Sunteți pe pagina 1din 4

Planificare pe unitati de invatare

Joc si miscare, cls III, 2016

SEMESTRUL I

Perioada : 12.09.2016– 21.10.2016 cuprinde Unitatea tematica 1; sapt I - VI U.T. = unitatea tematica

U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
1 Evaluarea curentă, cu observarea
comportamentului elevului în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție Stil de viață activă desfășurarea jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber cu precădere executarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție Jocuri:Cursa pe numere,Cărăușii,Țintașiii acțiunilor motrice ale jocului,
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare iscusiți respectarea regulilor de joc,
Resurse materiale:
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite utilizarea
mingi, cercuri, steaguri,
1.1. - parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare Deprinderi de comunicare și lucru în echipă deprinderilor de comunicare și
dispozitive, instalații,
1.2 - participarea la jocuri de orientare în spațiu Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de lucru în echipă și îndeplinirea
sisteme de protecție
1.3 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și mișcare mișcare( gesturi, semne, semnale) rolurilor atribuite în desfășurarea
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și mișcare Reguli de interacțiuni într-un grup jocurilor;
Resurse procedurale:
2.2. - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, starter, (respectarea echipei adverse, recunoașterea
Strategii activ-
arbitru, scorer etc.) rezultatelor întrecerii în cadrul jocurilor, Participarea la activități
participative.
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor respectarea regulilor de către parteneri) extracurriculare cuprinzând
- felicitarea coechipierilor/adversarilor  Jocuri: Remorcarea, Aruncăm corabia la jocuri de mișcare organizate de
- autoanaliza randamentului propriu mal, Între două focuri învățător/profesor;
- analiza randamentului echipelor Evaluare
Progresul înregistrat de elev în
cadrul jocurilor de mișcare.
Perioada 24.10-09.12.2016 cuprinde Unitatea tematica 2; VII - XII
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
2 - participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție Capacitate psiho- motrică
Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu
comportamentului elevului în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție purtări de obiecte. Jocuri: Măsurătorii
desfășurarea jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de
cu precădere executarea acțiunilor
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu Resurse materiale:
motrice ale jocului, respectarea
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare trecere peste obstacole, cu transport și punere de mingi, cercuri,
regulilor de joc, utilizarea
1.1. - participarea la jocuri de orientare în spațiu obiecte). steaguri, dispozitive,
deprinderilor de comunicare și lucru
1.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina, Șoarecele și instalații, sisteme de
în echipă și îndeplinirea rolurilor
1.3 mișcare pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțu protecție
atribuite în desfășurarea
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
jocurilor;
2.2. mișcare Capacitate psiho- motrică Resurse procedurale:
Participarea la activități
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de Strategii activ-
extracurriculare cuprinzând jocuri de
starter, arbitru, scorer etc.) alergare ( în zig-zag, cu ocolire de obstacole, cu participative.
mișcare organizate de
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor trecere peste obstacole, cu transport și punere de
învățător/profesor;
- felicitarea coechipierilor/adversarilor obiecte)
Progresul înregistrat de elev în
- autoanaliza randamentului propriu Jocuri: Vânătorul,Vrabia și albina,Șoarecele și
cadrul jocurilor de mișcare.
- analiza randamentului echipelor pisica, Poșta merge, Vizitiul și căluțu

Perioada 12.12-03.02.2017 cuprinde Unitatea tematica 3 XIII-XVIII


U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
4 Evaluarea curentă, cu observarea
Capacitate psiho- motrică comportamentului elevului în desfășurarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Jocuri de mișcare cuprinzând variante demers, jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
cu purtări de obiecte cu precădere executarea acțiunilor motrice
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Jocuri: Măsurătorii ale jocului, respectarea regulilor de joc,
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
utilizarea
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite Resurse materiale:
Deprinderi de comunicare și lucru în echipă deprinderilor de comunicare și lucru în
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare mingi, cercuri,
Adaptarea unei serii de roluri pentru echipă și îndeplinirea rolurilor atribuite în
1.1. - participarea la jocuri de orientare în spațiu steaguri, dispozitive,
oferirea de sprijin necondiționat (acțiuni în desfășurarea jocurilor;
1.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și instalații, sisteme de
perechi, grupuri mici cu schimbarea Evaluarea sumativă, semestrială, va avea
1.3 mișcare protecție
rolurilor) în vedere capacitatea elevului de a
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți participa eficient la desfășurarea a
2.2. mișcare Resurse procedurale:
Evaluare semestrială Jocuri: jocuri cunoscute minimum 4 jocuri de mișcare, dintre cele
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, Strategii activ-
predate de-a lungul semestrului, cu
starter, arbitru, scorer etc.) participative.
Stil de viață activă îndeplinire de roluri variate.
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Jocuri de mișcare desfășurate în anotimpul Participarea la activități extracurriculare
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
iarna..Jocuri:Derdelușul, omul de zăpadă, cuprinzând jocuri de mișcare organizate de
- autoanaliza randamentului propriu
cupatinele învățător/profesor;
- analiza randamentului echipelor
Evaluare semestrială Jocuri: jocuri cunoscute Progresul înregistrat de elev în cadrul
jocurilor de mișcare.
SEMESTRUL II
Perioada 13.02.2017-03.03.2017 contine Unitatea tematica 4 I-III
U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
5 Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
comportamentului elevului în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
Capacitate psiho- motrică desfășurarea jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de cu precădere executarea acțiunilor
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
aruncare și prindere (aruncarea lansată cu două motrice ale jocului, respectarea
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite
mâini înainte, în sus și pe deasupra capului, Resurse materiale: regulilor de joc, utilizarea
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
prinderea cu o mână prin apucare, aruncare mingi, cercuri, steaguri, deprinderilor de comunicare și lucru în
1.1. - participarea la jocuri de orientare în spațiu
azvârlită la distanță și la țintă) dispozitive, instalații, echipă și îndeplinirea rolurilor atribuite
1.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și
Jocuri: Vânătorul și rațele, Ciobanul își apără oile, sisteme de protecție în desfășurarea
1.3 mișcare
Suveica dublă, Țintașii iscusiți jocurilor;
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete Resurse procedurale:
2.2. mișcare
cuprinzând deprinderi motrice complexe ( utilitar- Strategii activ- Participarea la activități
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
aplicative: tracțiune- împingere, cățărare- participative. extracurriculare cuprinzând jocuri de
starter, arbitru, scorer etc.)
coborăre,tracțiune) mișcare organizate de
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Jocuri:Avionul, Toboganul învățător/profesor;
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
Evaluare
- autoanaliza randamentului propriu
Progresul înregistrat de elev în cadrul
- analiza randamentului echipelor
jocurilor de mișcare.
Perioada 06.03 - 14.04.2017 contine Unitatea tematica 5 IV – IX

