Sunteți pe pagina 1din 7

Laborator AUTOCAD nr 4

Comenzi de desenare
1. Scop

Laboratorul îşi propune familiarizarea studenţilor cu un prim set de comenzi de desenare şi


reprezentarea în AUTOCAD a unor desene ca aplicaţii la comenzile prezentate. Un al doilea set
de comenzi va fi prezentat în laboratorul 5.

2. Principii teoretice

Comenzile de desenare a obiectelor pot fi activate prin metodele prezentate în laboratoarele


anterioare. Calea cea mai rapidă este de a selecta pictograma comenzii Draw. Opţiunile comenzii
se introduc direct în linia de comandă. Meniul derulant Draw (fig 1) conţine de asemenea
comenzile de desenare, opţiunile fiind grupate pe submeniuri. De multe ori însă calea cea mai
eficientă de a activa o comandă este de a tasta numele acesteia direct în linia de comandă (mai
ales în cadrul comenzilor care dispun de nume prescurtate.)

Fig. 1 Meniul grafic Draw

În tabelul 4.1 este prezentat primul set de comenzi Autocad care urmează a se învăţa în
acest laborator.
Line (L) – desenează o succesiune de segmente de dreaptă
First point – punctul de start al segmentului.
Next point – punctul final al segmentului.
Close – închide un contur poligonal.
Undo – şterge ultimul segment desenat.
<Enter> ca răspuns la prompterul Specify first
point determină ca punctul de start să fie punctual
final al ultimului segment sau arc desenat.
<Enter> ca răspuns la prompterul Specify next
point încheie comanda.

Xline – desenează o dreaptă


Point – trasează o dreaptă prin două puncte
Hor – trasează o orizontală printr-un punct dat
Ver – trasează o verticală printr-un punct dat
Ang – trasează o dreaptă la un unghi dat
Bisect – trasează bisectoarea unui unghi
Offset – trasează o dreaptă paralelă cu un obiect

Mline (ML) – desenează o succesiune de linii multiple, paralele


Justification – determină poziţia punctelor de capăt
ale segmentelor multiliniei, în cadrul grosimii
acesteia.
Scale – selectează grosimea multiliniei, faţă de
grosimea implicită din fişierul stiluri
Style – setează stilul multiliniei
Close – închide multilinia
Arc (A) – desenează un arc de cerc

Angle – unghiul la centru al arcului


Center – centrul arcului
Direction – direcţia tangentei în punctul de start
End – punctul final al arcului
Chord Lenght – lungimea coardei care subîntinde
arcul
Radius – raza arcului
Start point – punctul de start al arcului
Second point – al doilea punct pe arc

Pline (PL) – desenează obiecte (polilinii) compuse din segmente de dreaptă şi arce de
cerc
Start point – Punctul de start
Next point – punctul următor
Width – lăţimea poliliniei
Halfwith – jumătatea lăţimii poliliniei
Undo – anulează efectul ultimei acţiuni din cadrul
comenzii Pline
<Enter> - închide comanda Pline
Close – închide polilinia printr-un segment de
dreapă
Length – lungimea următorului segment al
poliliniei, care va fi trasat în continuarea ultimului
desenat
Arc – deschide o sesiune de trasare a arcelor, cu
opţiunile:
Angle – unghiul la centru al arcului
Center – centrul arcului
Direction – direcţia tangentei în punctul de start
al arcului
Line – deschide o sesiune de trasare a
segmentelor de dreaptă
Radius – raza arcului
Second point – al doilea punct al arcului, la
trasarea arcului prin trei puncte
End point – punctul final al arcului
Circle (C) – desenează un cerc
Center point – centrul cercului
2 Point – două puncte diametral opuse
3 Point – trei puncte pe cerc
Radius – raza cercului
Diameter – diametrul cercului
Ttr (tan tan radius) – cerc tangent la două obiecte
şi de rază dată

Ellipse arc – desenează arce de elipsă


Center – centrul elipsei
Axis endpoint – capătul unei axe
Rotation – se defineşte elipsa ca proiecţie a unui
cerc
Distance – distanţa până la capătul celei de-a doua
axe
Start Angle, End Angle – capetele arcului de elipsă
Included Angle – unghiul de deschidere a arcului
de elipsă
Parameter – defineşte elipsa printr-o ecuaţie
parametrică
Ellipse – desenează elipse
Arc – desenează un arc de elipsă
Center – centrul elipsei
Rotation – se defineşte elipsa ca proiecţie a unui
cerc
Isocircle – desenează un cerc izometric (elipsă)
Axis endpoint – capătul unei axe
Distance – distanţa până la capătul celei de-a doua
axe
Radius – raza cercului izometric
Diameter – diametrul cercului izometric
3. Exerciţii

3.1. Realizaţi următoarul desen utilizând după caz : coordonatele polare, relative sau absolute.

Fig. 5.

3.2. Utilizând comanda CIRCLE desenati cercurile din figura 2 care au aceeaşi rază de 20.

1 – cerc definit prin centru (P1) şi rază


2 - cerc definit prin centru (P2) şi un punct (P3)
3 - cerc definit prin centru (P4) şi diametru
4 - cerc definit prin trei puncte : (P5), (P6), (P7)
5 - cerc definit prin două puncte diametral opuse : (P8) şi (P9)
6 – cerc tangent la două entităţi de raze diferite.

Fig. 2.
3.3. Utilizând comanda ARC desenaţi figura 3 în următoarele condiţii:

 arcul 1 va fi definit prin punct iniţial, punct final şi unghi la centru


 arcul 2 va fi definit prin trei puncte
 arcul 3 va fi definit prin punct iniţial, punct final şi direcţie
 arcele 4 şi 5 se vor defini prin trei puncte dintre care primul va fi centrul fiecăruia.

Fig. 3.
Fig. 4