Sunteți pe pagina 1din 103

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ’’ION MINCU”

CAIET DE BIBLIOGRAFII.

CĂRŢI
Nr. 2/2011

Editura Universitară “Ion Mincu”


Bucureşti 2011
Coordonator: prof. dr. arh. Gabriela Tabacu
Responsabil număr: ing. Elena Bucşa
Colaborator: Roxana Plăiaşu

Editura: Editura Universitară „Ion Mincu”


Adresa: Str. Academiei, 18-20, sector 1, cod 410010, Bucureşti
Telefon: 40.21.307.71.93
Fax: 40.21.312.39.54
Redactor şef: ing. Elena Dinu

Nr. 2/2011
Apare bianual
Tipărit în România
ISSN: 1844 - 9700

2
CUPRINS:

Ghid de utilizare a bibliografiilor. Modalităţi de regăsire


a informaţiei căutate...................................................................... p. 5

Lista domeniilor şi subiectelor ..................................................... p. 9

Lista cărţilor intrate în Biblioteca UAUIM,


în perioada 1.09.2010- 1.10.2011, ordonate
după domenii şi subiecte ............................................................ p. 15

Lista de cuvinte cheie pentru domeniul Arhitectură.


Design, subiectele Proiecte de arhitectură-
Programe de arhitectură................................ p. 55

Lista cărţilor intrate în Biblioteca UAUIM,


în perioada 1.09.2010- 1.10.2011, ordonate alfabetic
după cuvinte cheie, în cadrul domeniului Arhitectură. Design,
subiecte Proiecte de arhitectură- Programe de arhitectură ....... p. 61

3
4
GHID DE UTILIZARE A BIBLIOGRAFIILOR.
MODALITĂŢI DE REGĂSIRE A INFORMAŢIEI CĂUTATE
Caietele de Bibliografii publicate de Biblioteca UAUIM au fost gândite prin
structura lor, să vină în sprijinul utilizatorilor Bibliotecii Universităţii de Arhitectură şi
Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti.
Caietul de Bibliografii. Periodice, destinat Sălii de Lectură – Periodice, şi-a
început apariţia în anul 2005. În anul 2008 apare un al doilea periodic de referinţă,
intitulat Caietul de Bibliografii. Cărţi, destinat Sălii de Lectură Cărţi, ca răspuns la
cererile tot mai mari ale utilizatorilor Bibliotecii U.A.U.I.M. Cele două caiete conţin o
serie de bibliografii tematice, rezultate din indexarea principalelor documente existente
în fondul bibliotecii.
Iniţial, cele două publicaţii au fost anuale, însă începând cu anul 2009 Caietele
de bibliografii îşi vor schimba periodicitatea în două apariţii pe an, şi anume, în lunile
aprilie şi octombrie, datorită dezvoltării colecţiilor de cărţi şi de reviste contractate de
biblioteca noastră la cererea utilizatorilor săi, a diversificării tezaurului de termeni, dar şi
a îmbogăţirii continue a formatului.
În cuprinsul Caietului de bibliografii Cărţi bibliografiile sunt ordonate
alfabetic după domeniile: Arhitectură. Design, Restaurarea
construcţiilor, Urbanism. Amenajarea teritoriului, Construcţii. Detalii
de construcţii, Artă. Distracţii. Sport, Filosofie, Religie. Teologie,
Ştiinţe şi probleme sociale, Ştiinţe teoretice şi naturale, Ştiinţe
aplicate. Tehnică, Lingvistică. Filologie. Literatură, Geografie.
Biografii. Istorie, Generalităţi şi, în cadrul domeniilor, pe subiecte şi
cuvinte cheie. Următoarea schemă directoare vă va fi de ajutor în regăsirea
informaţiei căutate:
 Domeniul Arhitectură. Design conţine subiectele: Amenajări
interioare, mobilier ; Arhitectură ecologică, bioclimatică, solară;
Arhitectură, militară; Arhitectură religioasă; Arhitectură
vernaculară; Automatizare în proiectarea de arhitectură;
Concursuri; Design, decoraţiuni; Detalii. Finisaje; Dezvoltare
durabilă; Istoria arhitecturii. Curente, stiluri; Învăţământ de
arhitectură; Legislaţie de arhitectură; Mari arhitecţi şi birouri de
arhitectură. Monografii; Profesia de arhitect; Proiecte de
arhitectură; Programe de arhitectură. Tipologii generale;
Reprezentări (Desen de arhitectură. Perspectivă) ; Teoria
arhitecturii. Estetică.
 Domeniul Restaurarea construcţiilor are subiectele:
Anastiloză; Conservare; Conversie; Extindere; Legislaţie de
restaurare; Patologie; Patrimoniu arhitectural; Patrimoniu
industrial; Reabilitare; Reactualizare; Reamenajare;
Reconstrucţie; Refaţadare; Renovare; Restaurare;
Restructurare, Reorganizare; Revitalizare; Supraetajare.

5
 Domeniul Urbanism. Amenajarea teritoriului cuprinde
bibliografii grupate pe următoarele subiecte: Amenajare
regională; Amenajare urbană; Automatizare în proiectare
urbană; Echipamente urbane. Dotări; Economie urbană; Istoria
urbanismului; Legislaţia în urbanism; Mobilier urban; Monografii
regionale; Monografii urbane; Peisagistică; Planificare
teritorială; Planuri urbanistice; Programe de dezvoltare urbană;
Proiecte de dezvoltare urbană, Reabilitare urbană. Renovare.
Restructurare. Revitalizare; Reţele edilitare urbanistice. Iluminat
urban şi Teoria urbanismului. Estetică urbană.
 Domeniul Construcţii. Detalii de construcţii se subîmparte în
subiectele: Acustică; Căi ferate. Drumuri. Tunele; Calcule de
rezistenţă; Compartimentări. Închideri. Pereţi; Construcţii civile;
Construcţia de poduri; Construcţii hidrotehnice; Construcţii
industriale; Execuţie; Iluminat; Instalaţii şi echipamente pentru
clădiri; Învăţământ în construcţii; Izolaţii; Legislaţie, economie în
construcţii; Lucrări terasiere; Management în construcţii;
Materiale de construcţii; Părţi de construcţii. Detalii; Structuri.
Elemente structurale; Tehnică. Tehnologie în construcţii;
Tehnică sanitară; Tipologii spaţiale; Ventilaţie. Climatizare.
 Domeniul Artă. Distracţii. Sport cuprinde subiectele: Activităţi
artistice; Arte aplicate; Arte decorative; Arte grafice; Arte
plastice; Etnografie. Artă populară; Distracţii; Filatelie;
Fotografie; Film; Iconografie. Iconologie; Istoria artei; Modă;
Monografii artistice; Muzică; Publicitate; Scenografie; Sport.
Programe sportive; Teatru; Teoria artei şi Turism.
 Domeniul Filosofie are două subiecte: Epistemologie, Estetică,
Filosofie, Logică, Morală. Etică, Pedagogie, Psihologie, Ştiinţe
oculte.
 Domeniul Religie. Teologie se subîmparte în Religie creştină şi
Alte religii.
 Domeniul Ştiinţe şi probleme sociale conţine subiectele
Administraţie publică, Comunicare, Demografie, Drept.
Jurisprudenţă, Economie socială, Învăţământ. Educaţie,
Legislaţie în general, Marketing, Muncă. Ergonomie, Politică,
Sociologie.
 Domeniul Ştiinţe teoretice şi naturale cuprinde subiectele:
Antropologie, Arheologie, Astronomie. Astrofizică, Biologie.
Ştiinţe biologice, Botanică, Chimie, Ecologie, Fizică, Geodezie,
Geofizică, Geologie, Matematică, Meteorologie. Hidrologie,
Paleontologie, Studiu şi conservarea naturii, Ştiinţe ale mediului
înconjurator, Ştiinţe înrudite, Zoologie.

6
 Domeniul Ştiinţe aplicate. Tehnică are bibliografii pe temele
Agricultură, Automatică, Comerţ, Contabilitate, Desen tehnic,
Economie, Electronică, Industrii şi meserii, Informatică,
Inginerie, Internet, Medicină, Tehnică şi industrie, Tehnologie,
Transport.
 Domeniul Lingvistică. Filologie. Literatură are două subiecte:
Lingvistică şi Literatură.
 Domeniul Geografie. Biografii. Istorie conţine subiectele:
Arheologie, Biografii, Geografie, Istorie, Reprezentări grafice.
Pământ.
 Domeniul Generalităţi, ultimul din listă, cuprinde bibliografii
grupate pe subiectele: Antologii, Biblioteconomie, Civilizaţie,
Cultură, Manuale de referinţă (Enciclopedii.
Dicţionare),Manuscrise şi cărţi rare, Presă, Organizaţii,
Terminologie, Standardizare.

Subiectul Programe de arhitectură, care reprezintă una dintre cele


mai importante teme de studiu pentru utilizatorii bibliotecii, este bine
conturat în cadrul Caietului de Bibliografii prin intermediul cuvintelor-cheie.
În cazul în care nu găsiţi tema căutată de dvs., gândiţi-vă la un
sinonim sau, poate, trimiterile de genul „vezi şi” vă vor ajuta.
Pentru exemplificarea regăsirii informaţiei în Caietul de Bibliografii.
Cărţi, redăm în continuare ca model, o căutare pentru o temă de proiectare
a anului 3 de studiu:
Obiectul exerciţiului îl constituie un centrul de informare şi dezbatere
numit “Bucureşti: arhitectura şi oraşul”, amplasat în zona Pieţei Unirii, un
element fundamental al temei fiind caracterul temporar al construcţiei cu o
structurã uşoarã (metal sau lemn). Obiectul de arhitecturã propus va
cuprinde urmãtoarele spaţii: zonã de primire, spaţiu multifuncţional,
compartimentabil, pentru expoziţii şi dezbateri publice, 2 sãli pentru
simpozioane şi conferinţe, cafenea (cu un oficiu minimal) şi birou de
administraţie, grupuri sanitare, vestiar minimal pentru personal, depozitare,
centralã termicã.
Utilizatorii se vor putea documenta cu ajutorul bibliografiilor, realizate
pe baza următorilor termeni (cuvinte-cheie): centru multifuncţional, clădire
expoziţională, sală de conferinţe, cafenea, construcţie anexă (în cadrul
subiectului Programe de arhitectură). De asemenea subiectul Materiale de
construcţii din cadrul domeniului Construcţii. Detalii de construcţii le-ar
putea fi deosebit de util.
Datorită conţinutului lor specializat, an de an, Caietele de Bibliografii Cărţi şi
Periodice s-au dovedit a fi principalele mijloace de informare ale Bibliotecii U.A.U.I.M.

7
8
LISTA DOMENIILOR ŞI SUBIECTELOR

9
10
ARHITECTURĂ. DESIGN

Amenajări interioare, mobilier ......................................................... p. 17


Arhitectură ecologică, bioclimatică, solară ..................................... p. 18
Arhitectură vernaculară .................................................................. p. 18
Concursuri ...................................................................................... p. 18
Design, decoraţiuni ......................................................................... p. 19
Detalii. Finisaje ............................................................................... p. 21
Dezvoltare p. 22
durabila .......................................................................
Istoria arhitecturii. Curente, stiluri ................................................... p. 22
Învăţământ de arhitectură ............................................................... p. 24
Legislaţie ....................................................................................... p. 24
Mari arhitecţi şi birouri de arhitectură. Monografii ........................... p. 24
Proiecte de arhitectură ................................................................... p. 27
Programe de arhitectură. Tipologii generale .................................. p. 28
Reprezentări (Desen de arhitectură. Perspectivă) ......................... p. 32
Teoria arhitecturii. Estetică ............................................................. p. 32

RESTAURAREA CONSTRUCŢIILOR

Conservare...................................................................................... p. 33
Conversie ...................................................................................... p. 33
Extindere ....................................................................................... p. 34
Patrimoniu arhitectural .................................................................. p. 34
Reabilitare ...................................................................................... p. 35
Reamenajare ................................................................................. p. 35
Reconstrucţie ................................................................................ p. 35
.
Refaţadare ..................................................................................... p. 35
Renovare ....................................................................................... p. 36
Restaurare ...................................................................................... p. 36
Revitalizare .................................................................................... p. 36

URBANISM. AMENAJAREA TERITORIULUI

Amenajare urbană .......................................................................... p. 37


Istoria urbanismului ........................................................................ p. 39
Legislaţia în p. 39
urbanism ....................................................................

