Sunteți pe pagina 1din 7

          Lucrarea  practică prezentată mai jos, este axată pe exemplul unei  ferme mixte de producţie din cadrul unei societăţi agricole din România.

 
Pentru evitarea înregistrărilor cu caracter de repetabilitate, datele privind cheltuielile de producție se prezintă cumulat, pentru anul curent 20NN. 
          La ferma nr.1 cu profil vegetal s-a prevăzut cultivarea grâului pe o suprafaţă de 200 ha şi a porumbului pe o suprafaţă de 300 ha. Obiectul activităţii fermei nr.2
 cu profil zootehnic  îl constituie creşterea animalelor de producţie, vaci pentru lapte şi a animalelor tinere şi la îngrăşat (categoria viţei 0-6 luni). 

Calculaţia costurilor în acest studiu de caz  se va realiza pentru produsele de bază:
-           la ferma nr  1:pentru cultura grâu şi pentru cultura porumb;
-          la ferma nr  2 : pentru produsul lapte și  pentru kg spor greutate la viței 
I     Situaţia  la începutul anului privind activitatea fermei vegetale de producţie se prezintă astfel: 
-        producţia neterminată (lucrări agricole de toamnă) la cultura grâului este de 20.000 lei;
-        producţia neterminată (lucrari agricole de toamnă) la cultura porumbului în sumă de 10.000 lei;

II  Operaţiile economice ce au avut loc în cursul anului 20NN  în legatură cu cheltuielile de producţie se regăsesc în tabelele de mai jos:
Tabel 1 Cheltuieli de producție la
NR TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CENTRE AUXILIARE CH. COMUNE COTA
ferma vegetală
AUTO- INGRAS.
CRT FERMA GRIU PORUMB TRACTOARE FERMA CH. GEN.
COMBINE NATUR.
1 SALARIILE PERSONALULUI 194,000 0 0 72,000 12,000 10,000 40,000 60,000
2 PROTECTIA SOCIALA 25 % 48,500 0 0 18,000 3,000 2,500 10,000 15,000
3 MATERIALE-seminte etc.. 609,000 200,000 380,000 20,000 1,000 5,000 3,000 0
4 REPARATII EFECTUATE DE TERTI 24,400 0 0 16,000 5,000 0 3,000 400
5 ENERGIE ELECTRICA 2,300 0 0 0 0 0 1,000 1,300
6 AMORTIZAREA MIJL. FIXE 18,850 0 0 6,000 5,000 2,000 1,000 4,850
7 ALTE CH. INCORPORABILE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL I (REPARTITIA PRIMARA) 897,050 200,000 380,000 132,000 26,000 19,500 58,000 81,550
Tabel 2 Cheltuieli de producție  la ferma zootehnică:

NR EXPLICATII TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CH. COMUNE COTA


CRT FERMA VACI LAPTE VITEI 0-6 LUNI FERMA CGA
1 SALARII INREGISTRATE 120,000 30,000 10,000 50,000 30,000
2 PROTECTIA SOCIALA 25 % 30,000 7,500 2,500 12,500 7,500
3 MATERIALE DIVERSE 3,460 0 0 1,460 2,000
4 FURAJE 450,000 400,000 50,000 0
5 REPARATII EFECTUATE DE TERTI 41,000 8,000 3,000 20,000 10,000
6 ENERGIE ELECTRICA 14,956 3,000 500 7,000 4,456
7 AMORTIZAREA MIJL. FIXE 31,300 10,000 1,800 14,300 5,200
8 ALTE CH. INCORPORABILE 4,000 4,000
TOTAL I (REPARTITIA PRIMARA) 694,716 458,500 67,800 105,260 63,156

III. Productia finită obținută 
3.1 La ferma vegetala:
Producţia obţinută şi consemnată în documentele primare:
        -   la cultura grâului însămânţat pe o suprafaţă de 200 ha. s-a recoltat 400 to. de grâu, preţul standard (antecalculat) 700 lei/to şi paie evaluate 28385 lei;
        -   la cultura porumbului însămânţat pe o suprafaţă de 300 ha. s-a recoltat 900 to. porumb, preţul standard 730 lei/to boabe şi coceni evaluaţi la 49.665 lei;
      -  de la activitatea cu tractoarele, lucrările executate şi transformate în unităţi convenţionale (hantri) au reprezentat 160 hantri din care 50 hantri pentru cultura grâului, 100 hantri pentru cultura porumbului 
și 10 hantri pentru administrarea îngrăşamintelor  naturale.
Bazele de reapartizare a cheltuielilor

Administrarea
Explicatii Total ferma Grau Porumb Baza pentru
ingrasamintelor
Suprafața cultivata-ha 500 ha 200 300
Productia realizată în tone 1300 to 400 900
Productie auxiliară- han 160 han 50 100 10
Productia la ha (to/ha) To/ha 2 3
3.2 La ferma zootehnică
Producţia obţinută şi consemnată în documentele primare ale fermei nr 2, indică urmatoarele date:
- la categoria vaci pentru lapte:
            -lapte 250.000 litri (produs finit), evidenţiat in contabilitate la costul standard 2 lei/litru;
            -viţei  80 capete 2400 kg. , evaluati la un costul standard unitar de 10 lei/kg adică,  24.000 lei;
- gunoi de grajd evaluat la 22.000 lei;
- categoria viţei 0-6 luni:
            - sporul de creştere în greutate 10.000 kg. La un cost standard de 10 lei/kg.;
- gunoi de grajd evaluat la 5,600 lei.
Din cantitatea de lapte obţinută 10.000 litri au fost administraţi pentru creşterea viţeilor 0-6 luni, adică o valoare de aproximativ 20.000.000 lei.

