Sunteți pe pagina 1din 4

Teză pe semestrul al II-lea

Subiectul I (30 puncte)

1) Se dă următorul text:

,,La ridicarea cortinei, aparatul de radio e în funcţiune. Se transmite slujba de la


biserica Domniţa Bălaşa din bucureşti. Instalată comod, lângă aparat, Chiriachiţa, -
foarte cucernică, ascultă slujba şi dă – bine înţeles – în cărţi. E îmbrăcată într-o ,,robe de
chambre”, somptuoasă şi aproape ridicată. Câteva clipe nu se aude decât muzica...C3nd
preotul va zice; ,,Doamne miluieşte” chiriachiţa va avea grijă să se închine. Intră Dacia,
într-o toaletă asemănătoare, ca lux şi lipsă de gust, cu a mamei sale.

DACIA (aruncă o privire spre pendulă): Vai de mine!...zece şi n-am făcut nimic până
acum...Prost obiceiu şi ăsta să faci baie în fiecare dimineaţă...Îţi trece timpul fără să bagi
de seamă.
CHIRIACHIŢA: Sssst!...Nu vorbi în timpul slujbei. A ieşit popa cu sfintele daruri...nu
vezi? (gest spre aparatul de radio)
DACIA: Parcă de popii d-tale îmi arde mie acuma!...(urcă la balcon)
CHIRIACHIŢA: Nu e vorba d`ăştia...(arată cărţile) eu vorbesc de cei de la Domniţa
Bălaşa, din Bucureşti...
DACIA: Zău, mamă, de ce nu te duci la biserică, în oraş, dacă vrei ş-asculţi slujba...c3nd
îmi crapă inima de treabă!
CHIRIACHIŢA: Ce nevoie am să stau în fum de lumânări, în miros de tămâie... să mă-n-
ghesui cu toate mitocăncile, când pot foarte bine s-ascult slujba de-aci...
DACIA: Făcând pasenţe...
CHIRIACHIŢA: E (plină de mister): Ei, dac`ai şti tu de ce dau!
DACIA (dintr-o dată interesată): De ce dai?
CHIRIACHIŢA: Dau să vedem dacă s-alege Spirache deputat...
DACIA (se aşază lângă masă): Prea te grăbeşti şi d-ta. Deocamdată nici nu e pus pe listă...
Acum la zece, la clubul partidului, se întruneşte comitetul care fixează
candidaturile...Cred că Nercea o să izbutească să-l puie şi pe Spirache al patrulea pe listă...
CHIRIACHIŢA: Aşa l-am pomenit...tot la coadă...Opreşte slujba, dragă, că e păcat să
stăm de vorbă în biserică. (Dacia opreşte aparatul) Cu c3t te-ai înţeles cu Nercea, aseară
când ai fost la el?
DACIA (revine la masă, se aşază): Cu trei sute de mii, plus cheltuielile de propagandă.”
(Tudor Muşatescu – Titanic-Vals)
Cerinţe:
1. Selectează două cuvinte, la alegere, şi scrie pentru fiecare câte un antonim.2puncte
2. Precizează rolul apostrofului în structura: ,,dac`ai şti”.
3. Selectează o locuţiune verbală.
4. Scrie două expresii/locuţiuni care conţin substantivul vorbă. 4 puncte
5. Selectează două sintagme privitoare la mişcarea scenică.
6. Transformă în vorbire indirectă ultimele patru replici ale personajelor.
7. Găseşte două cuvinte/grupuri de cuvinte care reprezintă mărci ale adresării directe.
8. Comentează în 6-10 rânduri, următoarele replici ale personajelor:
,,CHIRIACHIŢA: [...] Cu cât te-ai înţeles cu Nercea, aseară când ai fost la el?...
9. Argumentează încadrarea fragmentului într-un gen literar, prin evidenţierea a două
trăsături specifice genului.
Subiectul al II-lea (30 puncte)
Scrie un text de tip argumentativ, de 15-30 rânduri, despre singurătate, pornind
de la ideea exprimată în urătoarea afirmaţie; ,,Singurătatea ţi se pare mai mult decât un
refugiu; ţi se pare un mijloc de a te apăra. Ea te împinge într-un pustiu, dar te lasă
întreg.”
(Octavian Paler – Viaţa pe un peron)

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile de construcţie a unui personaj


dintr-un text dramatic postbelic.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic, semnificative pentru
realizarea personajului ales (construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, conflict,
modalităţi de caracterizare, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele textului studiat;
- relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii
semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau
tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.
Teză pe semestrul al II-lea