11
Mobilier urban ................................................................................ p. 39
Monografii p. 39
urbane ...........................................................................
Peisagistică .................................................................................... p. 40
Planificare teritorială ...................................................................... p. 42
Planuri urbanistice ......................................................................... p. 42
Programe dezvoltare urbană ....................................................... p. 42
Proiecte dezvoltare urbană ............................................................ p. 42
Reabilitare urbana. Renovare. Restructurare. Revitalizare .......... p. 43
Teoria urbanismului. Estetică urbană ............................................. p. 43

CONSTRUCŢII. DETALII DE CONSTRUCŢIE


Acustica .......................................................................................... p. 44
Compartimentări. Închideri. Pereţi .................................................. p. 44
Iluminat ........................................................................................... p. 44
Instalaţii şi echipamente pentru clădiri ............................................ p. 44
Izolaţii ............................................................................................. p. 45
Lucrări p. 45
terasiere .............................................................................
Materiale de construcţii ................................................................... p. 45
Părţi de construcţii. Detalii .............................................................. p. 46
Structuri. Elemente structurale ....................................................... p. 46
Tehnică. Tehnologie în construcţii .................................................. p. 46
Tipologii spaţiale ............................................................................ p. 46

ARTĂ. DISTRACŢII. SPORT


Arte grafice .................................................................................... p. 47
Arte plastice .................................................................................... p. 47
Fotografie ....................................................................................... p. 48
Film ................................................................................................ p. 48
Istoria artei ...................................................................................... p. 48
Monografii artistice ........................................................................ p. 49
Publicitate ...................................................................................... p. 50
Teoria artei ..................................................................................... p. 50

FILOSOFIE
Filosofie .......................................................................................... p. 50

RELIGIE. TEOLOGIE
Religie creştină .............................................................................. p. 51

12
ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE
Comunicare ................................................................................... p. 51
Demografie ..................................................................................... p. 51
Sociologie ....................................................................................... p. 51

ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE


Matematică ..................................................................................... p. 51

ŞTIINŢE APLICATE. TEHNICĂ


Informatică ...................................................................................... p. 52

LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ


Literatură ....................................................................................... p. 52

GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


Geografie ........................................................................................ p. 52
Istorie .............................................................................................. p. 52

GENERALITĂŢI
Cultură ............................................................................................ p. 53
Manuscrise şi cărţi rare................................................................... p. 53

13
14
LISTA CĂRŢILOR INTRATE ÎN

BIBLIOTECA UAUIM,

ÎN PERIOADA 1.09.2010- 1.10.2011,

ORDONATE DUPĂ DOMENII ŞI SUBIECTE

15
16
ARHITECTURĂ. DESIGN

Amenajări interioare, mobilier

III 5237 ***Apartment Bible. Antwerp, 2008


II 7585 ASENSIO, Oscar (edit.). Office Furniture Design. Gloucester,
2006
III 5204 ASENSIO, Paco (Edit.). Best Shops=Boutiques de
rêve=Droowinkels. Antwerp, 2005
III 5203 BOEKEL, Andrea (edit.). Retail Therapy: Store Design Today.
Mulgrave, 2007
II 7594 CHENG, Kelly; YAKUBA, Narelle. Hip Interiors: Shops &
Showrooms. Gloucester, 2005
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 5201 FRIEDMAN, Mildred. Frank Gehry: The Houses. New York, 2009
I 10520 GEORGESCU, Dan Ştefan Vladimir. Fix mobil: Arhitectura
spaţiului locuibil din construcţiile mobile navale. Bucureşti, 2011
I 10511 GHENCIULESCU, Ştefan (edit.); GOAGEA, Cosmina (edit.);
GOAGEA, Constantin (edit.). Despre arhitectură: 25 de ore de
discuţii=About Architecture: 25 Hours of Talks. Bucureşti, 2010
III 5182 GLAHN, Henrik Egede (edit.); PIHLER, Mette (edit.). Shu Yin
Lou: The House of Secluded Books: A Research Study in
Shanghai. Copenhagen, 2004
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5198 LAM, George (edit.). Space: Health & Beauty. Hong Kong, 2008
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
II 7543 MESHER, Lynne. Retail Design. Vienna, 2010
III 3804 MOSTAEDI, Arian. The International House. Barcelona, s.a.
II 7644 ONESCU-TĂRBUJARU, Dorina. Diversitate în arhitectura de
interior=Diversity in Interior Architecture. Bucureşti, 2011
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010
II 7640 PAŞCA, Mircea. Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea.
Oradea, 2009
II 7569 SCHLEIFER, Simone K. (coord.). 200 Solutions for Interior
Design = 200 Solutions de design d' intérieur = 200 Lösungen zur
Raumgestaltung = 200 Tips voor je interieur. Antwerp, 2009
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work
of Arne Jacobsen. London, 2010
II 7595 SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses. Hong Kong, 2009

17
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008
III 5171 VAN UFFELEN, Chris. Offices = Büros. S. l., 2010
III 5246 VASILESCU, Sorin. Arhitectura Italiei fasciste. Bucureşti, 2011

Arhitectură ecologică, bioclimatică, solară

II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:


A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
II 7576 HALLIDAY, Sandy. Green Guide to Architect's Job Book. London,
2007
III 5222 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Space Craft 2:
More Fleeting Architecture and Hideouts. Berlin, 2009
II 7550 MINKE, Gernot. Construind cu pământ: proiectare şi tehnologii
pentru o arhitectură durabilă. Bucureşti, 2008
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011

Arhitectură vernaculară

I 10521 JÖGER, Beatrice-Gabriela (coord.); DUŞOIU, Elena-Codina


(coord.). Al cincilea atelier româno-spaniol de arhitectură:
Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18 iulie 2010=Quinto taller de
arquitectura hispano-rumano: Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18
de julio del 2010. Bucureşti, 2011
I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea
moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010
II 7605 TABOADA ESPINIELLA, Daniel M. Otras portadas de La
Habana. Habana, 2005

Concursuri

III 5232 ***EUROPEAN DESIGN. European Design Award 2009: Juried


Selection of the Best Graphic Design in Europe. Athens, 2009

18
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 5185 KANG, Byeng Joon. Towering Iconic Elegance: 2006 Busan
International Architectural Competition. Seoul, 2007
II 7565 NĂDĂŞAN, Timotei (red.). Idea: artă+societate=Art +Society. Cluj,
2003
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008

Design, decoraţiuni

III 5237 ***Apartment Bible. Antwerp, 2008


III 5204 ASENSIO, Paco. Best Shops=Boutiques de rêve=Droowinkels.
Antwerp, 2005
III 5243 BALLAST, David Kent. Interior Detailing: Concept to
Construction. New Jersey, 2010
I 10500 BARAONA, Ethel. Remodeled Homes. Beverly, 2009
II 7573 BHASKARAN, Lakshmi. Designs of the Times: Using Key
Movements and Styles for Contemporary Design. Mies, 2005
III 5203 BOEKEL, Andrea (edit.). Retail Therapy: Store Design Today.
Mulgrave, 2007
II 7580 BROWER, Cara; MALLORY, Rachel; OHLMAN, Zachary.
Experimental Eco-Design: Archittecture, Fashion, Product. New
York, 2009
II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:
A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
II 7594 CHENG, Kelly; YAKUBA, Narelle. Hip Interiors: Shops &
Showrooms. Gloucester, 2005
I 10496 CHINDA, Dan-Horia. Soluţii la criza designului secolului XXI.
Bucureşti, 2010
II 7623 CLIVIO, Franco; HANSEN, Hans; MENDELL, Pierre. Hidden
Forms: Seeing and Understanding. Basel
II 7628 CONNOLLY, Joseph. Eighty Years of Book Cover Design.
London, 2009
III 5240 CRAIG MILLER, R.; SPARKE, Penny; MCDERMOTT, Catherine.
European Design Since 1985: Shaping the New Century. London,
2009
II 7579 CZERWINSKI, Michael. Fifty Chair that Changed the World.
London, 2009

19
II 7620 EISENMAN, Sara. Building Design Portfolios: Innovative
Concepts for Presenting Your Work. Gloucester, 2005
III 5232 ***EUROPEAN DESIGN. European Design Award 2009: Juried
Selection of the Best Graphic Design in Europe. Athens, 2009
II 7542 FISHEL, Cathy. The In-House Design Handbook: Real-World
Solutions for Graphic Designers. Mies, 2008
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
II 7581 FLORY, Matthieu; FORISSIER, Clémentine. Brasseries & Bistros
in Paris. Antwerp, 2008
II 7590 FREYER, Conny; NOEL, Sebastien; RUCKI, Eva. Digital by
Design. London, 2008
III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
I 10520 GEORGESCU, Dan Ştefan Vladimir. Fix mobil: Arhitectura
spaţiului locuibil din construcţiile mobile navale. Bucureşti, 2011
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 5233 GLASNER, Barbara (edit.); SCHMIDT, Petra (edit.). Chroma:
Design, Architecture and Art in Color. Basel, 2010
II 7610 HAGSTRÖMER, Denise. Swedish Design. Stockholm, 2001
III 5213 KLANTEN, Robert (edit.); Ehmann, Sven (edit.); Kupetz, Andrej
(edit.). Once Upon a Chair: Design Beyond the Icon. Berlin, 2009
II 7635 LANDA, Robin. Advertising by Design: Generating and Designing
Creative Ideas Across Media. New Jersey, 2010
III 5215 LUDWIG, Reinhold. Schmuck-Design der Moderne: Geschichte
und Gegenwart = Modern Jewellery Design: Past und and
Present. Suttgart, 2008
II 7622 LUPTON, Ellen; ABBOTT MILLER, J. Design Writing Research:
Writing on Graphic Design. London, 2006
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
II 7632 MITTON, Maureen. Portfolios for Interior Designers: A Guide to
Portfolios, Creatives Resumes and the Job Search. New Jersey,
2010
I 10513 MOROZZI, Cristina. Stefano Giovannoni: Design & Italy. Milan,
2008
III 3804 MOSTAEDI, Arian. The International House. Barcelona, s.a.
III 5238 O'REILLY, John. No Brief: Graphic Designers' Personal Projects.
Mies, 2002
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009

20
II 7644 ONESCU-TĂRBUJARU, Dorina. Diversitate în arhitectura de
interior=Diversity in Interior Architecture. Bucureşti, 2011
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010
II 7640 PAŞCA, Mircea. Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea.
Oradea, 2009
I 10502 POPESCU, Carmen (coord.). (Dis)continuităţi: Fragmente de
modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea.
Bucureşti, 2010
III 5217 SCHITTICH, Christian (edit.). Exhibitions and Displays: Museum
Design Concepts, Brand Presentation, Trade Show Design. Basel,
2009
II 7569 SCHLEIFER, Simone K. (coord.). 200 Solutions for Interior
Design = 200 Solutions de design d' intérieur = 200 Lösungen zur
Raumgestaltung = 200 Tips voor je interieur. Antwerp, 2009
I 10498 SCHULZ, Annika (coord.). Dance! Best of Club Design. S. l., 2009
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work
of Arne Jacobsen. London, 2010
II 7584 SLATER, Greg. Clarice Cliff for Collectors. London, 2009
II 7595 SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses. Hong Kong, 2009
II 7544 SPARKE, Penny. Japanese Design. New York, 2009
II 7561 STENROS, Anne (edit.). Visions of Modern Finnish Design.
Keuruu, 1999
I 10499 SUDJIC, Deyan. The Language of Things. London, 2009
III 5226 SWANSON, Greg (coord.). The Best of Newspaper Design. New
York, 2008
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008
III 5246 VASILESCU, Sorin. Arhitectura Italiei fasciste. Bucureşti, 2011
II 7624 WILLOUGHBY, Ann. The Best of Brochure Design. Beverly, 2006

Detalii. Finisaje

II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:


A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
II 7592 HASANOVIC, Aisha. Upstairs Downstairs. Mulgrave, 2006
III 5193 VALLET, Cristophe (red.). Monumental. Vol.14: Le Facadism.
Paris, 1996

21
Dezvoltare durabila

II 7576 HALLIDAY, Sandy. Green Guide to Architect's Job Book. London,


2007
I 10521 JÖGER, Beatrice-Gabriela (coord.); DUŞOIU, Elena-Codina
(coord.). Al cincilea atelier româno-spaniol de arhitectură:
Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18 iulie 2010=Quinto taller de
arquitectura hispano-rumano: Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18
de julio del 2010. Bucureşti, 2011
II 7550 MINKE, Gernot. Construind cu pământ: proiectare şi tehnologii
pentru o arhitectură durabilă. Bucureşti, 2008
II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei
durabile. Bucureşti, 2011
III 5188 TACHE, Antonio; TACHE, Monica; PETRIŞOR, Alexandru-Ionuţ.
Sisteme geo-spaţiale pentru dezvoltarea durabilă a României.
Bucureşti, 2010
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011

Istoria arhitecturii. Curente, stiluri

III 5186 ***Iglesias parroquiales de Segovia. Madrid, 2008


III 3785 ***Pioneering British ''High-Tech''. London, 1999
III 5231 ALEXANDER, André. The Temples of Lhasa: Tibetan Buddist
Architecture from 7th to 21 st Centuries. Singapore, 2005
III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 5196 BALLARÈ, Enrica (coord.). La via del marmo artificiale: da rima a
Bucarest e in Romania tra otto e novecente = Drumul marmurei
artificiale: de la rimă la Bucureşti şi în alte oraşe româneşti în
perioada lui Carol I. Bucureşti, 2010
II 7573 BHASKARAN, Lakshmi. Designs of the Times: Using Key
Movements and Styles for Contemporary Design. Mies, 2005
II 7562 BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind E. Formless: A User' s
Guide. New York, 1997
III 5210 BROTO, Eduard. Today' s Culture Facilities. Barcelona, 2006
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998

