Sunteți pe pagina 1din 5

Laborator AUTOCAD nr 5

Comenzi de desenare II

1. Scop

Laboratorul îşi propune familiarizarea cu cel de-al doilea pachet de comenzi de desenare
începute în laboratorul 4.

2. Principii teoretice

Aşa cum s-a amintit şi în laboratorul nr 4, comenzile de desenare a obiectelor pot fi


activate prin trei metode :
- prin selectarea pictogramei comenzii Draw.
- prin utilizarea meniului derulant Draw care conţine de asemenea comenzi de desenare,
grupate pe submeniuri.
- prin tastarea numelui acesteia direct în linia de comandă (mai ales în cadrul comenzilor
care dispun de nume prescurtate)

În tabelul 2.1 sunt prezentate comenzi de desenare în Autocad precum şi explicitarea lor.

Donut (DO) – desenează cercuri cu grosime


Inside diameter – diametrul interior
Outside diameter – diametrul exterior
Center – centrul cercului
Grosimea cercului este desenată goală sau plină,
dacă variabila de sistem Fill este ON, respectiv
OFF.
Rectangle (REC) – desenează un dreptunghi
Defineşte dreptunghiul prin două vârfuri opuse.
First corner point – primul colţ al dreptunghiului
Other corner point – colţul opus al dreptunghiului
Dimensions – defineşte un dreptunghi prin
dimensiunile sale
Length – lungimea dreptunghiului
Width – lăţimea dreptunghiului
Area – defineşte un dreptunghi prin aria sa
Rotation – defineşte un dreptunghi rotit în raport
cu axele UCS
Chamfer – teşirea colţurilor dreptunghiului
Elevation – poziţia planului batei
Fillet – rotunjirea colţurilor dreptunghiului
Thickness – grosimea obiectului 3D
Polygon (POL) – desenează poligoane regulate
Number of sides – număr de laturi
Center of polygon – centrul cercului înscris sau
circumscris
Edge – latura poligonului
Circumscribed – circumscris unui cerc
Inscribed – înscris într-un cerc
Radius – raza cercului înscris sau circumscris

Trace – trasează segmente de dreaptă, cu grosime


Trace width – permite alegerea grosimii
Start point – punctul de start
Next point – punctul următor
Grosimea segmentelor este goală sau plină, dacă
variabila de sistem Fill este ON, respectiv OFF

Solid (SO) – desenează poligoane pline (dacă


variabila de sistem Fill este setată pe ON)
First point – primul punct
Second point – al doilea punct
Third point – al treilea punct
Fourth point – al patrulea punct

Spline (SPL) – desenează o curbă spline, cuadrică sau cubică


Object – transformă o polilinie spline (editată
prin comanda Pedit cu opţiunea Spline) în
curbă spline
Enter points – se introduc puncte ale curbei
Close – închide curba
Fit tolerance – stabileşte toleranţa de trecere a
curbei prin punctele impuse
Start Tangent – defineşte tangenta în punctul
de capăt
Point (PO) – desenează un punct; modul cum va fi marcat punctul pe ecran este
controlat de variabila de sistem Pdmode.
3. Exercitii

3.1. Utilizând comanzile ARC si LINE desenaţi figura 1 în următoarele condiţii:

 arcul 1 va fi definit prin punct iniţial, punct final şi unghi la centru


 arcul 2 va fi definit prin trei puncte
 arcul 3 va fi definit prin punct iniţial, punct final şi direcţie
 arcele 4 şi 5 se vor defini prin trei puncte dintre care primul va fi centrul fiecăruia.

Figura 1

3.2. Utilizând comanzile ARC si LINE desenaţi figura 2:

Figura 2
3.3. Realizaţi următoarul desen utilizând după caz : coordonatele polare, relative sau absolute.

Figura 3

3.4. Realizaţi următoarul desen utilizând utilizând în mod obligatoriu comanda RECTANGLE
pentru desenarea dreptunghiurilor şi POLYGON pentru desenarea entităţilor de tip pătrat sau
hexagon.
Fig. 4