Sunteți pe pagina 1din 4

Formular F5

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.


Mun. Focsani, jud. Vrancea
Tel/fax 0237/232.777

Denumirea obiectivului de investitii :


CONSTRUIRE ANSAMBLU BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE
D+P+2E+M (60 U.L.) - CARTIER M.STURZA, ODOBESTI

Amplasament: JUDETUL VRANCEA, ORAS ODOBESTI,


SAT UNIREA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU

Beneficiarul investitiei: U.A.T - ORAS ODOBESTI

Pr. Nr. 196/2015 - Obiect : TRONSON I

FISA TEHNICA Nr. 1


(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)
Utilajul, echipamentul tehnologic: Cazan mural incalzire +preparare a.c.m.
cu functionare pe gaze naturale , Q=24kw – 15 buc

Corespondenta propunerii
Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile
Nr. Producator
Caietul de sarcini tehnice impuse prin
Caietul de sarcini
0 1 2 3
1. Cazan mural incalzire + preparare apa calda
menajera cu functionare pe gaze naturale , in
condendatie, MCR 24 BIC, Q=24kw , complet
echipat 15 buc
2. Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
- Agrement pentru functionarea in instalatii de
incalzire
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-Comform legislatiei in vigoare.
4. Conditii de garantie si post garantie:
-minimum un an garantie;
- asigurare service dupa perioada
5. Alte conditii cu caracter tehnic:
- montarea si punerea in functiune se va realiza de
catre furnizor.
PROIECTANT, CONTRACTANT (OFERTANT),

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completaruii coloanelor 0 si 1;In cazul in


care contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor
lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3 revine ofertantului.

1
Formular F5

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.


Mun. Focsani, jud. Vrancea
Tel/fax 0237/232.777

Denumirea obiectivului de investitii :


CONSTRUIRE ANSAMBLU BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE
D+P+2E+M (60 U.L.) - CARTIER M.STURZA, ODOBESTI

Amplasament: JUDETUL VRANCEA, ORAS ODOBESTI,


SAT UNIREA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU

Beneficiarul investitiei: U.A.T - ORAS ODOBESTI

Pr. Nr. 196/2015 - Obiect: TRONSON I

FISA TEHNICA Nr. 2


(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)
Utilajul, echipamentul tehnologic: Apometru apa rece, Dn 15, montaj la interior - 15 buc

Corespondenta propunerii
Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producato
Nr.
Caietul de sarcini tehnice impuse prin r
Caietul de sarcini
0 1 2 3
1. Apometru apa rece, Dn 15, montaj la interior ,
complet echipat
15 buc
2. Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
- Apometru apa rece, Dn 15 ( 1/2"), montaj la
interior , complet echipat
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
- agrement pentru funct. in inst.de apa rece
-Comform legislatiei in vigoare.
4. Conditii de garantie si post garantie:
-minimum un an garantie;
- asigurare service dupa perioada
5. Alte conditii cu caracter tehnic:
- montarea si punerea in functiune se va realiza de
catre furnizor.
PROIECTANT, CONTRACTANT (OFERTANT),

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completaruii coloanelor 0 si 1;In cazul in


care contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor
lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3 revine ofertantului.

2
Formular F5

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.


Mun. Focsani, jud. Vrancea
Tel/fax 0237/232.777

Denumirea obiectivului de investitii :


CONSTRUIRE ANSAMBLU BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE
D+P+2E+M (60 U.L.) - CARTIER M.STURZA, ODOBESTI

Amplasament: JUDETUL VRANCEA, ORAS ODOBESTI,


SAT UNIREA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU

Beneficiarul investitiei: U.A.T - ORAS ODOBESTI

Pr. Nr. 196/2015 - Obiect TRONSON I

FISA TEHNICA Nr. 3


(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)
Utilajul, echipamentul tehnologic: Apometru apa rece, Dn 40, montaj la exterior

Corespondenta propunerii
Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producato
Nr.
Caietul de sarcini tehnice impuse prin r
Caietul de sarcini
0 1 2 3
1. Apometru apa rece, Dn 40 cu debit extins, cu
montaj la exterior , complet echipat
1 buc
2. Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
- Apometru apa rece, Dn 40, debit extins, montaj
la exterior , complet echipat
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
- agrement pentru funct. in inst.de apa rece
-Comform legislatiei in vigoare.
4. Conditii de garantie si post garantie:
-minimum un an garantie;
- asigurare service dupa perioada
5. Alte conditii cu caracter tehnic:
- montarea si punerea in functiune se va realiza de
catre furnizor.
PROIECTANT, CONTRACTANT (OFERTANT),

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completaruii coloanelor 0 si 1;In cazul in


care contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor
lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3 revine ofertantului.

3
Formular F5

S.C. GLOBAL PROIECT S.R.L.


Mun. Focsani, jud. Vrancea
Tel/fax 0237/232.777

Denumirea obiectivului de investitii :


CONSTRUIRE ANSAMBLU BLOCURI DE LOCUINTE SOCIALE
D+P+2E+M (60 U.L.) - CARTIER M.STURZA, ODOBESTI

Amplasament: JUDETUL VRANCEA, ORAS ODOBESTI,


SAT UNIREA, STR.DIMITRIE CONSTANTINESCU

Beneficiarul investitiei: U.A.T - ORAS ODOBESTI

Pr. Nr. 196/2015 - Obiect : TRONSON I

FISA TEHNICA Nr. 4


(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, etc.prevazute in formularul F4)
Utilajul, echipamentul tehnologic:

Electropompa submersibila, epuisment – 1 buc

Corespondenta propunerii
Specificatiile tehnice impuse prin tehnice cu specificatiile Producato
Nr.
Caietul de sarcini tehnice impuse prin r
Caietul de sarcini
0 1 2 3
1. Electropompa submersibila, epuisment, Q = 2,6
l/s ; H = 7 mca, complet echipata
1 buc
2. Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare
- Comform legislatiei in vigoare ;
3. Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
-Comform legislatiei in vigoare.
4. Conditii de garantie si post garantie:
-minimum un an garantie;
- asigurare service dupa perioada
5. Alte conditii cu caracter tehnic:
- montarea, autorizarea si punerea in functiune se
va realiza de catre furnizor.

PROIECTANT, CONTRACTANT (OFERTANT),

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completaruii coloanelor 0 si 1;In cazul in


care contractantul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor
lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3 revine ofertantului.