22
III 5245 CHING, Francis D. K.; JARZOMBEK, Mark; PRAKAS,
Vikramaditya. A Global History of Architecture. New Jersey, 2011
III 5240 CRAIG MILLER, R.; SPARKE, Penny; MCDERMOTT, Catherine.
European Design Since 1985: Shaping the New Century. London,
2009
III 5227 CRITICOS, Mihaela. Art Deco sau modernismul bine
temperat=Art Deco or Well-Tempered Modernism. Bucureşti, 2009
II 7557 CUSMANO, Carmelo (coord.); D' ATTILLA, Claudio (coord.).
Palazzo impellizzeri: un restauro a Ortigia. Palermo, 2001
III 5194 DUCULESCU, Mirela. George Cantacuzino (1899- 1960):
arhitectura ca temă a gandirii = Architecture as a Subject of
Thought. Bucureşti, 2010
II 7645 DUCULESCU, Mirela (edit.). Fondul documentar de arhitectură
din România: Raport preliminar de politică culturală. Bucureşti,
2011
III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
I 10522 GHEORGHIU, Teodor Octavian. Locuirea tradiţională rurală din
zona Banat-Crişana: elemente de istorie şi morfologie, protecţie şi
integrare. Timişoara, 2008
III 5182 GLAHN, Henrik Egede (edit.); PIHLER, Mette (edit.). Shu Yin
Lou: The House of Secluded Books: A Research Study in
Shanghai. Copenhagen, 2004
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7551 HAIDAR, Mansura. Indo-Turkish Architecture. New Delhi, 2010
II 7631 HILLE, Thomas R. Modern Schools: A Century of Design for
Education. New Jersey, 2011
II 7616 JENKINS, Simon. England`s Thousand Best Churches. London,
2000
II 7593 MEYER, Adrian; KUHLBRODT, Susanne; AEBERHARD, Beat.
Architecture: A Synoptic Vision: Example of an Evolutionary
History. Basel, 2008
II 7565 NĂDĂŞAN, Timotei (red.). Idea: artă+societate=Art +Society. Cluj,
2003
III 5207 NORWICH, John Julius. Croatia: Aspects of Art, Architecture and
Cultural Heritage. London, 2009
II 7601 PANAITESCU, Alexandru. Remember Mănăstirea Văcăreşti.
Bucureşti, 2008
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010

III 5250 PAŞCA, Mircea. Arhitecţii Jozsef şi Laszlo Vago la Oradea.

23
Oradea, 2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
III 5190 PAŞCA, Mircea. Palatul Vulturul Negru. Oradea, 2007
II 7571 PONCIROLI, Virginia (edit.). Katsura: Imperial Villa. Milan, 2005
I 10502 POPESCU, Carmen (coord.). (Dis)continuităţi: Fragmente de
modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea.
Bucureşti, 2010
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5221 RUBY, Ilka; RUBY, Andreas; SACHS, Angeli. Minimal
Architecture. Munich, 2003
III 5246 VASILESCU, Sorin. Arhitectura Italiei fasciste. Bucureşti, 2011

Învăţământ de arhitectură

III 5197 MARIN, Vera (edit.); PĂUN, Ilinca (edit.). Cercetare 2009:
Departamentul de Istoria&Teoria Arhitecturii si Conservarea
Patrimoniului=Research 2009: Department of Hystory & Theory of
Architecture and Heritage Conservation. Bucureşti, 2010
I 10495 U.A.U.I.M. Regulament privind activitatea profesională a
studenţilor. Bucureşti, 2010

Legislaţie de arhitectură

II 7642 ROMANESCU, Claudia (coord.). Raportul Comisiei Prezidenţiale


pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale. Bucureşti,
2009

Mari arhitecţi şi birouri de arhitectură. Monografii

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 3785 ***Pioneering British ''High-Tech''. London, 1999
II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
III 5212 BASDEVANT, Martin (coord.). Intermediate Natures: Lanscapes
of Michael Desvigne. Basel, 2009
II 7554 BEIM, Anne. Tectonic Visions in Architecture. Copenhagen, 2004

24
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
III 5210 BROTO, Eduard. Today' s Culture Facilities. Barcelona, 2006
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7633 BURDETT, Ricky (edit.); SUDJIC, Deyan (edit.). The Endless
City. London, 2010
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 5245 CHING, Francis D. K.; JARZOMBEK, Mark; PRAKAS,
Vikramaditya. A Global History of Architecture. New Jersey, 2011
II 7568 CRIQUI, Jean-Pierre (red.). Les Cahiers du Museé National d' Art
Moderne. Vol. 59: Varia. Paris, 1997
III 5219 CROSBIE, Michael J. Curtain Walls: Recent Developments by
Cesar Pelli & Associates. Basel, 2005
II 7556 CRUZ COVARRUBIAS, Alberto; BARLA HIDALGO, Bruno.
Amereida-Palladio: carta a los arquitectos europeos = lettera agli
architetti europei. Valparaiso, 2004
III 5176 DANUSER, Hans; GANTENBEIN, Kobi; URSPRUNG, Philip.
Zumthor sehen. Bilder von Hans Danuser = Seeing Zumthor.
Images by Hans Danuser. Zürich, 2009
III 5194 DUCULESCU, Mirela. George Cantacuzino (1899- 1960):
arhitectura ca temă a gandirii = Architecture as a Subject of
Thought. Bucureşti, 2010
II 7645 DUCULESCU, Mirela (edit.). Fondul documentar de arhitectură
din România: Raport preliminar de politică culturală. Bucureşti,
2011
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 5201 FRIEDMAN, Mildred. Frank Gehry: The Houses. New York, 2009
III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5224 GRIMA, Joseph (edit.); WONG, Karen (edit.). Shift: SANAA and
the New Museum. Baden, 2008

II 7591 HARDGREAVES, George; CZERNIAK, Julia; BERRIZBEITIA,

25
Anita. Hardgreaves: The Alchemy of Landscape Architecture.
London, 2009
II 7592 HASANOVIC, Aisha. Upstairs Downstairs. Mulgrave, 2006
II 7582 HENLEY, Simon. The Architecture of Parking. London, 2007
II 7631 HILLE, Thomas R. Modern Schools: A Century of Design for
Education. New Jersey, 2011
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
I 10501 IANĂŞI, Rodica (edit.). Arhitect Gheorghe Simotta. Bucureşti,
2003
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
I 10516 KOOLHAAS, Rem. Conversations with Students. Texas, 1996
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5220 LEE, Uje (edit.). Performing Arts: Space and Facilities. Seoul,
2008
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
I 10513 MOROZZI, Cristina. Stefano Giovannoni: Design & Italy. Milan,
2008
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010
III 5250 PAŞCA, Mircea. Arhitecţii Jozsef şi Laszlo Vago la Oradea.
Oradea, 2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7571 PONCIROLI, Virginia (edit.). Katsura: Imperial Villa. Milan, 2005
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
III 5221 RUBY, Ilka; RUBY, Andreas; SACHS, Angeli. Minimal
Architecture. Munich, 2003
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work

26
of Arne Jacobsen. London, 2010
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7584 SLATER, Greg. Clarice Cliff for Collectors. London, 2009
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
III 5178 TREVISAN, Luca. Palladio: The Villas. Roma, 2008
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010

Proiecte de arhitectură

III 5180 COCHECI, Mihail Dan (coord.); RĂDULESCU, Daniela (coord.);


MITRACHE, Georgică (coord.). Catalog de proiecte: 2009-2010.
Bucureşti, 2010
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 5185 KANG, Byeng Joon. Towering Iconic Elegance: 2006 Busan
International Architectural Competition. Seoul, 2007
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7550 MINKE, Gernot. Construind cu pământ: proiectare şi tehnologii
pentru o arhitectură durabilă. Bucureşti, 2008
I 10512 NICHOLLS, Jim (edit.). Glenn Mercut: University of Washigton,
Master Studios and Lectures. Washigton, 2009
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010
II 7618 PFEIFER, Gunter; BRAUNECK, Per. Freestanding Houses: A
Housing Typology. Basel, 2010
II 7558 VITALE, Augusto (edit.). Ritrovare il mare: linee guida per gli
interventi di riqualificazione della fascia costiera di Napoli. Napoli,
2006

Programe de arhitectură. Tipologii generale

27
III 5186 ***Iglesias parroquiales de Segovia. Madrid, 2008
II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.
Bologna, 2004
III 3785 ***Pioneering British ''High-Tech''. London, 1999
II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,
stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
III 5237 ***Apartment Bible. Antwerp, 2008
III 5231 ALEXANDER, André. The Temples of Lhasa: Tibetan Buddist
Architecture from 7th to 21 st Centuries. Singapore, 2005
II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 5187 ASENDORF, Olaf (edit.); VOIGT, Wolfgang (edit.). Embassies: 50
Years of Federal German Buildings Abroad. Bonn, 2000
II 7589 BELL, Michael. Space Replaces us: Essays and Projects on the
City. New York, 2004
II 7360 BELL, Victoria Ballard; RAND, Patrick. Materials for Architectural
Design. London, 2006
II 7638 BENERA, Anca. Bucureşti: materie şi istorie: monumentul public
şi distopiile lui=Bucharest: Matter and History: The public
monument and its discontents. Bucureşti, 2010
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
III 5210 BROTO, Eduard. Today' s Culture Facilities. Barcelona, 2006
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:
A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008

28
III 5214 CRAFTI, Stephen. H2O Architecture. Mulgrave, 2006
II 7552 CREANGĂ, Emil. Programe de arhitectură: învăţământ superior.
Bucureşti, 2001
II 7568 CRIQUI, Jean-Pierre (red.). Les Cahiers du Museé National d' Art
Moderne. Vol. 59: Varia. Paris, 1997
III 5202 CROSBIE, Michael J. Architecture for Books. Mulgrave, 2003
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
II 7588 DAGUERRE, Mercedes. Latin American Houses. Milan, 2007
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 5201 FRIEDMAN, Mildred. Frank Gehry: The Houses. New York, 2009
III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
I 10520 GEORGESCU, Dan Ştefan Vladimir. Fix mobil: Arhitectura
spaţiului locuibil din construcţiile mobile navale. Bucureşti, 2011
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5224 GRIMA, Joseph (edit.); WONG, Karen (edit.). Shift: SANAA and
the New Museum. Baden, 2008
II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,
architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
II 7582 HENLEY, Simon. The Architecture of Parking. London, 2007
II 7631 HILLE, Thomas R. Modern Schools: A Century of Design for
Education. New Jersey, 2011
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
II 7616 JENKINS, Simon. England`s Thousand Best Churches. London,
2000
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete

29
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
III 5222 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Space Craft 2:
More Fleeting Architecture and Hideouts. Berlin, 2009
I 10516 KOOLHAAS, Rem. Conversations with Students. Texas, 1996
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
III 5220 LEE, Uje (edit.). Performing Arts: Space and Facilities. Seoul,
2008
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
III 3804 MOSTAEDI, Arian. The International House. Barcelona, s.a.
II 7565 NĂDĂŞAN, Timotei (red.). Idea: artă+societate=Art +Society. Cluj,
2003
I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea
moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009
II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei
durabile. Bucureşti, 2011
II 7601 PANAITESCU, Alexandru. Remember Mănăstirea Văcăreşti.
Bucureşti, 2008
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010

III 5250 PAŞCA, Mircea. Arhitecţii Jozsef şi Laszlo Vago la Oradea.

30
Oradea, 2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7640 PAŞCA, Mircea. Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea.
Oradea, 2009
III 5190 PAŞCA, Mircea. Palatul Vulturul Negru. Oradea, 2007
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
II 7618 PFEIFER, Gunter; BRAUNECK, Per. Freestanding Houses: A
Housing Typology. Basel, 2010
II 7571 PONCIROLI, Virginia (edit.). Katsura: Imperial Villa. Milan, 2005
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
III 5208 SACHS, Angeli (edit.); VOOLEN, Edward van (edit.). Jewish
Identity in Contemporary Architeture=Jüdische Identität in der
zeitgenössichen Architektur. München, 2003
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
III 5217 SCHITTICH, Christian (edit.). Exhibitions and Displays: Museum
Design Concepts, Brand Presentation, Trade Show Design. Basel,
2009
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work
of Arne Jacobsen. London, 2010
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7595 SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses. Hong Kong, 2009
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
II 7602 ŞULEA, Mihai (edit.); CARABELA, Octavian (edit.). Strămutarea
bisericii din Pojogeni: septembrie-octombrie 2009. Bucureşti,
2010
II 7617 TERENZONI, Erilde (coord.). Carlo Scarpa: i disegni per la Tomba
Brion: Inventario. Roma, 2006
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008
III 5178 TREVISAN, Luca. Palladio: The Villas. Roma, 2008
III 5206 TRULOVE, James Grayson. 25 House under 2500 Square Feet.
New York, 2002

II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.

