Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect de activitate

Data: 02.05.2014
Clasa: a-VIII-a B
Disciplina: Formarea autonomiei personale
Subiectul lecţiei: Relaţii de prietenie
Tipul lecţiei: Însuşire de cunoştinţe
Competenţe generale: Formarea deprinderilor de interacţiune socială şi a atitudinilor pozitive , achiziţionarea cunoştinţelor şi
abilităţilor interpersonale.
Competenţe specifice:
Cunoştinţe
CS1 – să descopere proverbul despre prietenie urmărind săgeţile;
CS2 – să răspundă corect la întrebări;
CS3 – să desprindă învăţătura dintr-un text;
Abilităţi
CS4 – să analizeze conceptul de “relaţii de prietenie” din diferite perspective;
CS5 – să rezolve corect fişa de muncă independentă (pe grupe de nivel: nivel superior şi nivel bazal);
Atitudini
CS6 – să se implice activ şi eficient în activitatea desfăşurată;
Elemente de strategie didactică:
 Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, observaţia, jocul cuvintelor, tehnica TEI, metoda Ciorchinele, bilete, diagrama
“Scheletul de peşte”, munca în echipă, probelmatizarea, munca independentă, aprecierea verbală;
 Resurse materiale: fişe de lucru, fişe cu text, planşe, pixuri, caiete, etc.;
 Resurse umane: colectivul de elevi;
 Resurse de timp: 45 minute
 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Evaluare: diagnostică şi formativă, observaţia sistematică, aprecieri verbale.
Propunător: Trif Veronica-Florentina
Şcoala: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Localitatea: Alba Iulia
Judeţul: Alba
Bibliografie:
1. Hilary Pereira – Prieteni buni, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2012
2. Marcela Peneş, Vasile Molan, Manual de Educaţie civică, clasa a IV-a, Editura Aramis, 1996
3. Kory Floyd, Comunicarea interpersonală, Editura Polirom, 2013
4. Traian Cozma – Ora de dirigenţie în gimnaziu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007.
5. Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante, teorie şi practică, Editura “CLUSIUM” Cluj-Napoca, 2008
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Eva-
crt. instruirii / Timp op. Activitatea Activitatea profesorului-educator Metode şi Material Forme luare
elevilor procedee didactic de org.
1 Moment CS6 Se pregătesc pentru oră Asigur liniştea şi disciplina în clasă Conversa- Frontal
organizatoric cu materialele necesare. şi pregătesc materialele necesare ţia
1' pentru lecţie.
2 Captarea şi CS1 Elevii sunt atenţi. Un Pun pe panou zece bilete pe care Conversa- Panou Frontal Obser-
orientarea atenţiei elev va veni la panou şi sunt scrise cuvinte. Sarcina ţia Indivi- vaţia
2' CS6 aranjează biletele astfel didactică: să ordoneze cuvintele Bilete dual siste-
încât propoziţia să fie astfel încât să formeze o propoziţie matică
corectă (“Spune-mi cu corectă (cu, cine, Spune-mi, te,
cine te însoţeşti ca să-ţi însoţeşti, ca, eşti, să-ţi, spun, cine);
spun cine eşti”). Elevii sau să descopere proverbul despre
descoperă proverbul şi îşi prietenie urmărind săgeţile.
spun opinia.
3 Anunţarea temei şi Ascultă. Scriu în caiete Se anunţă tema lecţiei “Relaţii de Conversa- caiete Frontal
obiectivelor lecţiei CS6 titlul lecţiei. prietenie” şi o parte din obiectivele ţia pixuri
1' urmărite. Celelalte obiective vor fi
spuse pe parcursul lecţiei. Scriu
titlul lecţiei la tablă.
4 Reactualizarea Răspund la întrebări. Îi întreb dacă au prieteni, cum se Conversa- Frontal Apre-
cunoştinţelor CS2 comportă cu ei, cât timp petrec ţia cieri
5' împreună? verbale
CS6 Ce înseamnă să fii prieten cu o Observaţia
persoană? (să fii legat de o persoană
prin sentimente bazate pe cinste,
încredere, devotament, simpatie,
preferinţe comune).
Ce este prietenia? (un sentiment de
ataşament reciproc)
Aveţi prieteni în clasă? De ce vă sunt
prieteni?
5 Dirijarea învăţării CS2 Răspund la întrebări. Scriu pe tablă cuvântul RELAŢII în Conversa- Frontal
15' CS4 Scriu în caiete. plan vertical. Fiecare literă a ţia caiete Forma-
CS6 Îşi exprimă opinia. cuvântului RELAŢII poate Explicaţia pixuri Indivi- tivă
semnifica: dual
Răbdare Observaţia
Educaţie
Lucru
Amabil
Ţinută Apreci
Indulgent(care iartă uşor, eri
îngăduitor). verbale
Iubire
Primesc fişa de lucru şi o Tehnica TEI- Fişe de lucru Tehnica fişe de
rezolvă. Descrierea tehnicii TEI (întrebarea TEI lucru Frontal Obser-
Elevii explică şi are patru răspunsuri. Elevii aleg în Indivi- vaţia
argumentează răspunsul. mod individual un răspuns. dual siste-
Răspunsurile alese sunt matică
contabilizate prin numărarea Conversa-
mâinilor ridicate ale elevilor. ţia
Scorurile se scriu pe tablă sau pe Explicaţia
CS2 flip-chart. Elevii discută despre evalua-
CS4 alegerile pe care le-au făcut, le re
CS6 explică şi le argumentează.) diag-
De cele mai multe ori, omul, pentru nostică
a se judeca obiectiv, are nevoie de şi
părerile celorlalţi, ca de o oglindă. forma-
Răspund la întrebări. Ce relaţii sunt între prieteni? tivă
Elevii sunt împărţiţi în Relaţiile dintre prieteni sunt Munca
două echipe. relaţii de prietenie. Ele se stabilesc în
între persoane care se acceptă de echipă
bună voie şi care au anumite
preocupări comune.
Relaţiile de prietenie presupun:
încredere, ajutor, colaborare, cinste,
sinceritate, preocupări comune,
toleranţă, spirit de sacrificiu.
Îţi apropii un coleg, ţi-l faci prieten
numai după ce-i cunoşti
comportările, adică după ce îl
studiezi şi îi recunoşti valoarea prin
faptele sale.“Omul nu este ce crede
despre sine sau ceea ce gândeşte că
ar putea realiza, ci suma faptelor
sale. Cum înveţi, cum te porţi, cum
eşti – iată după ce eşti apreciat.”
Prietenia poate exista şi între
persoanele care nu sunt de acelaşi
sex, aceeaşi vârstă, profesie sau Metoda
religie. Învăţând să ne alegem ciorchinele
prietenii, învăţăm să apreciem
oamenii.
Vor scrie la tablă şi în Cum vă alegeţi prietenii? După ce Apreci
caiete criteriile după care criterii? (minim trei criterii) eri
CS2
îşi aleg prietenii. Cum consideraţi că trebuie să fie un verbale
CS4
prieten? Ce calităţi trebuie să aibă
CS6
un prieten? Diagrama
Calităţile (punctele tari) Calităţile unui prieten: empatie, “Scheletul Obser-
unui prieten. bunătate, generozitate, ordonat, o de peşte” vaţia
comportare frumoasă, respect, siste-
oferă ajutor, corect, ambiţios, matică
hărnic, isteţ, etc. Conversa-
Defectele(punctele Care sunt defectele pe care nu le ţia fişe de
slabe) pe care nu le putem accepta la un prieten? Explicaţia lucru diag-
putem accepta la un (invidia, egoismul, răutatea, nostică
prieten. minciuna, dezordinea, modul Observaţia şi
Primesc fişa de lucru şi o încrezut, plicticos, obraznic de a se forma-
rezolvă. comporta, obiceiul de a fuma, de a tivă
Elevii se referă la situaţii vorbi urât, de a se certa, de a se
de viaţă sau experienţe bate, de a fugi de la ore, de a se
interioare şi la reacţiile purta neglijent şi altele).
lor comportamentale şi Cum îţi poţi arăta prietenia? (prin
emoţionale faţă de încurajări în momente dificile, prin
situaţiile respective. împărtăşirea unor evenimente
comune, prin susţinerea iniţiativelor
celuilalt, prin răspunsuri sincere la
întrebări etc.).
6 Asigurarea feed- CS3 Citesc textul din anexa 1. Se împart fişele, Anexa 1. Conversa- Fişa cu Frontal Apre-
backului şi a CS4 Răspund la întrebări. Se citeşte textul apoi se discută. ţia text Indivi- cieri
retenţiei, obţinerea CS6 Fiecare elev îşi exprimă Ce proverb se potriveşte pentru Explicaţia Anexa 1 dual verbale
performanţei 10' opinia. acest text? Problemati- Planşe Forma-
Comportamente de menţinere a zarea tivă
relaţiilor → exemple. Observaţia