Referitor la vitei 0-6 luni, animale tinere de natura stocurilor, se mai cunosc urmatoarele informatii:

Nr crt Explicatii UM Sume


1 VAL. EXISTENT LA INCEPUT PER Lei 4,800

2 VAL. INTRAR. DIN PROD. PROPRIE Lei 24,000

3 VAL. INTRAR. DIN productie proprie


4 VAL. INTRAR. DIN CUMPARARI Lei 2,600
TOTAL valoare stoc viței 0-6 luni 137,665
5 GREUTATE EXISTENT INCEPUT PER. Kg 480
6 GREUTATE INTRARI PROD PROPRIE Kg 2,400
7 GREUTAT INTRARI DIN CUMPARARI Kg 250
8 SPOR DE GREUTATE Kg 10,000
GREUTATE VIE TOTALA a vițeilor ( Kg) 13,130
III Cerinţele temei:
a. Calculul costului unitar al producţiei obţinute la cele doua ferme;
b. Înregistraţi  în contabilitatea de gestiune  operaţiile de mai sus.
c. Determinaţi pretul de vânzare ştiind că marja de profit dorită este 10% la costul de producţie.
d. Completați documentele justificative aferente operațiunilor din temă.

Plan de rezolvare:
Pentru ferma vegetală:
1. Întocmirea situaţiei de colectare a cheltuielilor de producţie incorporabile costului de producţie
2. Repartizarea cheltuielilor centrului tractoare pe baza  producţiei exprimată în hantri;
3. Repartizarea cheltuielilor centrului autocombine pe baza cantităţii de cereale recoltate- tone;
4. Repartizarea în costul culturilor agricole a cheltuielilor centrului administrarea îngrăşămintelor pe baza suprafeţelor cultivate;
5. Repartizarea cheltuielilor indirecte de fermă pe baza totalului cheltuielilor directe înregistrate pe culturi;
6. Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie şi conducere în costul produselor pe baza costului de fermă;
7. Calculul costului efectiv  al produselor de bază ţinând cont de valoarea producţiei neterminate.
Plan de rezolvare:
Pentru ferma vegetală:
1. Întocmirea situaţiei de colectare a cheltuielilor de producţie incorporabile costului de producţie
2. Repartizarea cheltuielilor centrului tractoare pe baza  producţiei exprimată în hantri;
3. Repartizarea cheltuielilor centrului autocombine pe baza cantităţii de cereale recoltate- tone;
4. Repartizarea în costul culturilor agricole a cheltuielilor centrului administrarea îngrăşămintelor pe baza suprafeţelor cultivate;
5. Repartizarea cheltuielilor indirecte de fermă pe baza totalului cheltuielilor directe înregistrate pe culturi;
6. Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie şi conducere în costul produselor pe baza costului de fermă;
7. Calculul costului efectiv  al produselor de bază ţinând cont de valoarea producţiei neterminate.
Pentru ferma zootehnică:
1. Întocmirea situaţiei de colectare a cheltuielilor de producţie incorporabile costului de producţie la ferma zootehnică;
2. Repartizarea cheltuielilor indirecte de fermă pe baza totalului cheltuielilor directe înregistrate pe categorii de animale;
3. Repartizarea cheltuielilor generale de administraţie şi conducere în costul produselor pe baza costului de fermă;
4. Calculul costului efectiv  al produselor de bază ţinând cont de valoarea producţiei neterminate.