31
Bucureşti, 2011
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
III 5171 VAN UFFELEN, Chris. Offices = Büros. S. l., 2010
II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010
II 7611 VOORSANGER, Bartholomew. The Pierpoint Morgan Library:
Garden Court and Master Plan Expansion. New York, 1996
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

Reprezentări (Desen de arhitectură. Perspectivă)

II 7636 CHING, Francis D. K. Design Drawing. New Jersey, 2010


I 10494 IANOVICI, Adriana. Desen de observaţie. Bucureşti, 2010
II 7617 TERENZONI, Erilde (coord.). Carlo Scarpa: i disegni per la Tomba
Brion: Inventario. Roma, 2006

Teoria arhitecturii. Estetică

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
II 7554 BEIM, Anne. Tectonic Visions in Architecture. Copenhagen, 2004
II 7633 BURDETT, Ricky (edit.); SUDJIC, Deyan (edit.). The Endless
City. London, 2010
I 10504 CACIUC, Cosmin. Transdisciplinaritate şi arhitectură. Bucureşti,
2010
I 10496 CHINDA, Dan-Horia. Soluţii la criza designului secolului XXI.
Bucureşti, 2010
III 5227 CRITICOS, Mihaela. Art Deco sau modernismul bine
temperat=Art Deco or Well-Tempered Modernism. Bucureşti, 2009
II 7556 CRUZ COVARRUBIAS, Alberto; BARLA HIDALGO, Bruno.
Amereida-Palladio: carta a los arquitectos europeos = lettera agli
architetti europei. Valparaiso, 2004
I 10520 GEORGESCU, Dan Ştefan Vladimir. Fix mobil: Arhitectura
spaţiului locuibil din construcţiile mobile navale. Bucureşti, 2011
I 10511 GHENCIULESCU, Ştefan (edit.); GOAGEA, Cosmina (edit.);
GOAGEA, Constantin (edit.). Despre arhitectură: 25 de ore de

32
discuţii=About Architecture: 25 Hours of Talks. Bucureşti, 2010
III 5233 GLASNER, Barbara (edit.); SCHMIDT, Petra (edit.). Chroma:
Design, Architecture and Art in Color. Basel, 2010
II 7551 HAIDAR, Mansura. Indo-Turkish Architecture. New Delhi, 2010
II 7546 ILIE, Denisa. Taina formelor simple: formele geometrice simple
arhetipale în arhitectură, urbanism şi design. Bucureşti, 2010
I 10505 IOAN, Augustin. Retrofuturism: spatiul sacru astazi. Bucureşti,
2010
I 10521 JÖGER, Beatrice-Gabriela (coord.); DUŞOIU, Elena-Codina
(coord.). Al cincilea atelier româno-spaniol de arhitectură:
Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18 iulie 2010=Quinto taller de
arquitectura hispano-rumano: Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18
de julio del 2010. Bucureşti, 2011
III 5222 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Space Craft 2:
More Fleeting Architecture and Hideouts. Berlin, 2009
II 7593 MEYER, Adrian; KUHLBRODT, Susanne; AEBERHARD, Beat.
Architecture: A Synoptic Vision: Example of an Evolutionary
History. Basel, 2008
II 7644 ONESCU-TĂRBUJARU, Dorina. Diversitate în arhitectura de
interior=Diversity in Interior Architecture. Bucureşti, 2011
II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei
durabile. Bucureşti, 2011
I 10510 ŞERBAN, Alina (edit.). Evacuarea Fantomei: Arhitecturi ale
supravieţuirii=Evicting the Ghost: Architecture of Survival.
Bucureşti, 2010
II 7538 ŢURLEA, Cristina. Arhitectura şi spaţiile publice: intercondiţionări
dintre spaţiul construit, comanda socială şi normele de drept.
Bucureşti, 2008

RESTAURAREA CONSTRUCŢIILOR

Conservare

I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea


moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010

Conversie

II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,


2008
I 10520 GEORGESCU, Dan Ştefan Vladimir. Fix mobil: Arhitectura
spaţiului locuibil din construcţiile mobile navale. Bucureşti, 2011

33
III 5199 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Build-on:
Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin, 2009
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7602 ŞULEA, Mihai (edit.); CARABELA, Octavian (edit.). Strămutarea
bisericii din Pojogeni: septembrie-octombrie 2009. Bucureşti,
2010
I 10506 U.A.U.I.M. Regenerare urbană şi impactul asupra mediului.
Bucureşti, 2010

Extindere

III 5199 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Build-on:


Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin, 2009

Patrimoniu arhitectural

II 7557 CUSMANO, Carmelo (coord.); D' ATTILLA, Claudio (coord.).


Palazzo impellizzeri: un restauro a Ortigia. Palermo, 2001
I 10521 JÖGER, Beatrice-Gabriela (coord.); DUŞOIU, Elena-Codina
(coord.). Al cincilea atelier româno-spaniol de arhitectură:
Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18 iulie 2010=Quinto taller de
arquitectura hispano-rumano: Constanţa, Sulina, Bucureşti, 9-18
de julio del 2010. Bucureşti, 2011
I 10493 POPESCU, Emil Barbu (coord.); CINA, Giuseppe (coord.);
LASCU, Nicolae (coord.). Regenerarea urbană în contextul
transformării oraşelor din România: situaţia actuală şi perspective
de dezvoltare=Urban Regeneration in the Framework of
Romanian Cities Transformation: present state and development
trends. Bucureşti, 2009
II 7642 ROMANESCU, Claudia (coord.). Raportul Comisiei Prezidenţiale
pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale. Bucureşti,
2009
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7602 ŞULEA, Mihai (edit.); CARABELA, Octavian (edit.). Strămutarea
bisericii din Pojogeni: septembrie-octombrie 2009. Bucureşti,
2010

34
Reabilitare

I 10500 BARAONA, Ethel. Remodeled Homes. Beverly, 2009


II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 5200 GIMENEZ, Antonio (edit.); MONZONIS, Conchi (edit.).
Rehabilitation in Housing. Valencia, 2007
III 5199 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Build-on:
Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin, 2009
II 7644 ONESCU-TĂRBUJARU, Dorina. Diversitate în arhitectura de
interior=Diversity in Interior Architecture. Bucureşti, 2011
II 7642 ROMANESCU, Claudia (coord.). Raportul Comisiei Prezidenţiale
pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale. Bucureşti,
2009
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010

Reamenajare

I 10500 BARAONA, Ethel. Remodeled Homes. Beverly, 2009


III 5199 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Build-on:
Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin, 2009

Reconstrucţie

II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,


2008
II 7642 ROMANESCU, Claudia (coord.). Raportul Comisiei Prezidenţiale
pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale. Bucureşti,
2009

Refaţadare

I 10500 BARAONA, Ethel. Remodeled Homes. Beverly, 2009

Renovare

35
I 10500 BARAONA, Ethel. Remodeled Homes. Beverly, 2009
III 5199 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Build-on:
Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin, 2009
I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea
moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010

Restaurare

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 5172 CRIŞAN, Mircea. Restaurarea structurală a cladirilor de cult
ortodox din Ţara Românească şi Moldova. Bucureşti, 2010
II 7557 CUSMANO, Carmelo (coord.); D' ATTILLA, Claudio (coord.).
Palazzo impellizzeri: un restauro a Ortigia. Palermo, 2001
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5194 DUCULESCU, Mirela. George Cantacuzino (1899- 1960):
arhitectura ca temă a gandirii = Architecture as a Subject of
Thought. Bucureşti, 2010
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 5182 GLAHN, Henrik Egede (edit.); PIHLER, Mette (edit.). Shu Yin
Lou: The House of Secluded Books: A Research Study in
Shanghai. Copenhagen, 2004
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea
moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010
II 7642 ROMANESCU, Claudia (coord.). Raportul Comisiei Prezidenţiale
pentru patrimoniul construit, siturile istorice şi naturale. Bucureşti,
2009
III 5229 ***STUDI CENTRO STORICO NAPOLI. Rigenerazione dei Centri
Storico: Il caso Napoli. Milano, 1988
III 5193 VALLET, Cristophe (red.). Monumental. Vol.14: Le Facadism.
Paris, 1996

Revitalizare

III 5229 ***STUDI CENTRO STORICO NAPOLI. Rigenerazione dei Centri


Storico: Il caso Napoli. Milano, 1988
URBANISM. AMENAJAREA TERITORIULUI

36
Amenajare urbană

II 7589 BELL, Michael. Space Replaces us: Essays and Projects on the
City. New York, 2004
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
II 7603 BRĂTULEANU, Anca; Moldovan, Horia Radu; Mortu, Petru.
Kermel en devenir: Caietele proiectului=Les cahiers du projets.
Vol. 1-2. Bucureşti, 2010
I 10497 BRESLER, Henri; GENYK, Isabelle. Le front de Seine: histoire
prospective. Paris, 2003
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7633 BURDETT, Ricky (edit.); SUDJIC, Deyan (edit.). The Endless
City. London, 2010
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5235 CHRIST, Wolfgang Gössel, Peter. Access for All: Approaches to
the Built Environment. Basel, 2009
III 5180 COCHECI, Mihail Dan (coord.); RĂDULESCU, Daniela (coord.);
MITRACHE, Georgică (coord.). Catalog de proiecte: 2009-2010.
Bucureşti, 2010
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5225 DIEDRICH, Lila (edit.); HARSEMA, Harry (edit.). 'Scape.
Heidelberg, 2007
I 10492 ENACHE, Mircea (coord.). Strategia de dezvoltare urbană şi
cercetare de urbanism comparat. Bucureşti, 2010
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
II 7591 HARDGREAVES, George; CZERNIAK, Julia; BERRIZBEITIA,
Anita. Hardgreaves: The Alchemy of Landscape Architecture.
London, 2009
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

37
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
II 7565 NĂDĂŞAN, Timotei (red.). Idea: artă+societate=Art +Society. Cluj,
2003
III 5254 OPRIŞ, Mihai. Timişoara: monografie urbanistică. Vol. 1:
Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice
a Timişoarei. Timişoara, 2007
II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei
durabile. Bucureşti, 2011
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
II 7567 PLUNZ, Michael (edit.); BARATLOO, Mojdeh (edit.); CONARD,
Michael (edit.). Prague 13: New Urbanism = Praha 13: Nové
formy urbanismu. New York, 2000
II 7566 PLUNZ, Michael (edit.); BARATLOO, Mojdeh (edit.); CONARD,
Michael (edit.). Caracas: New Urbanism = Nuevos urbanismos.
New York, 1998
II 7587 RAMIREZ-LOVERING, Diego. Opportunistic Urbanism.
Melbourne, 2008.
III 5252 RUFAT, Samuel. Transition post-socialiste et vulnérabilité urbaine
a Bucarest. Bucureşti, 2011
I 10523 SÂRBU, Cătălin (coord.). Peisaj cultural şi dezvoltare. Bucureşti,
2011
II 7608 SĂGEATĂ, Radu. Geografie urbană. Sibiu, 2010
II 7538 ŢURLEA, Cristina. Arhitectura şi spaţiile publice: intercondiţionări
dintre spaţiul construit, comanda socială şi normele de drept.
Bucureşti, 2008
II 7586 UEYAMA, Ryoko. Landscape Design. Tokio, 2007
III 5246 VASILESCU, Sorin. Arhitectura Italiei fasciste. Bucureşti, 2011

II 7558 VITALE, Augusto (edit.). Ritrovare il mare: linee guida per gli
interventi di riqualificazione della fascia costiera di Napoli. Napoli,

38
2006
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011
II 7540 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.).
Acum: dosare bucureştene: spaţiul public şi reinserţia socială a
proiectului artistic şi arhitectural. Bucureşti, 2010
II 7541 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.);
CRITICOS, Mihaela (coord.). Acum: spaţiul public şi reinserţia
socială a proiectului artistic şi arhitectural. Vol. 1-3. Bucureşti,
2010

Istoria urbanismului

III 5254 OPRIŞ, Mihai. Timişoara: monografie urbanistică. Vol. 1:


Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice
a Timişoarei. Timişoara, 2007

Legislaţia de urbanism

III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război


mondial. Bucureşti, 2011
II 7538 ŢURLEA, Cristina. Arhitectura şi spaţiile publice: intercondiţionări
dintre spaţiul construit, comanda socială şi normele de drept.
Bucureşti, 2008

Mobilier urban

II 7603 BRĂTULEANU, Anca; Moldovan, Horia Radu; Mortu, Petru.


Kermel en devenir: Caietele proiectului=Les cahiers du projets.
Vol. 1-2. Bucureşti, 2010

Monografii urbane

I 10489 CIOTORAN, Gabriel. Oraşul Bucureşti între 1 septembrie 1939 şi


30 decembrie 1947. Bucureşti, 2010
II 7534 DINESCU, Dan. Farmecul discret al Bucureştilor = The Discreet
Charm of Bucharest. Bucureşti, 2008

39
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
III 5254 OPRIŞ, Mihai. Timişoara: monografie urbanistică. Vol. 1:
Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice
a Timişoarei. Timişoara, 2007
II 7540 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.).
Acum: dosare bucureştene: spaţiul public şi reinserţia socială a
proiectului artistic şi arhitectural. Bucureşti, 2010
II 7541 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.);
CRITICOS, Mihaela (coord.). Acum: spaţiul public şi reinserţia
socială a proiectului artistic şi arhitectural. Vol. 1-3. Bucureşti,
2010

Peisagistică

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 5212 BASDEVANT, Martin (coord.). Intermediate Natures: Lanscapes
of Michael Desvigne. Basel, 2009
II 7603 BRĂTULEANU, Anca; Moldovan, Horia Radu; Mortu, Petru.
Kermel en devenir: Caietele proiectului=Les cahiers du projets.
Vol. 1-2. Bucureşti, 2010
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7633 BURDETT, Ricky (edit.); SUDJIC, Deyan (edit.). The Endless
City. London, 2010
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5214 CRAFTI, Stephen. H2O Architecture. Mulgrave, 2006
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5225 DIEDRICH, Lila (edit.); HARSEMA, Harry (edit.). 'Scape.
Heidelberg, 2007
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5182 GLAHN, Henrik Egede (edit.); PIHLER, Mette (edit.). Shu Yin
Lou: The House of Secluded Books: A Research Study in
Shanghai. Copenhagen, 2004
II 7591 HARDGREAVES, George; CZERNIAK, Julia; BERRIZBEITIA,
Anita. Hardgreaves: The Alchemy of Landscape Architecture.

