Sunteți pe pagina 1din 1

UMF „CAROL DAVILA” BUCURESTI

B-dul Eroii Sanitari Nr.8


sector 5, Bucureşti
Telefon/fax: 021/318.08.62

FACULTATEA DE MEDICINĂ
DISCIPLINA INFORMATICĂ MEDICALĂ
ȘI BIOSTATISTICĂ
DEPARTAMENT 3 ȘTIINȚE COMPLEMENTARE

În atenția medicilor rezidenți care urmează să desfășoare stagiul de biostatistică,

În vederea desfășurării în condiții optime a activităților didactice teoretice și practice de


biostatistică cuprinse în cadrul stagiilor de rezidențiat vă informăm că avem posibilitatea să
asigurăm predarea cursului și a lucrărilor practice pentru anul universitar 2019-2020 doar în
timpul sesiunilor studențești astfel:
a. pentru rezidenții din cadrul specialităților cu durata stagiului de biostatistică de 2
săptămâni în perioadele: 20 ianuarie-7 februarie 2020 și respectiv 8 iunie-19 iunie 2020;
b. pentru rezidenții din cadrul specialităților care au durata stagiului de peste 1 lună
(Epidemiologie, Sănătate Publică, Igienă, samd) începând cu 20 ianuarie 2020.
Activitățile didactice teoretice și practice de biostatistică pentru medicii rezidenți se vor
desfășura la sediul Disciplinei de Informatică Medicală și Biostatistică din cadrul Facultății de
Medicină a UMF “Carol Davila” București, Bulevardul Eroii Sanitari, nr.8, sector 5.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la nr. de telefon 021/318.08.62 int. 104.

Șef disciplină Informatică Medicală și Biostatistică,


Conf.univ.dr. Luminița ILIUȚĂ