Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E.d)
Proba scrisă la FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. a 3p
2. b 3p
3. c 3p
4. b 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
reprezentarea corectă a forţelor 4p
b. Pentru: 4p
T − Ff A = m A a 2p
Ff A = µ A m Ag 1p
rezultat final T = 5 N 1p
c. Pentru: 4p
Gt − FfB − T = mB a 1p
Gt = mB g sin α 1p
Ff B = µB mB g cos α 1p
rezultat final mB = 2,5 kg 1p
d. Pentru: 3p
Fs = 2T [1 + cos (180 ° − α )]
2 2p
rezultat final Fs ≅ 2,6 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
LG = mgh 2p
rezultat final: LG = 1,6 J 1p
b. Pentru: 4p
Eci + E pi = Ecf + E pf 1p
mv12
mgh = 2p
2
rezultat final v 1 = 4 m/s 1p
c. Pentru: 4p
∆Ec = LG + LFf + LN 1p
mv 22
∆E c = 1p
2
LFf = − µ mgd 1p
rezultat final v 2 = 2m/s 1p

Probă scrisă la Fizică 1 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

d. Pentru: 4p
∆p = F ⋅ ∆t 1p
∆p = p2 − mv1 1p
F = − µmg 1p
rezultat final p2 = 0,2 N ⋅ s 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. c 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. b 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
p⋅µ
ρ= 2p
R ⋅T
ρ2
rezultat final = 10 1p
ρ1
b. Pentru: 4p
V + V2
V1′ = V2′ = 1 1p
2
pV1 = ν RT1 1p
pV2 = ν RT2 1p
V1′ 9
rezultat final = 1p
V1 10
c. Pentru: 4p
Ui = Uf 1p
Ui = ν Cv1T1 + ν Cv 2T2 1p
Uf = ν Cv1T + ν Cv 2T 1p
rezultat final T = 350K 1p
d. Pentru: 4p
V′ V
p′ ⋅ 1 = p ⋅ 1 3p
T T1
rezultat final p′ = 1,75 ⋅ 105 Pa 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
reprezentare corectă 3p
b. Pentru: 4p
L23 = ν R(T3 − T1 ) 2p
T3 = 3T1 1p
rezultat final L23 = 600 J 1p
c. Pentru: 4p
Qcedat = Q12 + Q31 1p
V
Q12 = ν RT1 ln 2 1p
V1
Q31 = ν CV (T1 − T3 ) 1p
rezultat final Qcedat = −1830 J 1p
d. Pentru: 4p
Q
η = 1 − ced 1p
Q primit
Qprimit = ν Cp (T3 − T1 ) 1p
Cp = CV + R 1p
rezultat final η ≅ 13% 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
R23 = R2 + R3 1p
R1R 23
Re = 2p
R1 + R 23
rezultat final R e = 7,5 Ω 1p
b. Pentru: 4p
E = I (r + R e ) 3p
rezultat final I = 3 A 1p
c. Pentru: 4p
I = I1 + I 2 1p
I1R1 = I 2R23 1p
U R2 = I 2R2 1p
rezultat final U R2 = 9 V 1p
d. Pentru: 3p
UV = E 2p
rezultat final: UV = 24 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 3p
U2
P1 = 2p
R1
rezultat final R1 = 5 Ω 1p
b. Pentru: 4p
Q = U ⋅ I R ⋅ ∆t 1p
P P
IR = 2 − 1 2p
U U
rezultat final Q = 1,5 kJ 1p
c. Pentru: 4p
P + P2
k= 1 2p
E ⋅ I2
P2
I2 = 1p
U
rezultat final k = 0,72 1p
d. Pentru: 4p
u = E − 2U 2p
u
r = 1p
I2
rezultat final r = 2 Ω 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar
Ministerul Educației Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. b 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. d 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

D. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
1 1
Csistem = + 2p
f A fB
rezultat final Csistem = −5 m-1 1p
b. Pentru: 4p
1 1
Csistem = − 3p
x 2 x1
rezultat final − x2 = 10 cm 1p
c. Pentru: 4p
y 2 x2
= 3p
y1 x1
rezultat final y 2 = 1 cm 1p
d. Pentru: 4p
construcție corectă a imaginii 4p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
d = x k1 + x k 2 1p
xk = k ⋅ i 1p
k1 = 2 , k 2 = 4 1p
rezultat final i = 1,5 mm 1p
b. Pentru: 4p
λD
i= 3p
2ℓ
rezultat final λ = 600nm 1p
c. Pentru: 4p
2,5 ⋅ i = 3 ⋅ i ′ 2p
λ ′D
i′ = 1p
2ℓ
rezultat final λ ′ = 500nm 1p
d. Pentru: 3p
e(n − 1)D
∆x = 2p
2ℓ
rezultat final ∆x = 5 ⋅ 10 −2 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar