaeecee 1 a ct meet aan cS emcee SSE nm ta a 5 Se eater e0-nm a en .eE- ee |e ne ong Minin ene ene se 2 seo |store [uae ua ame | be a nce 10 son, Mawes snore 00-1230) A0P R femsut gt, aru a en eet jerome [RP rae reese tris es al ene en 8) SRE cme 5 Iowa aor iat fe stem ssnaitenenettnconentntvewatiemstmem YAK 1S wo i en me an eet psa com memset nna eae me ama | [tee] ue tan genta [PPS Senatentesoe cert ventory pn oa Texaco 2) | 3| | MIgRCURI 1 scien Sec ot rt Sane | senna wie | emo) rm ptm ot “Sotamaxta ls | rc ea | Sie sn cn apo ONG ea eae 8) ova mtg BE 1 ton ct Drom gee Sac is ie re ‘mana Sar groan rast rhe ee mare ee in| |{ eee I, : al | ne 2