Sunteți pe pagina 1din 5

LABORATOR AUTOCAD nr 6

Moduri OSNAP şi lucrul pe straturi (Layere)

1. Scop

Scopul laboratorului este familiarizarea studenţilor cu tehnica saltului la obiecte (Modurile


Osnap) şi cu lucrul pe straturi (Layers).

2. Principii teoretice.

2.1. Tehnica saltului la obiecte (Moduri Osnap)

Modurile Osnap permit culegerea coordonatelor punctelor caracteristice (mijloc, capat, centru,
etc.) ale unor entităţi existente în desen. Modurile-Osnap se invoca prin numele lor (sau doar prin
primele trei caractere din nume) , din meniul grafic object osnap (fig. 2.1) sau prin metoda filtrelor
de coordonate care constă în folosirea meniului de acces rapid, acesta fiind afişat dacă se
acţionează butonul din dreapta al mouse-ului în acelaşi timp cu tasta <Shift>

Fig.2.1. Meniul grafic Osnap. Fig.2.2. Meniul shortcut pentru


selectarea punctelor.

2.2. Tehnica lucrului pe straturi (Layers)

Layerele (straturile) sunt folosite pentru organizarea desenelor. Imaginati-vă proiectul unui
zgârie nori. Inginerii vor trebui sa creeze layere pentru instalatia electrica, pentru instalatiile
sanitare etc. Layerul (stratul) poate fi asimilat cu o folie transparenta absoluta pe care se deseneaza.
Diferitele elemente ale unui desen pot fi organizate pe straturi, pentru fiecare strat (layer) putându-
se asocia o anumită culoare, un anumit tip de linie şi o anumită grosime a liniei, acestea devenind
automate prin activarea layerului caruia îi sunt asociate
Fig. 2.3. Organizarea desenului pe straturi

Comanda prin care se pot crea şi modifica straturi este Layer, care determină afişarea
ferestrei de dialog Layer Properties Manager - , prin care se pot selecta proprietăţile asociate
straturilor: vizibilitatea, accesul la editare, culoarea, tipul şi grosimea de linie, opţiuni de plotare.
Opţiuni
Status - tipul stratului: strat curent, strat în uz (conţine obiecte), strat vid;
Name - numele stratului; prin selectare, numele poate fi modificat;
On/Off- face un strat vizibil / invizibil;
Freeze/Thaw - „îngheaţă"/ „dezgheaţă" un strat; AutoCAD ignoră entităţile de pe un strat
„îngheţat", reducându-se astfel timpul necesar regenerării desenului; un strat „îngheţat" este
invizibil;
Lock/Unlock - determină blocarea / deblocarea accesului la editarea obiectelor aflate pe strat,
prevenind modificarea accidentală a acestora;
Color - stabileşte culoarea entităţilor de pe un strat; prin acţionarea asupra numelui culorii
respective, cu butonul mouse-ului, culoarea poate fi schimbată, prin selectare dintr-o casetă de
dialog;
Linetype - stabileşte tipul de linie asociat stratului; la fel ca la culoare, acţionând cu butonul
mouse-ului asupra numelui tipului de linie, acesta poate fi schimbat;
Lineweight - stabileşte grosimea de linie asociată obiectelor de pe un strat; prin acţionarea cu
mouse-u\ asupra numelui grosimii respective, aceasta poate fi modificată, în mod asemănător
cu proprietăţile anterioare;
Plot Style — se poate asocia unui strat un stil de tipărire, definit anterior;
Plot / Don't Plot - se pot stabili straturile care vor fi tipărite.
Description — opţional, se poate include o scurtă descriere a stratului.
IMPORTANT !
La începerea unui desen, este creat automat un strat 0, care nu poate fi şters sau redenumit.
Proprietăţile implicite ale stratului 0 sunt: culoarea cu numărul de cod 7 (alb sau negru, depinzând
de culoarea de fond a ecranului), tip de linie - continuă (continuous), grosimea liniei - implicită
(0,01 inci sau 0,25 mm) şi stilul de plotare corespunzător culorii.
2.3. Exercitii
1. Realizaţi desenele din figura 1 utilizand modurile OSNAP
2. Aplicaţie la lucrul pe straturi :

Începeţi un nou desen într-un format nou.


Creati straturile (layerele) : contur, axe, text, haşur respectând următoarele cerinţe :
- entităţile stratului contur vor fi avea proprietăţi identice cu ale stratului 0 ;
- entităţile stratului axe vor avea culorea galbenă şi vor fi de tipul linie punct cu
grosimea de 3 mm;
- pentru straturile text şi haşur opţiunile sunt liber alese.
Realizaţi figura 2 organizată pe straturile respective.

Fig. 1
Fig. 2.

Fig. 3.