Sunteți pe pagina 1din 17

DATA: 18. 11.

2016
PROF. ÎNV. PRIMAR : Pal Stela
CLASA: I
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială,, Mircea Eliade” Satu Mare
ARIA CURRICULARǍ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA TEMATICĂ: Observăm, cercetăm, descoperim
SUBIECTUL LECŢIEI: SUNETUL ŞI LITERA „R”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: Predare – Învăţare

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O 1 - să formuleze propoziţii după ilustraţii precizând numărul şi poziţia cuvintelor în propoziţie;
O2 - să formeze cuvinte/ propoziţii care conţin litera „ R”;
O3 - să citească corect şi conştient silabe, cuvinte, propoziţii ce conţin sunetul R;
O4 - să ordoneze silabe pentru a forma cuvinte ;
O5 - să ordoneze cuvintele într-o propoziţie;
O6 - să ordoneze logic propoziţiile în tet.

Resurse:

I. Metodologice

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul didactic, metoda fonetică analitico-sintetică,
munca pe echipe, problematizarea, auditie muzicala.
b) Mijloace de învăţământ : fişe de lucru, manual digital, resurse web, planşe cu imagini
c) Forme de organizare : frontală, individuală, pe grupe .

II. Temporale

50 min

III. Bibliografie:
 ştiinţifice:
Silvia Nuță , 2000, Metodica predării limbii române, ed. Aramis, Bucureşti
 oficiale:

Programa şcolară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
 webgrafie:
Stefan Pacearca,...Manual digital CLR, ed. Intuitext, Bucuresti.
Soft educational ,,Alfabetul din povesti’’,2015, ed. Edu, Bucuresti.
https://www.youtube.com/watch?v=L06G9jZdazk
DESFǍŞURAREA LECŢIEI

CONŢINUTUL LECȚIEI STRATEGII DIDACTICE


ETAPELE
C.S. Metode şi Material Forme de EVALUARE
LECŢIEI Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor
procedee didactic organizare

1.Moment Se asigură cele necesare Se pregătesc pentru Conversaţia Manual, Frontal Observarea
organizatoric desfăşurării în condiţii optime activitate. caiete sistematică
a orei de Comunicare în limba
română:
- aerisirea sălii de clasă
- amenajarea spaţiului de
desfăşurare a activităţii
- pregătirea materialului
didactic

CLR
2.Reactualiza 1.3 Sunt verificate temele Elevii îşi deschid Conversaţia Frontal Observarea
rea 2.1 cantitativ şi calitativ. caietele la temă. sistematică
cunoştinţelor 3.1 Se vor reactualiza cunoştinţele Exerciţiul
MEM cu ajutorul ciorchinelui. Individual Apreciere verbal si
1.1 prin stimulente
Completează ciorchinele cu Elevii completează Ciorchinele tabla
cuvinte potrivite fiecărui ciorchinele şi Frontal Observarea
anotimp. evidenţiază litera r sistematică
CLR prin încercuire.
1.3
2.1
3.1 Individual Apreciere verbală
3.Captarea CLR Ghicitoare: Răspund la ghicitoare Conversaţia Frontal Observarea
atenţiei 1.3 Este mândră ţara mea sistematică
2.1
Şi se cheamă
(Romania)
Capitala ţării mele
E-un oraş ca din poveşti
Şi se cheamă.....
(Bucuresti) Apreciere verbal si
prin stimulente

CLR
4. Anunţarea 1.3 Voi anunța tema și obiectivele Elevii ascultă cu Conversația Frontal Observarea
temei şi a operaţionale într-un limbaj atenţie explicaţiile. Explicaţia sistematică
obiectivelor accesibil.
operaţionale

CLR
5. Dirijarea 1.3 Se prezintă harta României( Elevii răspund la Conversatia Imagine Frontal Observarea
învățării 2.1 Anexa 1) şi se răspunde la întrebări. cu harta sistematică
întrebările : Romaniei
Ce reprezinta imaginea? Apreciere verbal si
MEM Cum se numeste tara noastra? prin stimulente
1.1 Cum se numesc oamenii care
traiesc in Romania? Analizează, despart metoda
in silabe,desprind fonetică,
Se desprinde din vorbire sunetul. analitico-
CLR propoziţia: „Tara mea se sintetică
1.3 numeste Romania.”
2.1 Se realizează analiza fonetico-
3.1
sintetică a propoziţiei. Elevii răspund la Conversaţia Observarea
Se analizează: întrebări sistematică
- numărul cuvintelor din
propoziţie Frontal
CLR
-identificarea cuvintelor care
2.1 conţin sunetul „r” Observaţia
3.1 -despărţirea cuvintelor în silabe
MEM
si realizarea schemei grafice a Conversatia.
1.1 propozitiei.
- localizarea sunetului în silabe
CLR
-Ce literă folosim la început de Exerciţiul
2.1 propoziţie?
3.1 -Când se mai foloseşte literă Elevii observă
mare? Se identifica locul alcătuirea literei şi
MEM literei R folosind o culoare stabilesc elementele Demonstraţia Apreciere verbal si
1.1 prestabilita. componente. Planşă cu prin stimulente
-Sa-l cunoastem pe R!- intuirea Citesc silabele litera R
litere R alcatuite. Observaţia mare de
-Sa-l imprietemin pe R cu Dau exemple de tipar. Observarea
vocalele deja invatate!-se scriu nume. sistematică
si se citesc silabele Ra, Re, Ri,
Ru. Explicaţia
-Cer elevilor să dea exemple
de cuvinte care se scriu
întotdeauna cu „R” mare
(nume de persoane, de Exerciţiul
CLR animale, de oraşe, ape sau ţări) Copiii aleg, Munca in grup Fişa de In colaborare
1.3 Sarcina ANEXA 2 – Alegeti decupeaza si lipesc lucru Apreciere verbal si
MEM
1.1 cuvintele care contin sunetul r cuvintele potrivite. prin stimulente
3.2 la inceput( in interior, la final Frontal
AVAP sau sunt nume) si Prezinta lucrarile Observatia
2.3
,,impodobiti’’ copacii cu ele. celorlalte grupe, apoi Explicatia
CLR Se obtin copacei,,simbol’’ aleg anotimpul Lucrarile
2.1
4.1 pentru cele 4 anotimpuri potrivi, asezand realizate
lucrarile in ordinea
succesiunii lor.