Subiectul I (30 puncte)

2) Se dă următorul text:
,,MANOLE: Tu chiar nu vrei să te măriţi cu mine?
CLAUDIA: Rolul de soră de caritate îl pot îndeplini şi fără să trec pe la starea civilă.
Dacă-l mai pot îndeplini.
MANOLE: Dar îmi eşti dragă.
CLAUDIA: Stiu. Însă îţi sunt de douăzeci de ani. Aşa că, ce rost mai are să schimbăm
ceva, formal?
MANOLE (furios): Ascultă, tu îmi joci aici un rol, te crezi pe scenă. Cu voi, actorii, nu
ştii niciodată pe ce lume te afli. Ce te-a apucat?
CLAUDIA (râzând): S-ar putea să joc, Man. Prea sunt emoţionată, ca să fie adevărat.
Şi, la urma urmei, n-am dreptul să-mi scriu şi eu, o dată rolul? (Cu intensă pasiune
strângându-i capul la piept.) Ah, ce mult, ce mult te-am iubit, omule...
MANOLE: Şi eu, Claudia.
CLAUDIA: Tu n-ai iubit cu adevărat niciodată. Şi pe nimeni. În afară de sculptura ta.
Restul a fost surplus de bogăţie. Risipă. Chef.
MANOLE:Nu-i adevărat. Te-am iubit.
CLAUDIA (punându-şi mâna pe gură): Vrei să te ajut să vezi limpede în tine?
MANOLE (după o clipă): Spune.
CLAUDIA: În primul rând, eşti de un egoism monstruos, rapace şi fără scrupule în tot
ceea ce nu e arta ta.
MANOLE: Dar arta mea concentrează tocmai ceea ce e mai bun în mine. Cu ce-ai
vrea s-o hrănesc, dacă m-aş risipi?
CLAUDIA: Ştiu, Man, nu e nevoie să te aperi. Eu te-am iubit în ciuda egoismului
ăstuia, şi poate şi pentru el. (Glumeţ) M-a impresionat. E atât de monumental... (Cald)
Ştiam că se răscumpără înmiit, undeva. Dar lasă-mă să-mi continui demonstraţia.
MANOLE: Ascult.
CLAUDIA: Aşa încât ceea ce numeşti tu dragoste a fost, în viaţa ta, doar pinten
pentru imaginaţie şi senzualitate, nu sens de existenţă şi împlinire. Am ştiut asta şi am
acceptat.”
(Horia Lovinescu – Moartea unui artist)

Cerinţe:
1. Scrie un sinonim contextual pentru cuvântul risipă, respectiv un antonim
pentru cuvântul egoism. 2 puncte
2. Explică rolul virgulei în secvenţa: Şi eu, claudia.
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină
substantivul lume.
4. Precizează tema discuţiei dintre cele două personaje în fragmentul dat.4puncte
5. Indică două structuri caracteristice adresării directe/stilului direct.
6. Explică semnificaţia unei figuri de stil, prezentă în replica: În primul rând, eşti
de un egoism monstruos, rapace şi fără scrupule în tot ceea ce nu e arta ta.
7. Precizează rolul indicaţiilorscenice.
8. Comentează, în 6-10 rânduri, următoarea secvenţă:...ce numeşti tu dragoste a
fost, în viaţa ta, doar pinten pentru imaginatie şi senzualitate, nu sens de
există
9. Menţionează două trăsături ale genului literar în care se încadrează fragmentul.
Subiectul al II-lea (30 puncte)

Scrie un text de tip argumentativ, de 15-30 rânduri, despre superstiţie, pornind


de la ideea exprimată în urătoarea afirmaţie; ,,O curiozitate a conştiinţei moderne e şi
încrederea superstiţioasă a multora în efectul protector al unor obiecte alese, adevărate
talismanuri, presupuse a depozita energii benefice: căţeluşul de pluş din maşină, un
anumit stilou care poartă noroc la teze, o eşarfă care te fereşte de rele etc.”
(Andrei Pleşu – Despre îngeri)

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile de construcţie a unui personaj


dintr-un text dramatic postbelic.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

- prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic, semnificative pentru
realizarea personajului ales (construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, conflict,
modalităţi de caracterizare, limbajul personajelor, notaţiile autorului etc.);
- prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele textului studiat;
- relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii
semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau
tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.