7. Evaluarea CS5 Elevii rezolvă sarcinile Se împart fişele de muncă Munca Fişe de Indivi- Apre-
performanţei CS6 din fişa de lucru. independentă pe grupe de nivel: indepen- lucru dual cieri
8' nivel bazal şi nivel superior. dentă verbale
Se discută fişele.
8 Aprecieri şi Ascultă aprecierile şi Analizează şi face aprecieri asupra Conversa- Aprecieri verbale
recomandări recomandările făcute de activităţii elevilor şi a disciplinei la ţia
3' profesorul-educator. activitate.
ANEXA 1

Prietenie?

Lucian s-a mutat într-o clasă nouă. Întrebarea care îl frământă este cu cine să se împrietenească. Colegul
său de bancă este prea tăcut. Toată ziua rezolvă probleme. “Nu mă atrage deloc figura lui. Dimpotrivă!” –
gândeşte Lucian. El şi-ar dori un prieten care să-l poată înveseli tot timpul. Oftează. “Ce grozav am dus-o cu
Cătălin! Îmi scria bileţele în ore. Toţi colegii erau curioşi să afle secretele noastre: de cine mai râdem în pauză, ce
porecle mai inventăm şi altele. Cătălin făcea multe “isprăvi”, dar eu nu spuneam nimănui nimic, pentru că între
prieteni trebuie să ştii să păstrezi secretele; trebuie să-l aperi pe prieten la nevoie. Și el făcea la fel ca mine. Asta
da prietenie!”