Rezolvare caz ferma vegetală


SITUATIA DE COLECTARE SI REPARTIZARE A CHELTUIELILOR PE DESTINATII

SITUATIA DE COLECTARE SI REPARTIZARE A CHELTUIELILOR PE DESTINATII


ANEXA 1

NR EXPLICATII TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CENTRE AUXILIARE CH. COMUNE COTA

AUTO- INGRAS.
CRT FERMA GRIU PORUMB TRACTOARE FERMA CH. GEN.
COMBINE NATUR.
1 SALARIILE PERSONALULUI 194,000 0 0 72,000 12,000 10,000 40,000 60,000
2 PROTECTIA SOCIALA 25 % 48,500 0 0 18,000 3,000 2,500 10,000 15,000
3 MATERIALE-seminte etc.. 609,000 200,000 380,000 20,000 1,000 5,000 3,000 0
4 REPARATII EFECTUATE DE TERTI 24,400 0 0 16,000 5,000 0 3,000 400
5 ENERGIE ELECTRICA 2,300 0 0 0 0 0 1,000 1,300
6 AMORTIZAREA MIJL. FIXE 18,850 0 0 6,000 5,000 2,000 1,000 4,850
7 ALTE CH. INCORPORABILE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL I (REPARTITIA PRIMARA) 897,050 200,000 380,000 132,000 26,000 19,500 58,000 81,550
8 Repartizarea ch. cu tractoarele 160 HAN 50 100 10
ch/ha = 825 41,250 82,500 -132,000 8,250
9 Repartizat ch. cu autocombinele 1300 TONE CEREALE 400 900
Baza de repartiz productia ch/tona= 20 8,000 18,000 -26,000
10 Rep. ch cu ingrasamintele naturale 500 HA 200 300
ch/ha= 56 11,100 16,650 -27,750
11 Repartizarea ch comune de ferma 580,000
Baza de repartiz- chelt directe pe culturi
K ferma=total ch. com/tot ch.dir. 0.1 20,000 38,000 -58,000
COST DE FERMA
TOTAL II =TOTAL I + 8+9+10+11 815,500 280,350 535,150 X X X X 81,550
12 Repartizarea ch. generale
K CGA=total CGA/total cost ferma. 0.1 28,035 53,515 -81,550
TOTAL CHELTUIELI COLECTATE
TOTAL III =TOTAL II + 12 308,385 588,665 X
13 Prod. in curs la inceput perioadei 20,000 10,000
14 Prod. in curs la sfarsitul perioadei 0 0
TOTAL IV= TOTAL III+13-14 328,385 598,665
15 Valoarea productiei secundare: paie , coceni 28,385 49,665
16 Cheltuieli aferente productiei principale
(TOTAL IV -15) 300,000 549,000
17 PRODUCTIA OBTINUTA- tone 400 900
16 COST UNITAR (LEI/TONA) 750 610

SITUATIA DE CALCUL A COSTULUI UNITAR


LA FERMA ZOOTEHNICA
ANEXA 2
NR EXPLICATII TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CH. COMUNE COTA
CRT FERMA VACI LAPTE VITEI 0-6 LUNI FERMA CGA
1 SALARII INREGISTRATE 120,000 30,000 10,000 50,000 30,000
2 PROTECTIA SOCIALA 25 % 30,000 7,500 2,500 12,500 7,500
3 MATERIALE DIVERSE 3,460 0 0 1,460 2,000
4 FURAJE 450,000 400,000 50,000 0
5 REPARATII EFECTUATE DE TERTI 41,000 8,000 3,000 20,000 10,000
6 ENERGIE ELECTRICA 14,956 3,000 500 7,000 4,456
7 AMORTIZAREA MIJL. FIXE 31,300 10,000 1,800 14,300 5,200
8 ALTE CH. INCORPORABILE 4,000 4,000
TOTAL I (REPARTITIA PRIMARA) 694,716 458,500 67,800 105,260 63,156
8 Repartizarea ch. transport aproviz. NU ESTE CAZUL !!!!!
K alt = ch transp/val. furaje cons.
TOTAL II =TOTAL I + 8

9 Repartizarea ch comune de ferma 526,300


K ferma=tot ch com/tot ch. directe 0.2 91,700 13,560 -105,260
COST DE FERMĂ
TOTAL III =TOTAL II+9 631,560 550,200 81,360 X
10 Repartizarea ch. generale
K cga=tota cga/total cost ferma. 0.1 55,020 8,136 -63,156
TOTAL COST
TOTAL IV =TOTAL III + 10 694,716 605,220 89,496 X
11 PRODUS DIN PRODUCTIA PROPRIE CONSUMAT
(LAPTE PENTRU VITEI) X 22,369 (10.000 litri x 2,2369 lei/l)
TOTAL V= TOTAL IV+11 (COSTURI COMPLETE) 605,220 111,865
12 Valoarea producției secundare: 46,000 5,600
- gunoi de grajd 22,000 5,600
- valoarea viteilor nou nascuti 24,000
13 Cheltuieli aferente productiei principale
(TOTAL V -12) 559,220 106,265
14 PRODUCTIA OBTINUTA litri lapte sau KG spor 250,000
gr. 10,000
15 COST UNITAR (LEI/L; LEI/KG SPOR GR.) 2.2369 10.63
16 VAL. EXISTENT LA INCEPUT PER X 4,800
17 VAL. INTRAR. DIN PROD. PROPRIE X 24,000
18 VAL. INTRAR. DIN MUTATII de la alta categorie X
19 VAL. INTRAR. DIN CUMPARARI X 2,600
TOTAL VI (13+16+17+18+19) X 137,665
20 GREUTATE EXISTENT INCEPUT PER. X 480
21 GREUTATE INTRARI PROD PROPRIE X 2,400
22 GREUTATE INTRARI DIN MUTATII X
23 GREUTAT INTRARI DIN CUMPARARI X 250
24 SPOR DE GREUTATE (RD14) X 10,000
25 GREUTATE VIE TOTALA (DE LA RD20 LA RD24) X 13,130
26 COST UNITAR PE KG. GREUT. VIE = TOT VI/25 X 10.48 lei/ kg. spor greutate vie