Sunteți pe pagina 1din 2

După studierea primului modul din manualul de istorie, sunt sigură că vei putea

răspunde la întrebările de mai jos!!!!


 Ce este
istoria?____________________________________
__________________________________________
_________________________________________
 Cine sunt
istoricii?___________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 De ce este important să cunoaștem


istoria?____________________________________
__________________________________________
_________________________________________
 Cine este părintele
istoriei?_______________________________
____
 Ce sunt izvoarele
istorice?___________________________
__________________________________
__________________________________
________________________
 Ce fel de izvoare istorice cunoașteți? Dați
 Ce unități de timp cunoașteți?
exemple._______________________________________
_________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________
_______________________________________________
_________________________________________
___
 Ce lucruri vechi se pot păstra în muzeele __________________
istorice._______________________________
_____________________________________
_____________________________________
 _______________________________
Ce este
arheologia?_____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________
 Cine sunt
arheologii?____________________________
_____________________________________
____
 Care este unitatea principală de măsură a timpului? _____________ Reprezentați prin desen
această unitate de măsură și indicați mileniul, secolul, deceniul, și anul nașterii fiecăruia dintre voi.
 Ce este
fmilia?_________________________________________
_______________________________________________
 Care documente confirmă existența unei
familii??________________________________________
_______________________________________________

 Care este rolul unei familii în


societate?_______________________________________
_______________________________________________

 Ce numim
baștină?______________________________________
_____________________________________________
 Cum poate apărea denumirea unei localități? Dă un
exemplu
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________
 De unde provine denumirea localităților: Codreni,
Orhei, Bălți, Chișinău?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________