Sunteți pe pagina 1din 4

Tema IFRS 5 - “Active imobilizate deţinute în

vederea vânzării şi activităţi întrerupte”


1. Prevederi generale
1. Regula generala: Un Activ Imobilizat (sau grupa de active) – sunt clasificate in cadrul
grupei de active destinate cedarii / vinzarii, doar daca si numai daca valoarea de bilant a
acestora se asteapta a fi incasata de entitate in principal prin modalitatea de vinzare a acestuia si
nu pe calea utilizarii in continuare a activului
2. Activele care îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind deţinute în vederea vânzării trebuie
evaluate la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă şi valoarea justă minus costurile generate
de vânzare, iar amortizarea acestor active trebuie să înceteze; şi
3. Activele care îndeplinesc criteriile de clasificare ca fiind deţinute în vederea vânzării trebuie
prezentate în mod separat în situaţia poziţiei financiare, iar rezultatele activităţilor întrerupte
trebuie să fie prezentate separat în situaţia rezultatului global.

2. Criteriile clasificarii Imobilizarilor corporale


in cadrul activelor detinupe pentru vinzare
1. Tranzactia de vinzare-cumparare trebuie sa aiba un caracter purtator de probabilitate inalta
(Highly probable) si nu pur si simplu “se asteapta a fi vindut”
2. Activul trebuie sa fie neconditionat disponibil pentru vinzare in conditii obisnuite, in starea
“La moment” (si nu situatia in care daca mine se va gasi un comparator, vinzatorul il va ruga
sa astepte macar o zi pentru al aduce in starea definitiva pentu vinzare)
3. Conducerea a luat decizia de a vinde activul
4. Sau inceput actiunile de identificare a cumparatorilor (a fost implicat un brocher, a fost numita
o persoana responsabila pentru vinzarea acestuia, sad at start reclamei, etc …)
5. Este elaborate un plan de actiuni in vederea vinzarii activului
6. Sunt intreprinse masuri/actiuni active de vinzare a activului la un pret rezonabil (daca valoarea
de piata a unui activ este de 1 mil lei, iar entitatea cere pretul de 2 mil. Lei, acesta nu e un pret
rezonabil si deci poate fi pusa sub semnul intrebarii clasificarea acestuia in cadrul acivelor
destinate vinzarii)
7. Tranzactia de vinzare cumparare urmeaza a fi finisata in decursul (dar nu mai tirziu) a unui an
calendaristic din momentul ce activul a fost recunoscut in cadrul activelor detinute pentru
vinzare. Daca intirzierile se datoreaza cauzelor ce nu sunt controlabile de carte entitate si nu
sunt indoieli aferente intentiei de a vinde activul, atunci clasificarea activului in cadrul
Imobilizarilor corporale destinate vinzarii nu urmeaza a fi revazuta.
8. Operarea unor modificari esemniale in planul de vinzare sau abandonarea planului – sunt
putin probabile.

3. Evenimentele ce au avut loc dupa data de raportare


1. Activul nu poate fi clasificat ca fiind detinut pentru vinzare daca criteriile de recunoastere a
acestuia nu sunt satisfacute dupa data de raportare.
2. Dar daca aceste criterii sunt satisfacute pina la aprobarea situatiilor financiare in vederea publicarii
acestora, atunci in notele la raport urmeaza a fi dezvaluita aceasta informatie deoarece in cazul dat
merge vorba despre evenimentele care avut loc dupa data de raportare (IAS 10).

4. Evaluarea
1) Activele detinute in vederea vinzarii urmeaza a fi evaluate la cea mai mica valoarea dintre:
a. Valoarea de bilant la data reclasificarii;
b. Valoarea Justa minus cheltuielile de comnrializare.
2) Exact înainte de clasificarea iniţială a unui activ (sau grup destinat cedării) ca fiind deţinut în
vederea vânzării, valorile contabile ale activului (sau ale tuturor activelor şi datoriilor din cadrul
grupului) trebuie evaluate în conformitate cu IFRS-urile aplicabile.
3) Activele si obligatiile care intra in grupa de active destinate cedarii urmeaza a fi reevaluate in
conformitate cu IFRS-urile mai inainte ca sa fie facuta calculul 2 privind deterinarea Valorii
juste a grupei minus cheltuielile de comercializare.
4) Evaluarea ulterioara a activelor destinate vinzarii se tine la Valoarea justa minus cheltuielile de
vinzare.
5) Entitatea trebuie sa recunoasca cheltuieli din deprecerea activelor detinute in vederea vinzarii
daca Valoarea justa minus ch-le. de comercializare determinata ulterior este mai mica
comparativ cu valoarea acestora de bilant (la suma diferentei). Diferenta se constata strict in
cadrul rezultatului financiar al perioadei de gestiune – adica in cadrul cheltuielilor din
depreciere.
6) In cazul in care Valoarea justa minus ch-le de vinzare creste, entitatea trebuie sa constate
stornarea deprecierii formate anterior – stornarea cheltuielilor din depreciere, dar strict in
limita deprecierii formate anterior.
7) Pentru activele clasificate ca fiind detinute pentru vinzare, amortizarea acestora nu se
calculeaza.

