Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionar privind cultura organizațională

în cadrul companiilor autohtone


Data 26.09.2019

Vă rugam sa participati la un studiu vizand cultura organizationala.


Răspunsurile Dvs. sunt confidențiale și sunt destinate exclusiv unor analize statistice.
Vă mulțumim!

Denumirea companiei TOP – SHOP

Afirmațiile de mai jos sunt impărțite în șase secțiuni. Fiecare sectiune are câte
patru formulări, notate cu A, B, C și D.
Vă rugăm să repartizați 100 puncte pe cele patru formulări ale fiecărei
secțiuni în funcție de gradul în care sunteți de acord cu aceste afirmații.
Acest sistem de alocare al celor 100 puncte se va efectua atât pentru situația
existentă în prezent în cadrul întreprinderii, cât și pentru situația dorită a avea loc
în viitor, peste 5 ani.

5.1 Caracteristici dominante Situația Situația


existentă dorită
A Întreprinderea este un loc personal. Toți suntem ca o
mare familie. Ne ajutăm reciproc și împărțim sarcinile pe 30 40
care le avem.
B Întreprinderea este este un loc dinamic. Oamenii sunt
dispuși să-și asume responsabilități și riscuri atunci când 40 30
apar oportunități.
C Întreprinderea este este orientată spre atingerea
scopurilor propuse, spre rezultate. Angajații sunt 25 25
competitivi și orientați spre obținerea de rezultate.
D Întreprinderea este o organizație foarte controlată și
structurată, în care procedurile formale stau la baza a 5 5
ceea ce fac oamenii.
Total
100 100
5.2. Leadership

A Stilul de conducere practicat în întreprindere se bazează


pe susținere, consiliere și ghidare în îndeplinirea 20 15
sarcinilor.
B Stilul de conducere practicat în întreprindere încurajează
asumarea de riscuri, inovația și exploatarea oricărei 35 45
oportunități noi.
C Stilul de conducere practicat în întreprindere pune
accentul pe concizie, spirit practic și o orientare spre 20 25
atingerea rezultatelor.
D Stilul de conducere practicat în întreprindere pune
accentul pe coordonare, organizare și eficiență. 25 25
Total
100 100
5.3 Managementul resurselor umane
A Stilul de management folosit în cadrul întreprinderii se 15 20
caracterizează prin munca în echipă, consens și
implicare.
B Stilul de management folosit în cadrul întreprinderii se 40 35
caracterizează prin asumarea de riscuri individuale,
inovare, libertate și unicitate.
C Stilul de management folosit în cadrul întreprinderii se 20 15
caracterizează prin competitivitate, standarde ridicate de
performanță și atingerea obiectivelor stabilite.
D Stilul de management folosit în cadrul întreprinderii este 25 30
caracterizat de siguranța locului de muncă, conformitate
cu regulile existente, predictibilitatea și stabilitatea în
relațiile existente.
Total 100 100
5.4 Coeziune (legătura internă) organizațională
A Factorii care asigură legătura internă în organizație sunt 30 40
loialitatea și încrederea reciprocă. Atașamentul față de
organizație este ridicat.
B Factorii care asigură coeziunea organizației sunt dorința 30 30
comună de inovare și dezvoltare. Este important să ne
asumăm riscuri.
C Factorii care asigură coeziunea organizației sunt dorința 20 20
comună de reușită și de atingere a obiectivelor propuse.
D Factorii care asigură coeziunea organizației sunt regulile 20 10
formale și politicile organizației. Este important să avem
o organizație care funcționează bine.
Total 100 100
5.5 Strategie
A În întreprindere se pune accentul pe dezvoltarea resursei 20 25
umane. Valorile dominante sunt încrederea, transparența
și implicarea.
B În întreprindere se pune accentul pe atragerea de noi 30 35
resurse și crearea de noi provocări. Valorile dominante
sunt inovația și căutarea de noi oportunități.
C În întreprindere se pune accentul pe competivitate și 40 30
reușită. Valorile dominante sunt atingerea unor obiective
ambițioase și obținerea unei poziții dominante pe
piață/în sectorul de activitate.
D În întreprindere se pune accentul pe stabilitate și 10 10
permanență. Valorile dominante sunt: eficiența,
controlul și buna funcționare.
Total 100 100
5.6 Criterii de performanță

A În întreprindere performanța este definită din perspectiva 30 25


dezvoltării resurselor umane, a muncii în echipă, a
implicării și a grijii față de angajați.
B În întreprindere performanța este definită din perspectiva 20 25
inovației, a unicității, a folosirii ultimelor tehnologii, a
deținerii unei poziții de lider în domeniu.
C În întreprindere performanța este definită din perspectiva 35 20
competitivității, a depășirii concurenței. Trebuie să fim
cei mai buni.
D În întreprindere performanța este definită din perspectiva 15 30
eficienței. Oferirea serviciilor de calitate, planificarea
exactă a activităților și păstrarea unor costuri scăzute
sunt condiții ale succesului.
Total
100 100

Va multumim pentru timpul și încrederea acordată!