Sunteți pe pagina 1din 6

HARTA PARTENERIATULUI 2017-2018

DOMENIUL de CLASA / Calificarea3) Număr de elevi Denumirea completă Nr. de elevi Date de contact ale agentului economic/instituția publică parteneră Observaţii 9)
formare AN DE STUDII şcolarizaţi4) a partenerului de practică cu repartizați în
Adresă, tel, fax, e-mail, website Reprezentant
profesională1) INVATAMANT DE ZI 2) care esteîncheiată convenţie practică 6)
legal/persoană de contact
de practică5) conform
(Nume și prenume)
convențiilor cu
agentul economic
/ instituția publică
parteneră
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a IX-a 55
a X-a 56

STR.REPUBLICII NR. 320, BARLAD, GHENADIE CĂTĂLIN


SC RULMENTI SA BARLAD 15
0235/411120 DIRECTOR
TEHNICIAN
25
PROIECTANT CAD
S.C.AMINITIRI FEROVIARE STR. OLARU CRISTIAN NR. 34, CORODESCU ADRIAN
10
S.R.L. 0756993879 DIRECTOR
a XI -a
STR.REPUBLICII NR. 320, BARLAD, GHENADIE CĂTĂLIN
TEHNICIAN SC RULMENTI SA BARLAD 15
0235/411120 DIRECTOR
PRELUCRĂRI PE
MAȘINI CU 25
MECANICA COMANDĂ
NUMERICĂ S.C. SPECTRALCOM S.R.L. 10 STR. DR. WEINFELD NR.2, BÂRLAD DODIȚĂ ANDREI

TEHNICIAN
20 S.C. SPECTRALCOM S.R.L. 20 STR. DR. WEINFELD NR.2, BÂRLAD DODIȚĂ ANDREI
PROIECTANT CAD

a XII -a TEHNICIAN
PRELUCRĂRI PE
STR.REPUBLICII NR. 320, BARLAD, GHENADIE CĂTĂLIN
MAȘINI CU 16 SC RULMENTI SA BARLAD 16
0235/411120 DIRECTOR
COMANDĂ
NUMERICĂ
A IX-a
învățământ MECANIC AUTO 56
profesional de 3 ani

1
a Xa M3
S.C.COMPLETSERV S.R.L. BÂRLAD, 0235413888, str. Bariera
învățământ 5 FILIP ION
BÂRLAD Puiesti113
profesional de 3 ani
S.C. KTS S.R.L. POL AUTO 5 STR. IGNAT GRIGORE NR.5 FLORESCU MARIUS
SAT SIMILA, COM ZORLENI, JUD
30 SC SIANMI AUTO SRL 8 IOSUB ANDREI
VASLUI
MECANIC AUTO ING CHIRU DAVID
SC ETTA AUTO SRL STR REPUBLICII NR 320 BARLAD,
5 SORIN
BARLAD 0235/411313
COORDONATOR
SC BOSCH CAR SERVICE
5 SIMILA 340 PRICOP DAN
SRL
STR REPUBLICII NR 320 BARLAD,
S.C.METAL S.C.M. 2 CEZAR DANIELA OANA
0235/411313
X M4 COLEGIUL TEHNIC
STR REPUBLICII NR 318 BARLAD,
învățământ AL.I.CUZA BARLAD- 4 SPIRIDON CRISTIAN
0235/413323
profesional de 3 ani ATELIER SERVICE AUTO
SAT SIMILA, COM ZORLENI, JUD
SC SIANMI AUTO SRL 4 IOSUB ANDREI
VASLUI
ING CHIRU DAVID
SC ETTA AUTO SRL STR REPUBLICII NR 320 BARLAD,
28 4 SORIN
BARLAD 0235/411313
COORDONATOR
MECANIC AUTO S.C.COMPLETSERV S.R.L. BÂRLAD, 0235413888, str. Bariera
4 FILIP ION
BÂRLAD Puiesti113
STR REPUBLICII NR 320 BARLAD,
S.C.METAL S.C.M. 4 CEZAR DANIELA OANA
0235/411313
STR. ARDEAL NR.4, BÂRLAD
S.C. COMARD-AUTO S.R.L. 4 COȘERU DĂNUȚ
0726278895
SC MARUSAL SERVICE
4 STR CAPITAN GRIGORE IGNAT NR 7 RUSU MARICEL
SRL
STR. MIHAI VITEAZU NR. 39,
S.C. SAVTIN S.R.L. 4 SAVA MIRCEA
0784191729
STR.CETATEA DE PĂMÂNT NR.1,
S.C.METAL S.C.M. 4 BÂRLAD 0235/418525 CEZAR DANIELA OANA
a XI-a M3
MECANIC AUTO
învățământ 24 SAT SIMILA, COM ZORLENI, JUD
SC SIANMI AUTO SRL 4 IOSUB ANDREI
profesional de 3 ani VASLUI
ING CHIRU DAVID
SC ETTA AUTO SRL 4 STR REPUBLICII NR 320 BARLAD,
SORIN
BARLAD 0235/411313
COORDONATOR

