Sunteți pe pagina 1din 2

NUME............................... DATA............................

TEST DE EVALUARE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE ,, JOCUL DE-A PRIMĂVARA’’

1. Citeşte textul cu atenţie şi diferenţiază secvenţele de: dialog, descriere, naraţiune (povestire):

a) A fost odată un împărat. El trăia în bună înţelegere


alături de împărăteasă şi fiica lui.Treburile împărăţiei
mergeau bine.

b) Într-o zi, împăratul o chemă pe fată la el. Fata avea


părul auriu ca spicul grâului, ochii mari şi negri ca
adâncurile pădurii, faţa albă ca neaua, obrajii roşii
ca bujorii.

c) – M-ai chemat, tată ?


- Da, fata mea, vreau să te întreb un lucru.
- Întreabă-mă, tată !
- Şi ai să-mi răspunzi ?
- Desigur, tată !
2.Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: 3. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles pentru:

subţire mici

lungi pogorâtă

însorite mândru

4.Stabileşte sensul cuvântului crud în enunţurile:


Firul crud de ghiocel s-a rupt.
Între daci şi romani s-a purtat un război crud.
Am mâncat un fruct crud.

5.Subliniază cu o linie subiectele şi cu două linii predicatele:

A sosit primăvara!În pădure au înflorit ghioceii,viorelele şi brânduşele.Ele împrăştie un miros

îmbietor.Maria şi Alina admiră frumuseţile naturii.Se joacă prin poiana inverzită.

6.Realizează acordul predicatului cu subiectul:


Căţelul ( a porni ) ____________ înainte adulmecând prin iarbă. Copiliţa (a observa)
__________ că florile ( a apleca ) _____________ capetele şi ( a adormi ) ___________.
Într-un colţ de umbră îi ( a apărea) _____________ o luminiţă . Pletele lungi ale ramurilor ( a cădea )
______________ către ea. Atunci, Lizuca ( a cere ) _____________ voie de la răchită:
- Mătuşă răchită, ( a şopti ) _____________ ea cu sfială, ne ( a da ) _________ voie să ( a intra )
_____________ în casă la mata?
Răchita o ( a mângâia) ___________________lin şi îi ( a da ) ________drumul în scorbură.
7.Alcătuieşte propoziţii după schemele următoare :
a) Subiect + Predicat
substantiv verb

b) Predicat + Subiect
verb pronume personal

c) Subiect multiplu + Predicat


pronume+substantiv verb

Subiect + Predicat ; Predicat + Subiect ;


substantiv verb verb pronume personal

Subiect multiplu + Predicat .


pronume+substantiv verb

8.Analizați gramatical părțile de propoziție și pe cele de vorbire cunoscute din propoziția:


Capra a bătut din picior.

8.Continuă compunerea cu început dat:

Un miel zgribulit s-a îndepărtat de turmă. Tare mult dorea să afle ce taine ascunde pădurea. Păşea pe o
potecă îngustă şi se minuna tot timpul de ceea ce vedea.
-Tare m-aş juca în această poieniţă! zise mielul. Dar n-am cu cine...
- Ba ai... ....
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și