40
London, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei
durabile. Bucureşti, 2011
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
II 7570 SANCHEZ VIDIELLA, Alex. Landscape architecture= Architecture
paysage=Landschaftsarchitektur. Antwerp, 2010
I 10523 SÂRBU, Cătălin (coord.). Peisaj cultural şi dezvoltare. Bucureşti,
2011
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work
of Arne Jacobsen. London, 2010
I 10506 U.A.U.I.M. Regenerare urbană şi impactul asupra mediului.
Bucureşti, 2010
II 7586 UEYAMA, Ryoko. Landscape Design. Tokio, 2007
II 7558 VITALE, Augusto (edit.). Ritrovare il mare: linee guida per gli
interventi di riqualificazione della fascia costiera di Napoli. Napoli,
2006
II 7611 VOORSANGER, Bartholomew. The Pierpoint Morgan Library:
Garden Court and Master Plan Expansion. New York, 1996
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011
II 7540 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.).
Acum: dosare bucureştene: spaţiul public şi reinserţia socială a
proiectului artistic şi arhitectural. Bucureşti, 2010
II 7541 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.);
CRITICOS, Mihaela (coord.). Acum: spaţiul public şi reinserţia
socială a proiectului artistic şi arhitectural. Vol. 1-3. Bucureşti,
2010

Planificare teritorială

41
III 5188 TACHE, Antonio; TACHE, Monica; PETRIŞOR, Alexandru-Ionuţ.
Sisteme geo-spaţiale pentru dezvoltarea durabilă a României.
Bucureşti, 2010

Planuri urbanistice

II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,


stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
II 7574 BAYER, Michael. Becoming an Urban Planner: A Guide to
Careers in Planning and Urban Design. New Jersey, 2010
III 5225 DIEDRICH, Lila (edit.); HARSEMA, Harry (edit.). 'Scape.
Heidelberg, 2007
I 10522 GHEORGHIU, Teodor Octavian. Locuirea tradiţională rurală din
zona Banat-Crişana: elemente de istorie şi morfologie, protecţie şi
integrare. Timişoara, 2008
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
III 5254 OPRIŞ, Mihai. Timişoara: monografie urbanistică. Vol. 1:
Descoperiri recente care au impus corectarea istoriei urbanistice
a Timişoarei. Timişoara, 2007
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011

Programe de dezvoltare urbană

II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995


II 7565 NĂDĂŞAN, Timotei (red.). Idea: artă+societate=Art +Society. Cluj,
2003

Proiecte de dezvoltare urbană

I 10492 ENACHE, Mircea (coord.). Strategia de dezvoltare urbană şi


cercetare de urbanism comparat. Bucureşti, 2010

42
Reabilitare, Renovare, Restructurare, Revitalizare urbană

II 7603 BRĂTULEANU, Anca; Moldovan, Horia Radu; Mortu, Petru.


Kermel en devenir: Caietele proiectului=Les cahiers du projets.
Vol. 1-2. Bucureşti, 2010
I 10497 BRESLER, Henri; GENYK, Isabelle. Le front de Seine: histoire
prospective. Paris, 2003
I 10492 ENACHE, Mircea (coord.). Strategia de dezvoltare urbană şi
cercetare de urbanism comparat. Bucureşti, 2010
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
I 10493 POPESCU, Emil Barbu (coord.); CINA, Giuseppe (coord.);
LASCU, Nicolae (coord.). Regenerarea urbană în contextul
transformării oraşelor din România: situaţia actuală şi perspective
de dezvoltare=Urban Regeneration in the Framework of
Romanian Cities Transformation: present state and development
trends. Bucureşti, 2009
I 10523 SÂRBU, Cătălin (coord.). Peisaj cultural şi dezvoltare. Bucureşti,
2011
I 10506 U.A.U.I.M. Regenerare urbană şi impactul asupra mediului.
Bucureşti, 2010
II 7540 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.).
Acum: dosare bucureştene: spaţiul public şi reinserţia socială a
proiectului artistic şi arhitectural. Bucureşti, 2010
II 7541 ZAHARIADE, Ana Maria (coord.); OROVEANU, Anca (coord.);
CRITICOS, Mihaela (coord.). Acum: spaţiul public şi reinserţia
socială a proiectului artistic şi arhitectural. Vol. 1-3. Bucureşti,
2010

Teoria urbanismului. Estetică urbană

II 7589 BELL, Michael. Space Replaces us: Essays and Projects on the
City. New York, 2004
I 10511 GHENCIULESCU, Ştefan (edit.); GOAGEA, Cosmina (edit.);
GOAGEA, Constantin (edit.). Despre arhitectură: 25 de ore de
discuţii=About Architecture: 25 Hours of Talks. Bucureşti, 2010
I 10522 GHEORGHIU, Teodor Octavian. Locuirea tradiţională rurală din
zona Banat-Crişana: elemente de istorie şi morfologie, protecţie şi
integrare. Timişoara, 2008
II 7546 ILIE, Denisa. Taina formelor simple: formele geometrice simple
arhetipale în arhitectură, urbanism şi design. Bucureşti, 2010
I 10502 POPESCU, Carmen (coord.). (Dis)continuităţi: Fragmente de
modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea.

43
Bucureşti, 2010
III 5252 RUFAT, Samuel. Transition post-socialiste et vulnérabilité urbaine
a Bucarest. Bucureşti, 2011

CONSTRUCŢII. DETALII DE CONSTRUCŢIE

Acustica

III 5243 BALLAST, David Kent. Interior Detailing: Concept to


Construction. New Jersey, 2010
III 5244 SMITH, David Lee. Environmental Issues for Architecture. New
Jersey, 2011

Compartimentări. Închideri. Pereţi

III 5243 BALLAST, David Kent. Interior Detailing: Concept to


Construction. New Jersey, 2010
II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:
A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
III 5219 CROSBIE, Michael J. Curtain Walls: Recent Developments by
Cesar Pelli & Associates. Basel, 2005
I 10507 DABIJA, Ana-Maria; PETROVICI, Radu; MORTU, Anamaria.
Degradări ale anvelopei clădirilor. Bucureşti, 2010

Iluminat

II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,


Buildings. New Jersey, 2010
III 5244 SMITH, David Lee. Environmental Issues for Architecture. New
Jersey, 2011

Instalaţii şi echipamente edilitare (tehnică sanitară, ventilaţie, climatizare,


calcule energetice, reabilitare termică)

II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,


Buildings. New Jersey, 2010
III 5244 SMITH, David Lee. Environmental Issues for Architecture. New
Jersey, 2011

44
Izolaţii

II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,


Buildings. New Jersey, 2010
III 5244 SMITH, David Lee. Environmental Issues for Architecture. New
Jersey, 2011

Lucrări terasiere

II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:


Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011

Materiale de construcţii

II 7578 AMBROSE, James; TRIPENY, Patrick. Simplified Design of


Wood Structures. New Jersey, 2009
III 5196 BALLARÈ, Enrica (coord.). La via del marmo artificiale: da rima a
Bucarest e in Romania tra otto e novecente = Drumul marmurei
artificiale: de la rimă la Bucureşti şi în alte oraşe româneşti în
perioada lui Carol I. Bucureşti, 2010
II 7360 BELL, Victoria Ballard; RAND, Patrick. Materials for Architectural
Design. London, 2006
III 5172 CRIŞAN, Mircea. Restaurarea structurală a cladirilor de cult
ortodox din Ţara Românească şi Moldova. Bucureşti, 2010
III 5219 CROSBIE, Michael J. Curtain Walls: Recent Developments by
Cesar Pelli & Associates. Basel, 2005
I 10507 DABIJA, Ana-Maria; PETROVICI, Radu; MORTU, Anamaria.
Degradări ale anvelopei clădirilor. Bucureşti, 2010
II 279 D HOZ ONRUBIA, Jaime de; MALDONADO RAMOS, Luis; VELA
COSIO, Fernando. Tierra: construction tradicional. San Barolomé,
2003
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7550 MINKE, Gernot. Construind cu pământ: proiectare şi tehnologii
pentru o arhitectură durabilă. Bucureşti, 2008

Părţi de construcţii. Detalii

45
II 7578 AMBROSE, James; TRIPENY, Patrick. Simplified Design of
Wood Structures. New Jersey, 2009
III 5196 BALLARÈ, Enrica (coord.). La via del marmo artificiale: da rima a
Bucarest e in Romania tra otto e novecente = Drumul marmurei
artificiale: de la rimă la Bucureşti şi în alte oraşe româneşti în
perioada lui Carol I. Bucureşti, 2010
III 5243 BALLAST, David Kent. Interior Detailing: Concept to
Construction. New Jersey, 2010
III 5172 CRIŞAN, Mircea. Restaurarea structurală a cladirilor de cult
ortodox din Ţara Românească şi Moldova. Bucureşti, 2010
I 10507 DABIJA, Ana-Maria; PETROVICI, Radu; MORTU, Anamaria.
Degradări ale anvelopei clădirilor. Bucureşti, 2010
II 7592 HASANOVIC, Aisha. Upstairs Downstairs. Mulgrave, 2006
II 7550 MINKE, Gernot. Construind cu pământ: proiectare şi tehnologii
pentru o arhitectură durabilă. Bucureşti, 2008
II 7605 TABOADA ESPINIELLA, Daniel M. Otras portadas de La
Habana. Habana, 2005

Structuri constructive (pod auto, baraje, calcul de rezistenţă)

II 7578 AMBROSE, James; TRIPENY, Patrick. Simplified Design of


Wood Structures. New Jersey, 2009
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011

Tehnică. Tehnologie în construcţii

II 7550 MINKE, Gernot. Construind cu pământ: proiectare şi tehnologii


pentru o arhitectură durabilă. Bucureşti, 2008

Tipologii spaţiale

III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The


Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011
ARTĂ. DISTRACŢII. SPORT

46
Arte grafice

III 5232 ***EUROPEAN DESIGN. European Design Award 2009: Juried


Selection of the Best Graphic Design in Europe. Athens, 2009
II 7542 FISHEL, Cathy. The In-House Design Handbook: Real-World
Solutions for Graphic Designers. Mies, 2008
II 7549 GODFREY, Jason. The Best of Brochure Design. Beverly, 2008
II 7548 HELLER, Steven; ILIC, Mirko. The Anatomy of Design:
Uncovering the Influences and Inspirations in Modern Graphic
Design. Massachusetts, 2007
II 7563 HOFSTÄTTER, Hans H. Malerei und Graphik der Gegenwart.
Baden-Baden, 1969
I 10494 IANOVICI, Adriana. Desen de observaţie. Bucureşti, 2010
II 7622 LUPTON, Ellen; ABBOTT MILLER, J. Design Writing Research:
Writing on Graphic Design. London, 2006
III 5195 LUSCOV, Răzvan. Istoria grafic designului: avangarda
europeană. Bucureşti, 2009
II 7632 MITTON, Maureen. Portfolios for Interior Designers: A Guide to
Portfolios, Creatives Resumes and the Job Search. New Jersey,
2010
I 10514 NAGASAWA, Hitoshi. Logo Mondo. Tokyo, 2007
III 5226 SWANSON, Greg (coord.). The Best of Newspaper Design. New
York, 2008
II 5448 TUGEARU, Liana. Miniatura şi ornamentul manuscriselor din
colecţia de artă medievala românească a Muzeului Naţional de
Artă a României. Vol. 2: Manuscrise slavone, manuscris latin şi
unul românesc. Bucureşti, 2006
II 7547 WRAY, Anna. Handmade Graphics: Tools and Techniques
Beyond the Mouse. Mies, 2009

Arte plastice

II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
II 7599 BELDIMAN, Ioana. Sculptura franceză în România: Gust artistic,
modă, fapt de societate. Bucureşti, 2005
II 7600 BELDIMAN, Ioana. Sculpturi franceze: Un patrimoniu resuscitat.
Bucureşti, London
II 7638 BENERA, Anca. Bucureşti: materie şi istorie: monumentul public
şi distopiile lui=Bucharest: Matter and History: The public
monument and its discontents. Bucureşti, 2010
II 7568 CRIQUI, Jean-Pierre (red.). Les Cahiers du Museé National d' Art
Moderne. Vol. 59: Varia. Paris, 1997

47
II 7563 HOFSTÄTTER, Hans H. Malerei und Graphik der Gegenwart.
Baden-Baden, 1969
I 10515 MUSTO, Ilpo. The Art of London. London, 2011
I 10502 POPESCU, Carmen (coord.). (Dis)continuităţi: Fragmente de
modernitate românească în prima jumătate a secolului al 20-lea.
Bucureşti, 2010
II 7604 STÎRCEA-CRĂCIUN, Matei. Brâncuşi: limbajele materiei.
Bucureşti, 2010
II 7547 WRAY, Anna. Handmade Graphics: Tools and Techniques
Beyond the Mouse. Mies, 2009

Fotografie

III 5176 DANUSER, Hans; GANTENBEIN, Kobi; URSPRUNG, Philip.