2
COLEGIUL TEHNIC
STR REPUBLICII NR 318 BARLAD,
AL.I.CUZA BARLAD- 4 SPIRIDON CRISTIAN
0235/413323
ATELIER SERVICE AUTO
STR. V.PÂRVAN NR.45
S.C.WASH EXPERT S.R.L. 4 TENCARIU MIHAI
0741225820

STR. V.PÂRVAN NR.45


S.C.WASH EXPERT S.R.L. 5 TENCARIU MIHAI
0741225820

SC ETTA AUTO SRL 5 STR REPUBLICII NR 320 BARLAD, ING CHIRU DAVID
BARLAD 0235/411313 SORIN
a XI-A M4 COLEGIUL TEHNIC
STR REPUBLICII NR 318 BARLAD,
învățământ MECANIC AUTO 25 AL.I.CUZA BARLAD- 5 SPIRIDON CRISTIAN
0235/413323
profesional de 3 ani ATELIER SERVICE AUTO
SC MARUSAL SERVICE
5 STR CAPITAN GRIGORE IGNAT NR 7 RUSU MARICEL
SRL

STR. VARARIEI NR.35


SC VIL POPA SRL 5 POPA IOAN
0740353479
anul I şcoala MAISTRU
34
postliceală MECANIC
anul II şcoala MAISTRU
24
postliceală MECANIC
a IX-a 49 0
a X-a 23 0

TEHNICIAN
a XI -a OPERATOR STR.REPUBLICII NR. 320, BARLAD, GHENADIE CĂTĂLIN
26 SC RULMENTI SA BARLAD 26
TEHNICA DE 0235/411120 DIRECTOR
ELECTRONICA CALCUL
SI
AUTOMATIZARI
a XI -a TEHNICIAN ÎN S.C.AMINITIRI FEROVIARE STR. OLARU CRISTIAN NR. 34, CORODESCU ADRIAN
23 23
AUTOMATIZĂRI S.R.L. 0756993879 DIRECTOR

TEHNICIAN
a XII -a STR.PALERMO NR.2, BARLAD
OPERATOR 16 SC CONDATEX S.R.L. 6 ILĂU DAN
TEHNICA DE

3
CALCUL SC TOTAL SOFT SRL STR. CETATEA DE PĂMÂNT NR. 53
10 SPIRIDON NICU
BÂRLAD 0235423003

a IX-a
ZIDAR, PIETRAR,
învățământ 28
CONSTRUCTII, TENCUITOR
profesional de 3 ani
INSTALATII SI
LUCRARI
PUBLICE SC PANA MULTISERVICE
19 BARLAD, 0767/217740 PANA ADRIAN
CONSTRUCTII S.R.L.
a X-a
ZIDAR, PIETRAR,
învățământ 24
TENCUITOR
profesional de 3 ani
SC NEGRIS CONSTRUCT
5 PERIENI, VASLUI NEGRUȚ ANDREI
COMPANY SRL

ZUGRAV,
a XI-a
IPSOSAR, STR. MUZELOR NR. 3, BARLAD,
învățământ 18 SC PRODOMUS S.R.L. 18 LUNGU TONI
VOPSITOR, 0744596915
profesional de 3 ani TAPETAR
a XI-a
ZIDAR, PIETRAR, STR. MUZELOR NR. 3, BARLAD,
învățământ 21 SC PRODOMUS S.R.L. 21 LUNGU TONI
TENCUITOR 0744596915
profesional de3 ani
a IX-a 21 0
a X-a 22 0

