Sunteți pe pagina 1din 9

4.

RIDICAREA LA PUTERE A UNUI NUMĂR NATURAL


= o altă operaţie cu numere naturale, alături de adunare, scădere, înmulţire, împărţire
= constă în a calcula puterea n a unui număr natural a, unde n este tot un număr natural

Cum se calculează puterea n a numărului natural a: se înmulţeşte a cu el însuşi de câte ori ne


arată exponentul

a n  a
 a
 ...
a

de n ori

Cum citim an „a la puterea n”


„a la n”
„a la exponentul n”
Puterea Exponent

an Baza puterii

Exemple:
1) 32 = 3‧3 = 9
2) 23 = 2‧2‧2 = 8

Obesrvaţii:
1) a1 = a , a este orice număr natural
2) a0 = 1 , a este orice număr natural
3) 1n = 1 , n este orice număr natural
4) 0n = 0 , n este orice număr natural
5) 00 nu se poate calcula

Exemple:
1) 2019 1 = 2019
2) 20190 = 1
3) 12019 = 1
4) 02019 = 0

Exerciţii:
1) Citiţi următarele notaţii:
a) 718 ; b) 325 ; c) 530
2) Numiţi bazele şi exponenţii următoarelor puteri:
a) 718 ; b) 325 ; c) 530
3) Calculaţi:
a) 20 =
b) 21 =
c) 22 =
d) 23 =
e) 24 =
f) 30 =
g) 31 =
h) 32 =
i) 33 =
j) 34 =
k) 12001=
l) 20010 =
m) 20011 =
n) 02001=
4) Transformaţi puterile în numere naturale şi apoi calculaţi:
a) 18:32 =
b) 16 : 23 =
c) 27 : 32 =
d) 49 : 72 =
e) 72 : 62 =
f) 96 : 25 =
5) Calculaţi:
a) 43 – 42 =
b) 35 – 33 =
c) 27 – 25 =
d) 24 – 32 =
e) 23 + 52 =
f) 62 – 25 =
g) 26 – 72 =
h) 34 + 25 -72 =
i) 63 – 53 – 24 =
j) 102 – 72 + 54=
k) 122 + 43 – 53 =
l) 152 – 63 + 35 =
6) Scrieţi sub formă de puteri următoarele numere naturale:
a) 8 =
b) 27 =
c) 32 =
d) 125 =
e) 128 =
f) 216 =

Pătratul unui număr natural


= rezultatul ridicării la puterea a doua a numărului dat
Pătratul unui număr natural= pătrat perfect

a2 = a ‧a

Ex 42 = 4 ‧4 = 16
Exerciţii:
1. Calculaţi pătratele numerelor de la 0 la 20 şi reţineţi-le.
2. Arătaţi că următoarele numere sunt pătate perfecte:
a) 4 = ……….
b) 9 = ………
c) 16 = ………
d) 25 = ………
e) 36 = ……….
f) 49 = ………..
3. Arătaţi, folosind exerciţiul precedent, că următoarele numere naturale nu sunt pătrate perfecte deoarece
sunt situate între două pătrate perfecte consecutive:
a) 8; b) 12; c) 20; d) 32; e) 40; f) 54

Cubul unui număr natural = rezultatul ridicării la puterea a treia a numărului dat
a3 = a ‧a‧a

Ex 43 = 4 ‧4 ‧4 = 16‧4 = 64

Exerciţiu: Calculaţi cuburile numerelor natural de la 0 la 5.


Puterile lui 10 = au o importanţă deosebită pentru că se folosesc pentru a compara numere foarte mari:
100 = 1
101 = 10
102 = 100
103 = 1000
104 = 10000
105 = 100000
Etc

10n = 1 000
 ....
0
n zerouri

Reguli de calcul cu puteri:

1) Înmulţirea puterilor cu aceeaşi bază:


- se scrie baza şi se adună exponenţii

am ‧ an = a m+n

2) Împărţirea puterilor cu aceeaşi bază


- se scrie baza şi se scad exponenţii

am : a n= a m-n

3) Puterea unei puteri


- se scrie baza şi se înmulţesc exponenţii

(a m ) n = a m*n

4) Puterea unui produs

(a ‧ b) n = a n ‧ b n

5) Puterea unui cât

(a : b) n = a n : b n

Exemple:

1) 34 ‧35 = 34+5 = 39
2) 539 : 530 = 539 – 30 = 59
3) (42)19 = 42‧19 = 438
4) 235 ‧535 = (2‧5)35 = 1035
5) 3934 : 334 = (39:3)34 = 1334
Exerciţii:
Compararea puterilor

 Puteri care au aceeaşi bază şi exponenţi diferiţi


- Este mai mare puterea cu exponentul mai mare

Dacă m<n atunci am < an

 Puteri care au baze diferite şi acelaşi exponent


- Este mai mare puterea cu baza mai mare

Dacă a<b atunci am < bm

 Puteri care au baze diferite şi exponenţi diferiţi


- Cu ajutorul regulilor de calcul cu puteri, se aduc puterile ori la acelaşi exponent, ori la
aceeaşi bază

Exerciţii rezolvate:

Exerciţii:
Ordinea efectuării operaţiilor
Operaţii:
o De ordinul I : adunarea şi scăderea
o De ordinul II: înmulţirea şi împărţirea
o De ordinul III: ridicarea la putere

 Dacă într-un exerciţiu există paranteze se execută întâi operațiile dintre parantezele rotunde,
apoi cele dintre parantezele pătrate și apoi cele dintre acolade.
 Dacă într-un exerciţiu nu există paranteze, întâi se efectuează ridicările la putere, apoi înmulţirile
şi împărţirile (în ordinea în care sunt scrise, au aceeaşi importanţă), iar la final, adunările şi
scăderile (în ordinea în care sunt scrise, au aceeaşi importanţă).

Exerciţii rezolvate:
Exerciţii:
Pt test

DE RETINUT!!!
Ridicarea la putere este o înmulţire repetată.
◦Exponentul arată de câte ori se repetă produsul prin care se calculează puterea.
◦Ridicarea la putere este o operaţie de ordinul III.

◦Dacă într-un exerciţiu nu există paranteze, atunci se efectuează întâi redicările la putere, apoi
înmulţirile şi împărţirile, iar la final, adunările Si scăderile.

S-ar putea să vă placă și