Zumthor sehen. Bilder von Hans Danuser = Seeing Zumthor.
Images by Hans Danuser. Zürich, 2009
II 7565 NĂDĂŞAN, Timotei (red.). Idea: artă+societate=Art +Society. Cluj,
2003
III 5226 SWANSON, Greg (coord.). The Best of Newspaper Design. New
York, 2008

Film

II 7568 CRIQUI, Jean-Pierre (red.). Les Cahiers du Museé National d' Art
Moderne. Vol. 59: Varia. Paris, 1997
I 10518 MIHĂESCU, Mihai. Poetica expresionistă în cinematografie. Iaşi,
2009

Istoria artei

III 5231 ALEXANDER, André. The Temples of Lhasa: Tibetan Buddist


Architecture from 7th to 21 st Centuries. Singapore, 2005
II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
II 7600 BELDIMAN, Ioana. Sculpturi franceze: Un patrimoniu resuscitat.
Bucureşti, London
II 7568 CRIQUI, Jean-Pierre (red.). Les Cahiers du Museé National d' Art
Moderne. Vol. 59: Varia. Paris, 1997
III 5227 CRITICOS, Mihaela. Art Deco sau modernismul bine
temperat=Art Deco or Well-Tempered Modernism. Bucureşti, 2009

48
III 5194 DUCULESCU, Mirela. George Cantacuzino (1899- 1960):
arhitectura ca temă a gandirii = Architecture as a Subject of
Thought. Bucureşti, 2010
II 7563 HOFSTÄTTER, Hans H. Malerei und Graphik der Gegenwart.
Baden-Baden, 1969
III 5195 LUSCOV, Răzvan. Istoria grafic designului: avangarda
europeană. Bucureşti, 2009
I 10518 MIHĂESCU, Mihai. Poetica expresionistă în cinematografie. Iaşi,
2009
I 10514 NAGASAWA, Hitoshi. Logo Mondo. Tokyo, 2007
II 7604 STÎRCEA-CRĂCIUN, Matei. Brâncuşi: limbajele materiei.
Bucureşti, 2010
II 5448 TUGEARU, Liana. Miniatura şi ornamentul manuscriselor din
colecţia de artă medievala românească a Muzeului Naţional de
Artă a României. Vol. 2: Manuscrise slavone, manuscris latin şi
unul românesc. Bucureşti, 2006

Monografii artistice

III 5191 ***Durango. S. l., 2000


III 5231 ALEXANDER, André. The Temples of Lhasa: Tibetan Buddist
Architecture from 7th to 21 st Centuries. Singapore, 2005
II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
II 7560 ANKER, Leif; LITZELL, Gunilla; LUNDBERG, Bengt A. Le
patrimoine mondial en Suède. Stockholm, 2002
I 10487 CÂRNECI, Magda; HAYON, Dan. Bucureşti: o colecţie de
mirosuri = A Collection of Smells. Bucureşti, 2007
II 7534 DINESCU, Dan. Farmecul discret al Bucureştilor = The Discreet
Charm of Bucharest. Bucureşti, 2008
III 5174 DINU, Pompiliu (coord.). Protoieria III Capitală: monografie album.
Bucureşti, 2009
II 7536 FILITTI, Georgeta. Călătorie în timp prin Bucureşti. [S.l.], 2006
I 10501 IANĂŞI, Rodica (edit.). Arhitect Gheorghe Simotta. Bucureşti,
2003
II 7626 LA CARMINA. Crazy, Wacky Theme Restaurants: Tokyo. New
York, 2009
II 7559 LAGERQVIST, Lars O. A History of Sweeden. Stockholm, 2003
II 7537 MAJURU, Adrian. Bucureşti: diurn şi nocturn. Bucureşti, 2009
I 10490 MAJURU, Adrian. Bucureştiul subteran: cerşetorie, delicvenţă,
vagabondaj. Piteşti, 2005
I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea

49
moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010
III 5207 NORWICH, John Julius. Croatia: Aspects of Art, Architecture and
Cultural Heritage. London, 2009
I 10488 PRICOP, Lucian. Bucureştiul interbelic. Bucureşti, 2005
III 5175 RĂDULESCU, Ioan (coord.). Protoieria II Capitală: monografie
album. Bucureşti, 2010
III 5189 STRELIAEV, Leonid. Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2003
II 7535 SIMIONESCU, Viorel; ŞTEFAN, Marian. Bucureştii de lângă
Bucureşti=The Bucharest near Bucharest. Bucureşti, 2010
II 7604 STÎRCEA-CRĂCIUN, Matei. Brâncuşi: limbajele materiei.
Bucureşti, 2010

Publicitate

I 10509 CRAIA, Sultana. Comunicare şi spaţiu public la români. Bucureşti,


2005
II 7635 LANDA, Robin. Advertising by Design: Generating and Designing
Creative Ideas Across Media. New Jersey, 2010

Teoria artei

III 5233 GLASNER, Barbara (edit.); SCHMIDT, Petra (edit.). Chroma:


Design, Architecture and Art in Color. Basel, 2010

FILOSOFIE

Filosofie

I 10504 CACIUC, Cosmin. Transdisciplinaritate şi arhitectură. Bucureşti,


2010
I 10505 IOAN, Augustin. Retrofuturism: spatiul sacru astazi. Bucureşti,
2010

RELIGIE. TEOLOGIE

50
Religii creştine

I 10505 IOAN, Augustin. Retrofuturism: spatiul sacru astazi. Bucureşti,


2010

ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE

Comunicare

I 10509 CRAIA, Sultana. Comunicare şi spaţiu public la români. Bucureşti,


2005

Demografie

II 7607 SĂGEATĂ, Radu. Globalizare culturală şi cultură globală: global


şi local în geografia culturală. Bucureşti, 2009

Sociologie

I 10509 CRAIA, Sultana. Comunicare şi spaţiu public la români. Bucureşti,


2005
I 10490 MAJURU, Adrian. Bucureştiul subteran: cerşetorie, delicvenţă,
vagabondaj. Piteşti, 2005
II 7607 SĂGEATĂ, Radu. Globalizare culturală şi cultură globală: global
şi local în geografia culturală. Bucureşti, 2009

ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

Matematică

III 5188 TACHE, Antonio; TACHE, Monica; PETRIŞOR, Alexandru-Ionuţ.


Sisteme geo-spaţiale pentru dezvoltarea durabilă a României.
Bucureşti, 2010

ŞTIINŢE APLICATE. TEHNICĂ

51
Informatică

III 5188 TACHE, Antonio; TACHE, Monica; PETRIŞOR, Alexandru-Ionuţ.


Sisteme geo-spaţiale pentru dezvoltarea durabilă a României.
Bucureşti, 2010

LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

Literatură

II 7598CANTACUZINO, G. M. Scrisorile către Simon = The Letters to


Simon. Bucureşti, 2010
I 10508 CRAIA, Sultana. Feţele oraşului. Târgovişte, 2010
II 7606 CRAIA, Sultana. Francophonie et francophilie en Roumanie.
Bucureşti, 2006
I 10503 ENESCU, Ion Mircea. Întâmplări cu animale, oameni şi
automobile. Bucureşti, 2010

GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

Geografie

II 7608 SĂGEATĂ, Radu. Geografie urbană. Sibiu, 2010


II 7607 SĂGEATĂ, Radu. Globalizare culturală şi cultură globală: global
şi local în geografia culturală. Bucureşti, 2009

Istorie

III 5231 ALEXANDER, André. The Temples of Lhasa: Tibetan Buddist


Architecture from 7th to 21 st Centuries. Singapore, 2005
I 10489 CIOTORAN, Gabriel. Oraşul Bucureşti între 1 septembrie 1939 şi
30 decembrie 1947. Bucureşti, 2010
III 5177 CÎRJAN, Romeo. Statute citadine privilegiate în provinciile
dunărene ale Imperiului roman: sec. I-III. Cluj-Napoca, 2010
I 10491 GIURESCU, Constantin C. Istoria Bucureştilor. Bucureşti, 2009
II 7559 LAGERQVIST, Lars O. A History of Sweeden. Stockholm, 2003
III 5207 NORWICH, John Julius. Croatia: Aspects of Art, Architecture and
Cultural Heritage. London, 2009

52
I 10519 POPESCU, Tudor R. Salvarea bisericilor de orice rit din România
sub ocupaţia militară sovietică. Iaşi, 2009

GENERALITĂŢI

Cultură

II 7626 LA CARMINA. Crazy, Wacky Theme Restaurants: Tokyo. New


York, 2009
III 5207 NORWICH, John Julius. Croatia: Aspects of Art, Architecture and
Cultural Heritage. London, 2009
II 7607 SĂGEATĂ, Radu. Globalizare culturală şi cultură globală: global
şi local în geografia culturală. Bucureşti, 2009

Manuscrise şi cărţi rare

II 5448 TUGEARU, Liana. Miniatura şi ornamentul manuscriselor din


colecţia de artă medievala românească a Muzeului Naţional de
Artă a României. Vol. 2: Manuscrise slavone, manuscris latin şi
unul românesc. Bucureşti, 2006

53
54
LISTA DE CUVINTE CHEIE PENTRU
DOMENIUL ARHITECTURĂ. DESIGN,
SUBIECTELE PROIECTE DE ARHITECTURĂ-
PROGRAME DE ARHITECTURĂ

55
AEROPORT …….………………………………………..………........ p. 63
AMBASADĂ ……….……………………………………..………........ p. 63
APARTAMENT, LOFT …………………………………..………….... p. 63
AUDITORIUM ................................................................................. p. 64

56
AUTOGARĂ (terminal) .................................................................... p. 64
BAR, BUFET ……………………...……………………..……….….... p. 64
BAZIN DE ÎNOT (CENTRU DE NATAŢIE) ………………..………... p. 64
BENZINĂRIE ……………………...……………………..……….....… p. 65
BIBLIOTECĂ ……………………....……………………..………….... p. 65
BIROU ( Firmă) DE ARHITECTURĂ ............................................... p. 65
BISERICĂ ………………………....……………………..…..……....... p. 66
CAFENEA………………………....……………………..………..…..... p. 67
CAMERĂ DE COMERŢ (clădire) ..................................................... p. 67
CAMPUS UNIVERSITAR ……....……………………..………..…..... p. 67
CAPELĂ …………………..……....……………………..……….…..... p. 68
CASĂ DE VACANŢĂ (cottage) …...……………………..………....… p. 68
CASTEL ........................................................................................... p. 68
CATEDRALĂ ................................................................................... p. 68
CEAINĂRIE ..................................................................................... p. 69
CENTRU COMERCIAL / MALL ....……………………..……….....… p. 69
CENTRU COMUNITAR / CIVIC …....……………………..……….... p. 70
CENTRU / COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL ………..………..….... p. 70
CENTRU CULTURAL / FORUM ....……………………..………...… p. 70
CENTRU DE AFACERI ................................................................... p. 71
CENTRU DE CONFERINŢE .…....……………………..……….....… p. 71
CENTRU DE INFORMARE – DOCUMENTARE ............................. p. 71
CENTRU EDUCAŢIONAL.……....……………………..…………....… p. 71
CENTRU / INSTITUT DE ARTĂ ...……………………..……….....… p. 72
CENTRU / INSTITUT DE CERCETARE .……………..……….....… p. 72
CENTRU MEDIA / MEDIATECĂ ................................................... p. 73
CENTRU MEDICAL ......................................................................... p. 73
CENTRU PENTRU VÂRSTNICI ..................................................... p. 73
CENTRU / SEDIU SOCIAL .............................................................. p. 73
CENTRU SPA …………….……....……………………..………......… p. 73
CENTRU SPORTIV ......................................................................... p. 74
CENTRU ŞTIINŢIFIC ....................................................................... p. 74
CIMITIR ............................................................................................ p. 74
CINEMATOGRAF ………..……....……………………..……….....… p. 74
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ …....……………………..……….…... p. 75
CLĂDIRE EXPOZIŢIONALĂ, SHOWROOM ….…......................... p. 75
CLINICĂ …....……………………………………………..……….....… p. 75
CLUB …....……………………..…………………………….…….....… p. 75
COLEGIU …....………………………………………..…..……....…… p. 76
COMPLEX SPORTIV …....……………………..…………................. p. 76
CONAC ............................................................................................ p. 76
CREMATORIU ................................................................................. p. 76
DEPOZIT ......................................................................................... p. 76
FABRICĂ ......................................................................................... p. 77
FARMACIE ...................................................................................... p. 77
FERMĂ ............................................................................................ p. 77
FILARMONICĂ ................................................................................ p. 77
GALERIE DE ARTĂ .....……………………..……………….....…...… p. 77
GARĂ ……………….....……………………..…....……………..…..… p. 78
GRĂDINIŢĂ, CREŞĂ ....……………………..………………….......… p. 78
HAN ................................................................................................. p. 78
HELIPORT ....................................................................................... p. 79

