Sunteți pe pagina 1din 1

Punctaj - Fişă de evaluare a manualelor şcolare

CRITERII
I. Conformitatea manualului cu programa şcolară în vigoare – CRITERIU ELIMINATORIU

II. Caracterul nediscriminativ al manualului - CRITERIU ELIMINATORIU

III. Calitatea conţinutului ştiinţific al manualului

Indicatori Punctaj
3.1. Rigoarea, corectitudinea ştiinţifică a conţinutului manualului 6
3.2. Abordarea conţinutului manualului în concordanţă cu nivelul de dezvoltare 2
a elevilor
3.3. Calitatea relaţiilor logice/specifice între conţinuturile manualului 4

3.4. Rolul şi ponderea conceptelor noi în structura conţinuturilor manualului 2

3.5. Calitatea valorificării conţinuturilor declarative, explicativ-interpretative şi 4


procedurale, în conformitate cu specificul disciplinei şcolare
3.6. Calitatea relaţiilor intra- şi interdisciplinare din conţinutul manualului 2
PUNCTAJ TOTAL 20

IV. Calitatea ilustraţiilor şi a tehnoredactării

Indicatori Punctaj
4.1. Adecvarea ilustraţiilor şi a tehnoredactării la conţinutul manualului 2
4.2. Coerenţa şi calitatea machetei manualului de a orienta învăţarea 2
4.3. Corectitudinea tehnoredactării 3
4.4. Claritatea ilustraţiilor, armonia şi realismul cromatic al întregului manual 4
4.5. Calitatea impactului ilustraţiilor asupra elevilor 2
4.6. Calitatea echilibrului text-ilustraţie 2
PUNCTAJ TOTAL 15

V. Calitatea contribuţiei manualului la organizarea şi conducerea procesului de învăţare

Indicatori Punctaj
5.1. Calitatea valorificării, în conţinutul manualului, a obiectivelor de referinţă sau a competenţelor specifice 3
prevăzute de programa şcolară
5.2. Existenţa posibilităţilor de valorificare a unor moduri variate de instruire (individual, în grup, frontal) şi de 8
interacţiune comunicaţională
5.3. Valorificarea achiziţiilor învăţării în contexte noi, teoretice şi practice 3
5.4. Calitatea valorificării demersurilor inductive/deductive/analogice implicate în învăţare, în conţinutul 3
manualului

5.5. Calitatea aplicaţiilor propuse în manual de a solicita diferite modalităţi de rezolvare a sarcinilor (oral, în 4
scris şi practic)
5.6. Calitatea schemelor, a rezumatelor, a tabelelor etc. de a consolida şi sistematiza achiziţiile învăţării 4
5.7. Existenţa diferitelor posibilităţi (modalităţi tradiţionale şi complementare de evaluare) de valorificare de 4
către elevi a achiziţiilor de învăţare anterioare
5.8. Varietatea aplicaţiilor propuse în manual din punct de vedere al gradării nivelului de dificultate 3
5.9. Concordanţa dintre aplicaţiile propuse în manual şi standardele naţionale de evaluare 3
PUNCTAJ TOTAL 35