Întrebări pe marginea textului.

1. Sunteţi de acord cu felul în care înţelege Lucian relaţiile de prietenie? De ce?


2. De ce nu-l acceptă Lucian pe colegul său de bancă?
3. Ce “secrete” îşi transmiteau cei doi băieţi prin bileţelele scrise în timpul orelor?
4. Ce urmări credeţi că avea scrierea acestor bileţele?
5. Cum înţelegeţi voi o prietenie adevărată?
6. Care sunt “nevoile” unui prieten, pentru care trebuie să-i sari în ajutor?
7. Ce atitudini nu trebuie încurajate?
1. Sunteţi de acord cu felul în care înţelege Lucian relaţiile de prietenie? De ce?

2. De ce nu-l acceptă Lucian pe colegul său de bancă?

3. Ce “secrete” îşi transmiteau cei doi băieţi prin bileţelele scrise în timpul orelor?

4. Ce urmări credeţi că avea scrierea acestor bileţele?

5. Cum înţelegeţi voi o prietenie adevărată?

6. Care sunt “nevoile” unui prieten, pentru care trebuie să-i sari în ajutor?

7. Ce atitudini nu trebuie încurajate?


Numele şi prenumele: …………….. Data:…….

Tehnica TEI

FIŞĂ DE LUCRU

1. Cum îţi alegi prietenii? Încercuieşte răspunsul pe care îl consideri corect.

 1. avem aceleaşi preocupări;


 2. îşi respectă cuvântul;
 3. se îmbracă frumos, are gusturi, este curat;
 4. este milos, atent , bun, manierat, tolerant;
Numele şi prenumele: …………….. Data:…….

FIŞĂ DE LUCRU
Nivel superior

I. Eşti un prieten bun? Completaţi spaţiile punctate cu următoarele cuvinte din paranteză astfel încât enunţul să aibă
înţeles (înţelept, prietenos, harnic, respectuos, blând, curajos, modest, corect).

1. Saluţi, mulţumeşti, eşti atent cu persoanele din jurul tău pentru că eşti copil ……………
2. Nu ţi-e teamă să participi la rezolvarea unor situaţii dificile, eşti un copil ………………
3. Cu cei aflaţi în suferinţă te porţi ca un bunic sau ca o bunicuţă de aceea persoanele din jurul tău spun că eşti
…………………… ca un miel.
4. Eşti apreciat pentru că spui mereu adevărul şi nimeni nu greşeşte când apreciază că eşti un copil …………………
5. Nu te lauzi cu succesele, eşti ……………….
6. Eşti primul la muncă, primul la învăţătură pentru că eşti …………………
7. Gândeşti întotdeauna când iei o decizie, eşti un ……………………..
8. Ai mulţi prieteni, pentru că din fire eşti un copil ……………………
Numele şi prenumele:……………………… Data:………..

FIŞĂ DE LUCRU

Nivel bazal

1. Subliniază numai punctele tari care pot sta la baza unei relaţii de prietenie.

cinste egoism bunătate devotament

corectitudine nepăsare falsitate

toleranţă modestie invidie generozitate

răutate înţelegere şiretenie implicare


Comportamente de menţinere a relaţiilor

Atitudinea pozitivă → Purtare prietenoasă, politeţe, abţinerea de la critici.


Deschiderea → Dorinţa de a discuta despre relaţie.
Asigurările → Exprimarea şi evidenţierea devotamentului şi fidelităţii.
Reţelele sociale → Prietenul este introdus în cercul celorlalţi prieteni, al membrilor
familiei şi al colegilor de serviciu.
Împărţirea sarcinilor → Efectuarea sarcinilor care vă revin în mod echitabil în cadrul
relaţiei.
Cele mai importante reguli ale prieteniei

 Luaţi apărarea prietenului în absenţa sa.


 Aveţi încredere unul în celălalt.
 Oferiţi-vă ajutorul prietenului când are nevoie.
 Nu vă criticaţi prietenul în public.
 Păstraţi secretele prietenului.
 Oferiţi-i sprijin emoţional la nevoie.
 Respectaţi intimitatea prietenului.
 Nu fiţi gelos pe ceilalţi prieteni ai săi.
Numele şi prenumele:…………………. Data:……….

Fişă de lucru

Diagrama Ishikawa ( “Scheletul de peşte”)

Relaţii pozitive

Relaţiile
de
prietenie
meu

Relaţii negative
Numele şi prenumele:……………… Data:…….

Fişă de lucru
Nivel superior

Metoda Ciorchinele

1. Cum vă alegeţi prietenii? După ce criterii?

Eu îmi aleg prietenii după


următoarele criterii:
Numele şi prenumele:……………… Data:…….

Fişă de lucru
Nivel bazal

Metoda Ciorchinele

1. Cum vă alegeţi prietenii? După ce criterii?

Eu îmi aleg prietenii după


următoarele criterii: