Sunteți pe pagina 1din 1

BILET EXAMEN

1.(0,5 p.) Dându-se un model de regresie liniară simplă, de


forma: yi  b0  b1  xi  ei coeficientul de regresie are
următoarea semnificaţie:
a) este pozitivă sau negativă, în funcţie de intensitatea
legăturii; b) arată de câte ori se modifică, în medie, Y dacă X 2. (0,5 p.) Coeficientul de corelaţie stabileşte:
se modifică cu o unitate de măsură;c) este pozitivă în cazul a. Direcţia legăturii c. Intensitatea legăturii
unei legături liniare între variabile; d)este negativă în cazul b.Forma legăturii d. Toate variantele
unei legături liniare inverse între variabile;e) arată cu câte
unităţi de măsură se modifică, în medie, variabila
dependentă, dacă variabila independentă se modifică cu o
unitate de măsură.

3.(2,5 p)Numărul unor componente electrice respinse ca necorespunzătoare calitativ, a fost înregistrat pentru 40 loturi
recente. Introducerea datelor în Excel și aplicarea funcției Descriptive Statistics, au condus la obținerea următoarelor
rezultate:
Se cere:
a. Identificaţi şi interpretaţi indicatorii tendinţei centrale, ai
Nr.componente electrice respinse variabilităţii şi formei distribuţiei. Analizaţi omogenitatea
Mean ....... Kurtosis -0,94 seriei.
Standard Error 0,34 Skewness 0,30 b. Presupunând că datele din tabel se referă la un eşantion
Median 3,00 Range ...... selectat aleator dintr-o colectivitate, estimaţi pe interval de
Mode 3,00 Minimum 0,00 încredere, garantat cu o probabilitate de 95% (z = 1,96)
Standard Deviation ....... Maximum 7,00 numărul mediu de componente electrice respinse la nivelul
Sample Variance 4,63 Sum 128,00 colectivității.
Count ....... c. Câte componente electrice respinse ar trebui incluse într-
un eşantion, astfel încât să se obţină o eroare limită mai
mică cu 5% decât cea anterioară?

4.(2 p) În vederea realizării unui studiu privind influenţa calităţii infrastructurii asupra activităţii turistice, s-au înregistrat
investiţiile în infrastructură (mil. Eur) şi rata locurilor vacante din unităţile hoteliere (%), pentru 8 zone turistice. Datele se
prezintă astfel:
Investiţii în infrastructură (mil. Eur) 60 72 120 85 104 51 140 73
Rata locurilor vacante (%) 16 17 12 15 13 21 12 15
În urma prelucrării datelor, s-au obţinut următoarele rezultate:
a. Analizaţi relaţia dintre cele două variabile, utilizând graficul alăturat.
b. Alegeţi ecuaţia de regresie liniară cea mai adecvată şi interpretaţi valorile
estimatorilor b0 şi b1:
i) ŷi = 22,65 - 0,08 xi ; ii) ŷi = 20,47 + 6,24 xi
iii) ŷi = 224,36 - 8,33 xi ; iv) ŷi = - 24,36 + 0,16 xi
c. Măsuraţi intensitatea legăturii liniare dintre variabile, utilizând un indicator
adecvat al corelaţiei parametrice, pe baza următoarelor informaţii:
 x  
10 10

 x  x   6626,87 ;   y i  y   62,88 ;  x yi  y  -566,13


2 2
i i
i 1 i 1
d. Analizaţi sensul şi intensitatea legăturii dintre cele două variabile, utilizând
coeficientul de corelaţie a rangurilor Kendall.

5.(2 p) Despre numărul turiştilor sosiţi într-o unitate turistică se cunosc datele ultimilor 5 ani:
Ani 2012 2013 2014 2015 2016
Nr. Turişti (mii) 8 10 11 11 13
a. Identificaţi tipul seriei şi caracterizaţi seria pe baza indicatorilor absoluţi. Interpretaţi rezultatele obţinute.
b. Determinaţi trendul seriei utilizând metoda indicelui mediu şi previzionaţi pe baza ei numărul turiștilor pentru 2019 şi
2020

6.(1,5 p) Un reprezentant al unei companii producătoare de calculatoare susţine că, în primul an de la expirarea garanţiei,
cheltuielile medii de întreţinere (de reparaţii) pentru produsul fabricat diferă semnificativ de 5 sute UM (unităţi monetare).
Pentru a verifica această afirmaţie, s-a efectuat un sondaj aleator pe 10 posesori ai unor astfel de calculatoare, înregistrându-
se cheltuielile de întreţinere (sute UM): 6, 7, 6, 8, 5, 6, 5, 6, 6, 5. Arătaţi pentru un nivel de încredere de 99%, dacă
reprezentantul companiei are dreptate (valoarea critică a testului este 2,62).