U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
5 Capacitate psiho- motrică Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea comportamentului elevului în
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
calităților motrice ( viteze de deplasare în relație desfășurarea jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
cu un partener, rezistența generală, forța cu precădere executarea acțiunilor
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
dinamică a trunchiului și abdomenului motrice ale jocului, respectarea
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite
Jocuri: Vânătorul, Vrabia și albina, Nu te lăsa Resurse materiale: regulilor de joc, utilizarea
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare
Jocuri pentru orientarea spațio-temporală( mingi, cercuri, steaguri, deprinderilor de comunicare și lucru în
1.1. - participarea la jocuri de orientare în spațiu
repere stabile, dinamice; ritm) dispozitive, instalații, echipă și îndeplinirea rolurilor atribuite
1.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și
Jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, sisteme de protecție în desfășurarea
1.3 mișcare
Cercurilezburătoare jocurilor;
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
Stil de viață activ Resurse procedurale:
2.2. mișcare
Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor Strategii activ- Participarea la activități
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă,
cardiace și respiratorii participative. extracurriculare cuprinzând jocuri de
starter, arbitru, scorer etc.)
Jocuri:Leapșa pe ghemuite, Uliul și porumbeii mișcare organizate de
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul învățător/profesor;
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
liber, incluzând întrecerea între grupuri
- autoanaliza randamentului propriu
Jocuri:Mingea la căpitan, Vânătorul și rațele Progresul înregistrat de elev în cadrul
- analiza randamentului echipelor
Evaluare jocurilor de mișcare.

Perioada 02.05 - 16.06.2017 contine Unitatea tematica 5 X – XVI

U. Resurse materiale și
Cs Activități de învățare Detalieri de conținut Evaluare
T. procedurale
5 Evaluarea curentă, cu observarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
comportamentului elevului în desfășurarea
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
jocurilor, vizând
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de locomoție
Stil de viață activ cu precădere executarea acțiunilor motrice ale
- participarea la ștafete și jocuri cu utilizarea unor deprinderi de manipulare
Jocuri de mișcare pentru timpul liber jocului, respectarea regulilor de joc, utilizarea
- participarea la ștafete cu solicitări de eforturi diferite Resurse materiale:
Concursuri școlare deprinderilor de comunicare și lucru în echipă și
- parcurgerea de trasee aplicativ-utilitare mingi, cercuri,
Activități turistice îndeplinirea rolurilor atribuite în desfășurarea
1.1. - participarea la jocuri de orientare în spațiu steaguri, dispozitive,
jocurilor;
1.2 - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de joc și instalații, sisteme de
Stil de viață activ Evaluarea sumativă, semestrială, va avea în
1.3 mișcare protecție
Jocuri de mișcare pentru timpul liber vedere capacitatea elevului de a participa eficient la
2.1. - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile de joc și
desfășurarea a minimum 4 jocuri de mișcare, dintre
2.2. mișcare Resurse procedurale:
Stil de viață activ cele predate de-a lungul semestrului, cu îndeplinire
- participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan de echipă, Strategii activ-
Jocuri de mișcare în aer liber în funcție de roluri variate.
starter, arbitru, scorer etc.) participative.
de anotimp Participarea la activități extracurriculare
- participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor
Evaluare finală,aprecieri, îndrumări cuprinzând jocuri de mișcare organizate de
- felicitarea coechipierilor/adversarilor
învățător/profesor;
- autoanaliza randamentului propriu
Progresul înregistrat de elev în cadrul jocurilor de
- analiza randamentului echipelor
mișcare.

S-ar putea să vă placă și