57
HIPODROM ..................................................................................... p. 79
HOTEL ..........................……………………..……………………....… p. 79
IMOBIL DE BIROURI ...……………………..……………….....…...… p. 80
ÎNCHISOARE ................................................................................... p. 81
LIBRĂRIE ......................................................................................... p. 81
LABORATOR ................................................................................... p. 81
LANDSCRAPER ............................................................................ p. 81
LOCUINŢĂ ...................................................................................... p. 81
LOCUINŢĂ COLECTIVĂ ………………………………………..…...... p. 84
 ÎNALTĂ (turn) ..………….………………..………………….....… p. 84
 SOCIALĂ ….……….…………………………………………...... p. 85
LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ …………………………………….......... p. 85
 CU UN NIVEL ……….………………………………….....…….. p. 86
 CU MAI MULTE NIVELURI …………………………………...... p. 86
 ÎNŞIRUITĂ ………………………………………………….....…. p. 86
MAGAZIN (vezi şi CENTRU COMERCIAL) ………….................…..p. 86
MAUSOLEU ..................................................................................... p. 87
MĂNĂSTIRE ..................................................................................... p. 87
MEDIATECĂ ………………………...……………………………..…... p. 87
MONUMENT COMEMORATIV ........................................................ p. 88
MORGĂ ............................................................................................ p. 88
MOSCHEE ....................................................................................... p. 88
MOTEL ……………………………………………......….…………….. p. 88
MUZEU ………………………………………………………….…....... p. 89
MUZEU DE ARTĂ ……………………………………………........….. p. 90
PALAT ............................................................................................. p. 91
PALAT CONGRESE (vezi şi CENTRU DE CONFERINŢE) ............ p. 91
PARC INDUSTRIAL ......................................................................... p. 91
PARCAJE. CLĂDIRE PT. PARCARE ……………………….......….. p. 91
PAVILION EXPOZIŢIONAL ............................................................. p. 92
PENSIUNE ..................................................................................... p. 93
PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ..……………………………......…..….. p. 93
PISCINĂ ... …..……………………………………….........…............... p. 93
POŞTĂ (clădire) …...………………………………………..…............. p. 93
PRIMĂRIE (vezi şi CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ) .………..…....... p. 93
RESTAURANT ………..………………………………………........….. p. 94
SALĂ DE CONCERTE .………………………………………........….. p. 94
SALĂ DE CONFERINŢE .……………………………………........….. p. 95
SALĂ DE JUDECATĂ ...................................................................... p. 95
SALĂ DE SPORT (vezi şi CLUB SPORTIV) ………......………..…. p. 95
SALĂ POLIVALENTĂ ..……………………………………......…..….. p. 95
SANATORIU (centru de odihnă, tratament şi reabilitare) ....…... p. 95
SAT DE VACANŢĂ........................................................................... p. 95
SEDIU DE BANCĂ ........................................................................... p. 96
SEDIU DE FIRMĂ .......................................................................... p. 96
SEDIU DE POLIŢIE .......................................................................... p. 96
SEDIU DE POMPIERI ...................................................................... p. 96
SERĂ …………………..………………………………......………..….. p. 96
SHOWROOM ................................................................................... p. 97
SINAGOGĂ …………...………………………………………..…........ p. 97

58
SPITAL ………………...………………………………………........….. p. 97
STADION ……………...…………………………......……………..….. p. 97
STAŢIE DE AUTOBUZ , TRAMVAI …………………………......….. p. 98
STAŢIE DE METROU ....................................................................... p. 98
ŞCOALĂ ….…………...……………………………………….........…..p. 98
ŞCOALĂ DE ARTĂ …...……………………………………….......….. p. 99
ŞCOALĂ DE MUZICĂ ..………………………………………..…....... p. 99
TABĂRĂ DE VACANŢĂ ................................................................... p. 99
TEATRU ……………....……………………………………......…..….. p. 100
TEATRU DE OPERĂ …………………………………………........….. p. 100
TEMPLU .......................................................................................... p. 100
TRIBUNAL (CURTE DE JUSTIŢIE) ………………………….......…. p. 100
TURN DE TELECOMUNICAŢII ........................................................ p. 101
UNIVERSITATE ………………………………………………........….. p. 101
UZINĂ ……………………………….…………………………........….. p. 102
VELODROM ................................................................................... p. 102
VILĂ ................................................................................................ p. 102
VINĂRIE …………………………….………………………….......….. p. 102
ZGÂRIE – NORI ............................................................................... p. 102

59
60
LISA CĂRŢILOR INTRATE ÎN BIBLIOTECA UAUIM
ÎN PERIOADA 1.09.2010- 1.10.2011,

ORDONATE ALFABETIC DUPĂ CUVINTE CHEIE,

ÎN CADRUL DOMENIULUI ARHITECTURĂ. DESIGN,

SUBIECTE: PROIECTE DE ARHITECTURĂ


PROGRAME DE ARHITECTURĂ

61
62
AEROPORT

III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The


Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011

AMBASADĂ

III 5187 ASENDORF, Olaf (edit.); VOIGT, Wolfgang (edit.). Embassies: 50


Years of Federal German Buildings Abroad. Bonn, 2000
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

APARTAMENT, LOFT

II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,


stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
III 5237 ***Apartment Bible. Antwerp, 2008
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:
A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
III 5202 CROSBIE, Michael J. Architecture for Books. Mulgrave, 2003
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5201 FRIEDMAN, Mildred. Frank Gehry: The Houses. New York, 2009
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008

63
AUDITORIUM

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010

AUTOGARĂ (terminal)

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

BAR, BUFET

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

BAZIN DE ÎNOT (CENTRU DE NATAŢIE)

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

64
BENZINĂRIE

II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010

BIBLIOTECĂ

II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010


II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
I 10516 KOOLHAAS, Rem. Conversations with Students. Texas, 1996
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7611 VOORSANGER, Bartholomew. The Pierpoint Morgan Library:
Garden Court and Master Plan Expansion. New York, 1996

BIROU ( Firmă) DE ARHITECTURĂ

II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);


RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:

65
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

BISERICĂ

III 5186 ***Iglesias parroquiales de Segovia. Madrid, 2008


III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
II 7360 BELL, Victoria Ballard; RAND, Patrick. Materials for Architectural
Design. London, 2006
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
II 7616 JENKINS, Simon. England`s Thousand Best Churches. London,
2000
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
I 10517 NISTOR, Sergiu. Transilvania: Un patrimoniu în căutarea
moştenitorilor săi. Bucureşti, 2010
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7602 ŞULEA, Mihai (edit.); CARABELA, Octavian (edit.). Strămutarea
bisericii din Pojogeni: septembrie-octombrie 2009. Bucureşti,
2010
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

66
CAFENEA

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011

CAMERĂ DE COMERŢ (clădire)

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CAMPUS UNIVERSITAR

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003

67
CAPELĂ

II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de


arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CASĂ DE VACANŢĂ (cottage)

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
III 5206 TRULOVE, James Grayson. 25 House under 2500 Square Feet.
New York, 2002

CASTEL

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CATEDRALĂ

II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de


arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.

68
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

CEAINĂRIE

III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.


Mulgrave, 2004

CENTRU COMERCIAL / MALL

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,
stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008

69
CENTRU COMUNITAR / CIVIC

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5208 SACHS, Angeli (edit.); VOOLEN, Edward van (edit.). Jewish
Identity in Contemporary Architeture=Jüdische Identität in der
zeitgenössichen Architektur. München, 2003

CENTRU / COMPLEX MULTIFUNCŢIONAL

III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008


II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009

CENTRU CULTURAL / FORUM

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

70
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011

CENTRU DE AFACERI

III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.


Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006

CENTRU DE CONFERINŢE

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006

CENTRU DE INFORMARE – DOCUMENTARE

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CENTRU EDUCAŢIONAL

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

71
CENTRU / INSTITUT DE ARTĂ

III 5210 BROTO, Eduard. Today' s Culture Facilities. Barcelona, 2006


II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009

CENTRU / INSTITUT DE CERCETARE

II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de


arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006

72
CENTRU MEDIA / MEDIATECĂ

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
I 10516 KOOLHAAS, Rem. Conversations with Students. Texas, 1996
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009

CENTRU MEDICAL

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006

CENTRU PENTRU VÂRSTNICI

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

CENTRU / SEDIU SOCIAL

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010

CENTRU SPA

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

73
CENTRU SPORTIV

II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de


arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CENTRU ŞTIINŢIFIC

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
I 10516 KOOLHAAS, Rem. Conversations with Students. Texas, 1996

CIMITIR

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CINEMATOGRAF

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

74
CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ

III 3785 ***Pioneering British ''High-Tech''. London, 1999


II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
III 5171 VAN UFFELEN, Chris. Offices = Büros. S. l., 2010

CLĂDIRE EXPOZIŢIONALĂ, SHOWROOM

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CLINICĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CLUB

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-

75
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

COLEGIU

II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,


Buildings. New Jersey, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008

COMPLEX SPORTIV

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

CONAC

III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:


1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011

CREMATORIU

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

DEPOZIT

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

76
FABRICĂ

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008

FARMACIE

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

FERMĂ

II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and


Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

FILARMONICĂ

II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010

GALERIE DE ARTĂ

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-

77
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

GARĂ

II 7360 BELL, Victoria Ballard; RAND, Patrick. Materials for Architectural


Design. London, 2006
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011

GRĂDINIŢĂ, CREŞĂ

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

HAN

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-

78
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

HELIPORT

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

HIPODROM

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011

HOTEL

III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,


2005
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo

79
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work
of Arne Jacobsen. London, 2010
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

IMOBIL DE BIROURI

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
III 5171 VAN UFFELEN, Chris. Offices = Büros. S. l., 2010

80
ÎNCHISOARE

II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995

LIBRĂRIE

II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010


III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010

LABORATOR

II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,


2008
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
II 7552 CREANGĂ, Emil. Programe de arhitectură: învăţământ superior.
Bucureşti, 2001
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

LANDSCRAPER

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

LOCUINŢĂ

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,
stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
II 7589 BELL, Michael. Space Replaces us: Essays and Projects on the
City. New York, 2004
II 7360 BELL, Victoria Ballard; RAND, Patrick. Materials for Architectural
Design. London, 2006
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,

81
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
II 7572 CARPENTER, William J. Modern Sustainable Residential Design:
A Guide for Design Professionals. New Jersey, 2009
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 5202 CROSBIE, Michael J. Architecture for Books. Mulgrave, 2003
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
II 7588 DAGUERRE, Mercedes. Latin American Houses. Milan, 2007
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5201 FRIEDMAN, Mildred. Frank Gehry: The Houses. New York, 2009
III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,
architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5222 KLANTEN, Robert (edit.); FEIREISS, Lukas (edit.). Space Craft 2:
More Fleeting Architecture and Hideouts. Berlin, 2009
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

82
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
III 3804 MOSTAEDI, Arian. The International House. Barcelona, s.a.
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009
II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei
durabile. Bucureşti, 2011
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010
III 5250 PAŞCA, Mircea. Arhitecţii Jozsef şi Laszlo Vago la Oradea.
Oradea, 2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
II 7618 PFEIFER, Gunter; BRAUNECK, Per. Freestanding Houses: A
Housing Typology. Basel, 2010
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7595 SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses. Hong Kong, 2009
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
III 5206 TRULOVE, James Grayson. 25 House under 2500 Square Feet.
New York, 2002
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
II 7637 WATSON, Donald; ADAMS, Michele. Design for Flooding:
Architecture, Landscape and Urban Design for Resilience to
Flooding and Climate Change. New Jersey, 2011
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

83
LOCUINŢĂ COLECTIVĂ

II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,


stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5202 CROSBIE, Michael J. Architecture for Books. Mulgrave, 2003
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
II 7618 PFEIFER, Gunter; BRAUNECK, Per. Freestanding Houses: A
Housing Typology. Basel, 2010
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

 ÎNALTĂ (turn)

II 7564 ***Selectie van projecten: woningbouw, utiliteitsbouw,


stedenbouw. Bureau informatie = Selection of Projects:
Housing, Commercial Building, Urban Design. Office
Information. Rotterdam, s. a.
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.

84
Madrid, 2003
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
II 7553 SOLANO, Francisco Javier. Arquitecturas diversas: 2000-2010.
Guadalajara, 2010
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011

 SOCIALĂ

III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.