Recunoasterea literei noi prin Isi impart cate doua Exerciţiul Individual
incercuire in cuvintele ramase cartonase din cele
de la exercitiul anterior. ramase si incercuiesc Apreciere verbal si
litera R. prin stimulente
Munca in grup In colaborare
Sarcina Anexa 3: Sa compuna Prin colaborare, Exercitiul
si sa scrie cuvinte folosind stabilesc si scriu
schema de silabe data. cuvintele formate din
silabele date. Exercitiul

Citirea cuvintelor, apoi a Elevii citesc .


propozitiilor din manual, in Individual Apreciere verbal si
soapta si cu voce tare. prin stimulente
-------------------------------------
Citirea model Elevii asculta. Conversatia
-------------------------------------
Intrebari pespre continut Elevii raspund la
intrebarile adresate. Frontal Apreciere verbal si
prin stimulente

CLR
6. Obținerea 1.3 Sarcina Anexa 4: Rezolvă sarcina Conversația Cuvinte In colaborare Observarea
performanței 3.1 a) Sa aranjeze cuvintele in Prezinta propozitiile decupate sistematică
MEM propozitie. obtinute. Explicația amestecate
1.1
3.2 Stabilesc si Exerciţiul
AVAP b) Sa puna in ordine motiveaza criterii Problematizarea Lucrarile Frontal
2.3 logica propozitiile logice de aranjare. anterioare Apreciere verbal si
DP
2.1 obtinute. Frontal prin stimulente
c) Sa citeasca in lant si
selectiv tetul obtinut.

CLR
7. Activitate 2.1
Se vizioneaza desenul animat Vizioneaza filmuletul Observatia Individual Observarea
recreativă Povestea literei R sistematică
MM
2.1
3.2
Se cȃntă (audiaza) cântecul Execută mișcările Auditie
Fulgi de nea cȃntecului muzicala

8. Încheierea Se fac aprecieri verbale Elevii ascultă şi Conversaţia Frontal Aprecieri verbale
lecţiei individuale şi colective cu primesc aprecierile, individual
privire la activitatea elevilor. apoi ies în recreaţie
în mod organizat.
ANEXA NR . 1
Anexa nr. 2

RAMĂ ROŞU RUPE RECE RÂDE


RIMĂ
CARTE MERE SORĂ ARDE URCĂ
ORAŞ
VAPOR MĂRAR COVOR FULAR
ŞOFER ORAR
RADU RICĂ RELU RONA RALU
ROMI
RAMĂ ROŞU VAPOR MĂRAR
RUPE RECE RÂDE COVOR FULAR
RIMĂ ŞOFER ORAR
CARTE MERE RADU RICĂ RELU
SORĂ ARDE RONA RALU
URCĂ ORAŞ ROMI
RAMĂ ROŞU VAPOR MĂRAR
RUPE RECE COVOR FULAR
RÂDE RIMĂ ŞOFER ORAR
CARTE MERE RADU RICĂ
SORĂ ARDE RELU RONA
URCĂ ORAŞ RALU ROMI
RAMĂ ROŞU RUPE
RECE RÂDE RIMĂ
CARTE MERE SORĂ
ARDE URCĂ ORAŞ
VAPOR MĂRAR
COVOR FULAR
ŞOFER ORAR
RADU RICĂ RELU
RONA RALU ROMI
ANEXA NR . 3

LEA LA ME

VI

NA

RE RA MA

DU
RIN

MA MA SA

RE

VEL

CU NI MIC

NA
CLU

RIN SO RA

CUL
ANEXA NR . 4

IERI A NINS.

NEAUA E MOALE.

ILEANA IA SANIA.

EA SUIE ALENE LA DEAL.

SANIA ALUNECĂ UŞOR.