Sunteți pe pagina 1din 1

SCRIEREA ÎN BAZA 10.

SCRIEREA ÎN BAZA 2

SCRIEREA ÎN BAZA 10
Sistemul de numerație zecimal este folosit astazi in toata lumea. La baza acestui sistem se află
cifrele: 0, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orice număr natural se poate scrie folosind aceste cifre.

Orice număr în baza 10 poate fi descompus într-o sumă în care termenii sunt produse dintre
puteri negative sau pozitive ale lui zece şi cifre din mulţimea {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

De exemplu, numărul 435 în baza 10 se scrie ca sumă de puteri ale lui 10 :

435=400+30+5=4·102+3·101+5·100

Sistemul de numeraţie în baza 10 se mai numeşte şi sistemul de reprezentare hindu-arabic sau sistemul
zecimal. Acesta este un sistem de numeraţie poziţional fiind dezvoltat în India cu peste 2000 de ani în urmă şi
introdus în Europa de către negustorii arabi în jurul anului 1000.

Exemple de numere in baza zece

Numărul 123 se scrie în baza 10 astfel :

123 = 100 + 20 + 3 = 1·102 + 2·101 + 3·100

SCRIEREA ÎN BAZA 2
În sistemul de numerație binar există doar două cifre posibile, 0 și 1.

Conversia din baza 10 în baza 2

Conversia unui număr din baza 10 în baza 2 se face conform următorului algoritm (paşi de parcurs):

1. Se împarte numărul în baza 10 la 2. Restul împărţirii poate fi 0 sau 1.

2. Câtul primei împărţiri se împarte din nou la 2. Restul împărţirii poate fi 0 sau 1;

3. Se continuă împărţirea până când avem 1 : 2 = 0 r 1;

4. Numărul în baza 2 se obţine prin citirea în ordine inversă a resturilor obţinute prin împărţirea la 2, inclusiv
restul împărţirii 1 : 2 = 0 r 1.

Exemplu: Conversia numărului 75 din baza 10 în baza 2