Shanghai, 2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

III 5237 ***Apartment Bible. Antwerp, 2008


III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
II 7588 DAGUERRE, Mercedes. Latin American Houses. Milan, 2007
III 5201 FRIEDMAN, Mildred. Frank Gehry: The Houses. New York, 2009
III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,
architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
III 3804 MOSTAEDI, Arian. The International House. Barcelona, s.a.
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,

85
2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7575 PERREN, Claudia (edit.); RING, Kristien (edit.). Living the Modern
Australian Architecture. Ostfildern, 2007
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7634 SHERIDAN, Michael. Room 606: The SAS House and the Work
of Arne Jacobsen. London, 2010
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011
II 7595 SMITH, Elizabeth A. T. Case Study Houses. Hong Kong, 2009
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011

 CU UN NIVEL

II 7618 PFEIFER, Gunter; BRAUNECK, Per. Freestanding Houses: A


Housing Typology. Basel, 2010

 CU MAI MULTE NIVELURI

II 7618 PFEIFER, Gunter; BRAUNECK, Per. Freestanding Houses: A


Housing Typology. Basel, 2010

 ÎNŞIRUITĂ

II 7643 OŢOIU, Anca Nicoleta. Locuinţa înşiruită: strategii ale locuinţei


durabile. Bucureşti, 2011

MAGAZIN (vezi şi CENTRU COMERCIAL)

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006

86
II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7625 MEUSER, Philipp (edit.); NIELSEN, Fried (edit.). Stadt und Haus:
Berlinische Architektur im 21. Jahrhundert=Berlin Architecture in
the 21st Century=La nueva arquitectura Berlinesa en el siglo
21=novaja architektura Berlina v 21 veke. Berlin, 2008
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008

MAUSOLEU

II 7638 BENERA, Anca. Bucureşti: materie şi istorie: monumentul public


şi distopiile lui=Bucharest: Matter and History: The public
monument and its discontents. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

MĂNĂSTIRE

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7616 JENKINS, Simon. England`s Thousand Best Churches. London,
2000
II 7601 PANAITESCU, Alexandru. Remember Mănăstirea Văcăreşti.
Bucureşti, 2008
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008

MEDIATECĂ

III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,


2005
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

87
MONUMENT COMEMORATIV

II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);


RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,
architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5247 PĂNOIU, Andrei. Evoluţia oraşului Bucureşti. Bucureşti, 2011
II 7617 TERENZONI, Erilde (coord.). Carlo Scarpa: i disegni per la Tomba
Brion: Inventario. Roma, 2006

MORGĂ

III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,


2005

MOSCHEE

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

MOTEL

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

88
MUZEU

II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
II 7360 BELL, Victoria Ballard; RAND, Patrick. Materials for Architectural
Design. London, 2006
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
III 5210 BROTO, Eduard. Today' s Culture Facilities. Barcelona, 2006
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,
Buildings. New Jersey, 2010
II 7619 CUMBERLIDGE, Clare; MUSGRAVE, Clare. Design and
Landscape for People: New Approaches for Renewal. London,
2009
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5224 GRIMA, Joseph (edit.); WONG, Karen (edit.). Shift: SANAA and
the New Museum. Baden, 2008
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
I 10516 KOOLHAAS, Rem. Conversations with Students. Texas, 1996
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995

89
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5208 SACHS, Angeli (edit.); VOOLEN, Edward van (edit.). Jewish
Identity in Contemporary Architeture=Jüdische Identität in der
zeitgenössichen Architektur. München, 2003
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
II 7611 VOORSANGER, Bartholomew. The Pierpoint Morgan Library:
Garden Court and Master Plan Expansion. New York, 1996

MUZEU DE ARTĂ

II 7621 ALICATA, Maria; COVI, Marco (foto). Tate Modern London. Milan,
2008
III 5210 BROTO, Eduard. Today' s Culture Facilities. Barcelona, 2006
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009

90
PALAT

III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010


III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
III 5249 PAŞCA, Mircea. Arhitectul Fryges Spiegel la Oradea. Oradea,
2010
III 5250 PAŞCA, Mircea. Arhitecţii Jozsef şi Laszlo Vago la Oradea.
Oradea, 2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7640 PAŞCA, Mircea. Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea.
Oradea, 2009
III 5190 PAŞCA, Mircea. Palatul Vulturul Negru. Oradea, 2007
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008

PALAT CONGRESE (vezi şi CENTRU DE CONFERINŢE)

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

PARC INDUSTRIAL

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995

PARCAJE. CLĂDIRE PT. PARCARE

III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,


2005
II 7582 HENLEY, Simon. The Architecture of Parking. London, 2007
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by

91
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
PAVILION EXPOZIŢIONAL

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,
2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
II 7568 CRIQUI, Jean-Pierre (red.). Les Cahiers du Museé National d' Art
Moderne. Vol. 59: Varia. Paris, 1997
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,
architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5209 LINZ, Barbara (edit.). Art Spaces: Architecture & Design. Cologne,
2006
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
III 5217 SCHITTICH, Christian (edit.). Exhibitions and Displays: Museum
Design Concepts, Brand Presentation, Trade Show Design. Basel,
2009
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.

92
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

PENSIUNE

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

PISCINĂ

III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008


III 5214 CRAFTI, Stephen. H2O Architecture. Mulgrave, 2006
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008

POŞTĂ (clădire)

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
PRIMĂRIE (vezi şi CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ)

III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,


Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5202 CROSBIE, Michael J. Architecture for Books. Mulgrave, 2003
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010

93
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011

RESTAURANT

II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010


III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
III 5241 THE INSTITUTE OF STORE PLANNERS; VISUAL
MERCHANDISING AND STORE DESIGN. Stores and Retail
Spaces. Ohio, 2008
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

SALĂ DE CONCERTE

II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de


arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5220 LEE, Uje (edit.). Performing Arts: Space and Facilities. Seoul,
2008
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010

94
SALĂ DE CONFERINŢE

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

SALĂ DE JUDECATĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

SALĂ DE SPORT (vezi şi CLUB SPORTIV)

II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur


cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

SALĂ POLIVALENTĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

SANATORIU (centru de odihnă, tratament şi reabilitare)

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

SAT DE VACANŢĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-

95
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

SEDIU DE BANCĂ

III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,


2005
III 5181 CASTANHEIRA, Carlos (coord.). Alvaro Siza. Lecce, 2008
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
II 7614 GHENCIULESCU, Ştefan (coord.); CACIUC, Cosmin (coord.);
RĂDUCĂ, Teodora (coord.). Bienala de Arhitectură Bucureşti:
2010. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

SEDIU DE FIRMĂ

III 5171 VAN UFFELEN, Chris. Offices = Büros. S. l., 2010

SEDIU DE POLIŢIE

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

SEDIU DE POMPIERI

II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,


architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006

SERĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

96
SHOWROOM

II 7613 BUICĂ, Viorica (coord.). 14 birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010


III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5230 HOCIUNG, Alexa (edit.); ANTONESCU, Raluca (edit.). A51: 51 de
birouri de arhitectură. Bucureşti, 2010

SINAGOGĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5208 SACHS, Angeli (edit.); VOOLEN, Edward van (edit.). Jewish
Identity in Contemporary Architeture=Jüdische Identität in der
zeitgenössichen Architektur. München, 2003
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008

SPITAL

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
II 7627 MAFFEI, Andrea (edit.). Toyo Ito: Works, Projects, Writings. Milan,
2006
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
III 5160 SION, Militza. Henrieta Delavrancea Gibory: arhitectura 1930-
1940. Bucureşti, 2011

STADION

97
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
III 5223 MOLINARI, Luca (edit.). The Skira Yearbook of World
Architecture: 2007-2008. S. l., [2008]
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006

STAŢIE DE AUTOBUZ , TRAMVAI

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

STAŢIE DE METROU

II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,


2008
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011

ŞCOALĂ

III 5218 ANDEL, Jaroslav. The New Vision of the New Architecture:
Czechoslovakia: 1918-1938. Scalo, 2006
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
II 7630 CARROON, Jean. Sustainable Preservation: Greening, Existing,

98
Buildings. New Jersey, 2010
III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The
Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
II 7609 GRUET, Stéphane; FAURE, Pierre-Etienne. Pierre Debeaux,
architecte (1925-2001): L' artiste et le géomètrie=The Artist and
the Geometer. Bouloc, 2004
II 7631 HILLE, Thomas R. Modern Schools: A Century of Design for
Education. New Jersey, 2011
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
II 7596 MIRALLES, Enric; TAGLIABUE, Benedetta. EMBT Arquitectes.
Madrid, 2003
II 7583 OKU, Kaya. The Architecture of Gerrit Th. Rietveld. Tokio, 2009
III 5250 PAŞCA, Mircea. Arhitecţii Jozsef şi Laszlo Vago la Oradea.
Oradea, 2010
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
III 5208 SACHS, Angeli (edit.); VOOLEN, Edward van (edit.). Jewish
Identity in Contemporary Architeture=Jüdische Identität in der
zeitgenössichen Architektur. München, 2003
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.
Bucureşti, 2011
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

ŞCOALĂ DE ARTĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

ŞCOALĂ DE MUZICĂ

II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.


Bucureşti, 2011

TABĂRĂ DE VACANŢĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

99
TEATRU

III 5216 CAMBERT, May. Top Young European Architects. Barcelona,


2005
III 5242 CAO, Wenona (edit.). Spanish Architecture: 1997-2007.
Shanghai, 2008
III 5228 FEZI, Bogdan Andrei. Bucureştiul European. Bucureşti, 2010
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5220 LEE, Uje (edit.). Performing Arts: Space and Facilities. Seoul,
2008
III 5205 LEE, Uje (edit.). Public Space for Amusement & Achievement.
Seoul, 2008
II 7612 MICHELIN, Nicolas (edit.); PIERRE, Catherine (edit.). Cinq sur
cinq dix projets sur messure Architecture et Urbanisme=Five by
Five Custom-Made Projects Architecture and Urban Planning.
Paris, 2008
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

TEATRU DE OPERĂ

II 7545 VAN UFFELEN, Chris. Performance. S. l., 2010

TEMPLU

III 5231 ALEXANDER, André. The Temples of Lhasa: Tibetan Buddist


Architecture from 7th to 21 st Centuries. Singapore, 2005
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

TRIBUNAL (CURTE DE JUSTIŢIE)

II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995

100
TURN DE TELECOMUNICAŢII

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

UNIVERSITATE

II 7555 ***Mario Cucinella: Works at MCA: Buildings and Projects.


Bologna, 2004
III 3785 ***Pioneering British ''High-Tech''. London, 1999
II 7577 BRANDOLINI, Sebastiano. Rome: New Architecture. Milano,
2008
II 7539 CACIUC, Cosmin. Avangarda americană: 50 de ani de
arhitectură: de la modernism la minimalism = American Avant-
Garde: 50 Years of Architecture: From Modernism to Minimalism.
Bucureşti, 2010
III 5179 CALDENBY, Claes (edit.); LINDVALL, Jordan (edit.); WANG,
Wilfried (edit.). Sweden. Munchen, 1998
II 7552 CREANGĂ, Emil. Programe de arhitectură: învăţământ superior.
Bucureşti, 2001
III 5184 DUBROVSKAYA, Irina (edit.). Architectural Annual: St.
Petersburg: 2000-2001. St. Petersburg, 2002
III 5192 FLAGGE, Ingeborg (edit.). Architekten Schweger + Partner:
Bauten und Projekte = Buildings und Projects: 1990- 1998. Berlin,
1998
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5211 HYATT, Peter. Great Glass Buildings: 50 Modern Classics.
Mulgrave, 2004
IV 505 JODIDIO, Philip. Meier: Richard Meier & Partners: Complete
Works: 1963-2008. KöIn, 2008
III 5239 JODIDIO, Philip. Paul Andreu, Architect. Basel, 2004
II 7629 KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. S, M, L, XL. New York, 1995
III 5253 LASCU, Nicolae. Bulevardele bucureştene până la primul război
mondial. Bucureşti, 2011
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009
III 5183 QUI, Ligang (edit.). The Architecture of Peter Pran. S. l., 2006
II 7641 SANDU, Antonio; MORARIU, Irina; BOBOC, Anamaria. Clădiri de
patrimoniu în Municipiul Iaşi. Iaşi, 2008
II 7615 U.A.U.I.M. Portugalia: ghid de arhitectură contemporană.

101
Bucureşti, 2011

UZINĂ

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5248 POPESCU, Carmen (coord.). Spaţiul modernităţii româneşti:
1906-1947=The Space of Romanian Modernity: 1906-1947.
Bucureşti, 2011
II 7639 ZAHARIADE, Ana Maria. Arhitectura în proiectul comunist.
România 1944-1989=Architecture in the Communist Project.
Romania 1944-1989. Bucureşti, 2011

VELODROM

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

VILĂ

III 5234 FUTAGAWA, Yoshio. OMA: Villa Dall Ava: Paris, France, 1985-
1991. Maison à Bordeaux: Bordeaux, France, 1944-1998. Tokyo,
2009
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 5251 PAŞCA, Mircea. Oradea around 1900: An Architectural Guide.
Oradea, 2010
II 7571 PONCIROLI, Virginia (edit.). Katsura: Imperial Villa. Milan, 2005
III 5178 TREVISAN, Luca. Palladio: The Villas. Roma, 2008
III 5170 VAN UFFELEN, Chris. Ecological Architecture. Berlin, 2009

VINĂRIE

III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-


K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007

ZGÂRIE – NORI

III 5236 DAVEY, Peter; FORSTER, Kurt W. Exploring Boundaries: The


Architecture of Wilkinson Eyre. Basel, 2003
III 42 D GÖSSEL, Peter (edit.). The A-Z of Modern Architecture. Vol. 1: A-

102
K. Vol. 2: L-Z. Koln, 2007
III 4040 MACK, Gerhard. Herzog & de Meuron: The Complete Works.
Vol.4: 1997-2001. Basel, 2009

103