5. Revizuirea planului de vinzare a activelor


1. Daca criteriile clasificarii activului in categoria activelor destinate vinzarii, in continuare nu se
indeplinesc, clasificarea acestuia in categoria data se intrerupe.
2. Activul imobilizat care urmeaza a fi reclasificat din categoria activelor destinate vinzarii
urmeaza a fi evaluat la cea mai mica valoarea dintre:
a. Valoarea de bilant la momentul clasificarii activului in categoria activelor destinate vinzarii,
luind in calcul amortizarea si reevaluarea acestuia daca nu ar fi fost clasificat in categoria
activelor detinute pentru vinzare (cu alte cuvinte la valoarea activului daca acesta ar fi fost
recuoscut in continuare in categoria Imobilizarilor Imobiliare.
b. Valoarea de recuperare la data luarii deciziei de a nu vinde activul.
3. Rezultatul corectiei valorii de bilant se rcunoaste in cadrul Rezultatului financiar al perioadei de
gestiune in care sa luat decizia de a nu vinde activul.

6. Sumarul metodei
1) Imediat inaintea clasiicarii activului ca fiind detinut pentru vinzare, activul pentru ultima data
se reievaluiaza in conformitate cu prevederile acelui standard care reglementa evidenta acestuia
pina la clasificare (spre exemplu: imobilizarile corporale care se tineau dupa metoda de
reevaluare, atunci inainte de clasificare se face reevaluarea acestora, iar diferenta din reevaluare
se constata in cadrul Capitalului Propriu (Rezultatul Global) in conformitate cu prevederile
IAS 36.
2) Activul se recunoaste / se transfera in categoria activelor detinute pentru vinzare si din acest
moment, evaluarea ulterioara a activului urmeaza a fi efectuata in conformitate cu prevederile
IFRS 5: activul se evalueaza la cea mai mica valoare dintre valoarea de bilant la data
reclasificarii si valoarea justa minus ch-le de vinzare. Diferentele din evaluarea ulterioara se
calculeaza similar metodei prevazute de IAS 36 dar se constata in tot deauna in cadrul
Cltuielilor din depreciere, adica in cadrul rezultatului financiar al perioadei de gestiune, dar
astfel ca valoarea noua de bilant sa nu fie mai mare decit valoarea de bilant la momentul
clasicarii.
3) Din acest moment amortizarea se stopeaza.
4) Prezentarea informatiilor aferente activelor destinate vinzarii:
Activele destinate vinzarii se raporteaza:
- Intr-un sold unic (activele si obligatiile) nemijlocit in biant
- Separate de “Alte active” si “Alte obligatiuni”
- De obicei in cadrul activelor curente.

Studiu de caz
La 01 iulie 2005 un active din cadrul Imobilizarilor Corporale al entitatii “WWW” SRL a fost clasificat
in categoria activelor destinate vinzarii deoarece se astepta ca acesta sa fie vindut in martie 2006.
Activul a fost cumparat la pretul de 400 000 u.m. la 01.01.2003, cind DFU a fost estimate ca fiind de 8
ani, iar Valoarea de lichidare – 0. La 01.07.2005, Valoarea justa minus ch-le de vinzare = 280 000 iar
valoarea Justa 282 000. La siuatia din 31.12.2005 activul inca nu a fost vindut iar Valoarea justa minus
ch-le de vinzare = 270 000 u.m.
Se cere:
De argumentat cum si la ce valoare urmeaza a fi raportat activul dat la 31.12.2005, daca in conformitate
cu IAS 16:
1. evaluarea ulterioara – la cost
2. evaluarea ulterioara – metoda reevaluarii activului, stiindu-se ca la 01.07.2005, afferent activului
se constatase anterior o apreciere de 2000 u.m.

1. La data reclasificarii, valoarea de bilan = 275 000 (400 000 – (400 000/8ani *2 ani)). Deoarece
activul se tinea la costul istoric, reevaluarea valorii de bilant nu trebuie facuta si simplul se trece
in categoria activelor destinate vinzarii. Amortizarea inceteaza.
La 31.1.2005 - cheltuieli din depreciere 5000 = 275 000 – 270 000.
2. Valoarea de bilant a activului la data clasificarii = 275 000. Acum apreciem activul pina la
282000 u.m. in conformitate cu IAS 36, diferenta in capital. Din acest moment intrain vigoare
IRFS 5 care cere evaluarea activului la valoarea justa minus ch-le de vinzare, deci avem 282000
minus 280 000 – diferenta = cheltuieli din depreciere.
La 31.12.2005, 10 000 u.m. (280 000 – 270 000) – cheltuieli din depreciere, ceea ce duce la
micsorarea valorii de bilant a activului pina la 270 000 u.m.

S-ar putea să vă placă și