SC FEVICOST SRL BARLAD 10 STR.SLT POGONAT NR 4, BARLAD, BADAC DOINA


TEHNICIAN
a XI -a DESIGNER 23
VESTIMENTAR
INDUSTRIE STR. REPUBLICII NR.7
SC VIADA S.R.L. 13 VICOL AUREL
TEXTILA SI 0235421858
PIELARIE
TEHNICIAN
a XII -a STRSTR.SLT POGONAT NR 4,
DESIGNER 16 SC FEVICOST SRL BARLAD 16 BADAC DOINA
BARLAD,
VESTIMENTAR

CONFECȚIONER
STR TECUCIULUI NR. 2, BARLAD, TEL ING. EMIL COPCIAC-
a IX-a PRODUSE 14 SC CONFECTII SA BARLAD 14
0235/415220 DIRECTOR
TEXTILE

4
a XI-a CONFECȚIONER
STRSTR.SLT POGONAT NR 4,
învățământ PRODUSE 14 SC FEVICOST SRL BARLAD 14 BADAC DOINA
BARLAD,
profesional de 3 ani TEXTILE

a IX-a 56 0
TEHNICIAN IN
S.C. PROFI ROM FOOD
a X-a ACTIVITATI DE 26 26 STR. SEVER BOCU NR.31 ARBANAȘ ALEXANDRA
COMERȚ S.R.L.
TEHNICIAN IN
S.C. PROFI ROM FOOD
a X-a ACTIVITATI 27 27 STR. SEVER BOCU NR.31 ARBANAȘ ALEXANDRA
S.R.L.
ECONOMICE

TEHNICIAN IN
S.C. PROFI ROM FOOD
a XI -a ACTIVITATI DE 49 49 STR. SEVER BOCU NR.31 ARBANAȘ ALEXANDRA
S.R.L.
COMERȚ
ECONOMIC

S.C. PROFI ROM FOOD


TEHNICIAN IN 21 STR. SEVER BOCU NR.31 ARBANAȘ ALEXANDRA
S.R.L.
a XII -a ACTIVITATI DE 41
COMERȚ S.C. BERLIN S.R.L. 20
STR. REPUBLICII, NR. 85 0235410670 PRICOP DANIELA
TEHNICIAN ÎN
a IX-a 28
TURISM
PRIMĂRIA MUN. BÂRLAD
TEHNICIAN ÎN 30
a X-a CENTRUL DE PROMOVARE 30
HOTELĂRIE STR. 1 DECEMBRIE DUMITRU BOROȘ
ȘI INFORMARE TURISTICĂ
TURISM SI TEHNICIAN ÎN STR 1 DECEMBRIE NR 1 ZENOVIA BULMAU-
a XI-a 22 SC ZEMER TRAVEL SRL 22
ALIMENTATIE TURISM BARLAD,0235310266 MANAGER
TEHNICIAN IN ÎN STR. REPUBLICII NR. 219, TEL.
a XI -a HOTELĂRIE 27 S.C.CONDATEX S.R.L. 27 0235306886 POPA DIDINA
TEHNICIAN IN
a XII -a 24 S.C.CONDATEX S.R.L. 24 STR. REPUBLICII NR. 219, TEL.
HOTELĂRIE
0235306886 POPA DIDINA
a X-a TEHNICIAN IN 25
ANALIZE STR. ȘTEFAN PROCOPIU NR.7,
INDUSTRIE CANTINA DE AJUTOR MAFTEI CONSTANTIN -
PRODUSE 25 BÂRLAD
ALIMENTARA SOCIAL BÂRLAD DIRECTOR
ALIMENTARE 0235/412801

5
CANTINA COLEGIUL
10
TEHNICIAN IN TEHNIC AL.I.CUZA BÂRLAD STR. REPUBLICII NR. 318
ANALIZE 0235/414601 ILIE MIHAELA
A XI-a 27
PRODUSE
ALIMENTARE CANTINA DE AJUTOR STR. ȘTEFAN PROCOPIU NR.7,
10
SOCIAL BÂRLAD BÂRLAD MAFTEI CONSTANTIN -
0235/412801 DIRECTOR
TOTAL GENERAL 1138 693