Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI CERCETARII STIINTIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ


LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU"
400315 CLUJ-NAPOCA
str. Al. Vlahuţă 12-14, tel. 0264-580615 / fax. 0264-580615 / 585965
e-mail :ghibu_cj@yahoo.com

Nr. ________ / ____________________ Se aproba,

DIRECTOR,

prof.Monica BEREȘ

CERERE DE TRANSFER

Subsemnatul / Subsemnata ________________________________________


domiciliat in ____________________________str.____________________________________
nr.________, bloc________, ap._____, va rog sa aprobati transferul fiului meu / fiicei mele
_____________________________________________________________________________
elev /eleva in cls.__________, an scolar _____________inv/prof.dirig.____________________
in clasa ____________, an scolar __________ inv./prof.dirig.____________________________.
Solicit transferul din urmatoarele motive : ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Mentiuni :
Media generala a anului / semestrului precedent ________________.
Media la purtare ___________.

Data __________________ Semnatura,


1
2