Sunteți pe pagina 1din 2

O R D I N nr.

20/93
din 03 decembrie 2019

Cu privire la concedierea disciplinara


a salariatului Dolghii Maria
in temeiul art.86 alin.(1)lit.g)CM. RM

Avind in vedere nota de constatare intocmita de catre dl/dna


Sava Andrei detinind functia de director SRL “AVIPRIM”, actul privind
constatarea incalcari repetate , pe parcursul unui an, a obligatiilor de
munca, a salariatului Dolghii Maria, avind functia de contabil, care a comis
abaterea disciplinara, fiind astfel incalcate pct.12 din regulamentul intern al
unitatii si pct.6 din contractual individual de munca nr.199/60 din 20 iulie
2010, prin explicatia scrisa salariatul Dolghii Maria nu aduce argumente
exoneratoare de raspundere, in temeiul art.10 alin.(1) lit.d), 202,206-211
din Codul muncii al RM,:-

ORDON:
1. A desface contractual individual de munca cu dna Dolghii Maria,
angajata in functie de contabil, in legatura cu incalcari repetate , pe
parcursul unui an, a obligatiilor de munca, care anterior salariatul a fost
sanctionat disciplinar, conform art.86 alin.(1) lit g) din CM al RM.
2. Serviciul resurse umane si contabilitatea unitatii vor adduce la
indeplinirea prezentului ordin.
3. Prezentul ordin cu privire la concedierea disciplinara a dnei Dolghii
Maria poate fi contestata in termen de 3 luni de la data comunicarii
acestuia la Judecatoria Centru din mun.Chisinau.

Temei:
a) nota de constatare intocmita de dl. Sava Andrei , detinind functia de
director SRL”AVIPRIM”;
b) actul privind constatarea incalcari repetate si aplicari sanctiuni
disciplinare anterior a salariatului Dolghii Maria;
c) explicarea scrisa a salariatului Dolghii Maria;
d) acordul preliminary al organului sindical din unitate relative la
concedierea disciplinara a dnei Dolghii Maria, membru de sindicat.
Am luat cunostinta de continutul ordinului: _______________________
semnatura salariatului

Conducatorul unitatii
directul SRL”AVIPRIM”
Sava Andrei
___________________
semnatura

S-ar putea să vă placă și