Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect de lecţie

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială ,,Radu Voda”


- structura Şcoala Gimnazială nr. 4 Fetesti
DATA: 23.01.2015
CLASA: Pregătitoare B
PROPUNĂTOR: Badea Maria
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
UNITATEA TEMATICĂ: Bucuriile iernii
DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Matematică şi explorarea mediului
SUBIECTUL: Ne jucam, numaram, comoara o cautam
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi verificarea cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:
 MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
1.1 – recunoasterea si scrierea numerelor in concentrul 0 -31;
1.2 – compararea numerelor in concentrul 0-31;
1.3 – ordonarea numerelor in concentrul 0 -31;
1.4 – efectuarea de adunari si scaderi in concentrul 0-31, prin adaugarea/ extragerea a 1-5
elemente dintr-o multime data
3.1 – descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat,
in scopul identificarii unor regularitati;
4.1 – formularea unor observatii asupra mediului apropiat folosind limbajul comun
5.1 – rezolvarea de probleme in care intervin operatii de adunare sau scadere cu 1-5
unitati in concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor.
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
2.3 Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală;
 DEZVOLTARE PERSONALĂ
2.2. Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară
 ARTE VIZUALE ŞI ABILITATI PRACTICE
2.3 Realizarea de aplicaţii simple, pe baza interesului direct;
* MUZICA SI MISCARE
2.1 –cantarea in colectiv, asociind miscarea sugerata de text

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – sa descrie o planta sau un animal cunoscut
O2- sa numere crescator si descrescator;

O3- sa precizeze numarul zilelor unei saptamani;

O4- sa identifice caracteristicile anotimpurilor;

O5 - sa formuleze propozitii interogative/ exclamative;

O6 – sa numere silabele

O7 – sa compare numere

O8 – sa precizeze numerele pare si impare

O9 -sa compuna/ descompuna numerele date

O10 - să cante cantecul dat

O11 – sa lipeasca obiecte

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea.


 MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru, diferite jetoane, markere, planşe,
lipici, roata istetilor
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.
RESURSE:
 TEMPORALE: 35 min + 10 min activitate recreativa
 UMANE: 15 ELEVI
BIBLIOGRAFIE:
 Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici – program de formare de tip „blended
learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs
METCS, 2012
 Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru
grădiniţă şi ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
 Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoare, editura DPH, 2012;
Evenimentul Obiective Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
didactic operationale procedee învăţământ organizare

1.Moment Asigurarea unui climat educaţional Frontal


organizatoric favorabil.
1 min
Conversaţia
2.Captarea Romanasii pleaca in cautarea comorii Plansa cu harta Frontal
atenţiei urmand traseul de pe harta. comorii Observarea
3 min Dar pentru ca drumul e plin de capcane, ei sistematică
Conversaţia
trebuie sa treaca de fiecare incercare
rezolvand unele cerinte. Pe harta Romaniei
sunt asezate imagini cu animale si plante, Frontal
sub forma unui traseu care duce la o
3.Anunţarea comoara, iar pe spatele imaginilor sunt
subiectului şi sarcini de lucru
a obiectivelor
operationale
Se anunta tema “Ne jucam, numaram,
1 min -explicaţia
comoara o cautam ” si obiectivele lectiei pe
intelesul elevilor.

Frontal Aprecieri
O1 Elevii trebuie să ia un jeton, să descrie ce verbale
4.Dirijarea este in imagine si să o dea invatatoarei care -problematizarea Harta
învăţării Jetoane
va citi sarcina. Daca elevul respectiv nu va
20 min
sti raspunsul, va fi ajutat de colegi.
Exemple de sarcini:
1.Numara crescator incepand cu 0; Exerciţiul
O2 2.Numara descrescator incepand cu 8;
O3 3. Spune cate zile are o saptamana; Evaluarea
4.Bate de atatea ori din palme cate silabe are Frontal colegilor
cuvantul România;
5.Spune in ce anotimp incepe scoala şi
O4 pleacă păsările călătoare;
6.Spune cate anotimpuri sunt si numeste-le;
O5 7. Formuleaza o propozitie folosind
cuvantul munte
8. Formuleaza o intrebare folosind cuvantul
iarna
Jeton
Dupa ce au rezolvat sarcinile ajung la un Conversaţia
jeton cu o comoară in care vor descoperi o
fata zambitoare.
Autoevaluare,
Explicatia Fisa de lucru Individual Evaluarea
O6 Elevii primesc fise Anexa 1. colegilor
O7
Se impart elevilor jetoane cu diferite
numere. Copiii ies in fata clasei, cu
cartonasele cu numere in mana si rezolva
cerintele: Conversaţia
O2 “Asezati-va in ordinea crescatoare a Exerciţiul Jetoane Frontal Observarea
numerelor de pe jetoane! Jocul didactic Individual sistematică
Numerele pare, un pas in fata!
O8 Numerele impare sar intr-un picior!
Cifra 5, mersul piticului!
Vecinul mai mic al cifrei 5 face ca si cocosul
O9 Cu jetoanele in mână, cantand Vechi ostas
merg la banci şi primesc cate o fisa. Anexa2

5. Obţinerea Copiii se impart in perechi şi vor fi anunţaţi


performanţei cã se vor juca cu un cub fermecat. Cubul are In perechi Aprecieri
10 min pe fiecare faţã câte o culoare: galben – Exerciţiul verbale
descrie; rosu – comparã, portocaliu –
asociazã, maro – analizeazã, verde – aplicã,
alb – argumenteazã. Individual
Fise de lucru
DESCRIE Exerciţiul
Spune ce ştii despre alcătuirea unei Problematizarea
O1 plante
Aprecieri
COMPARÃ verbale
Spune de ce nu se aseamanã:
- un urs şi o găină
ASOCIAZÃ
Spune ce se întâmplă când cureţi:
- o ceapã
ANALIZEAZÃ
Spune cum putem mânca:
- fructele
APLICÃ Observarea
Aşeazã o buburuza pe o floare sistematică
Aprecieri
ARGUMENTEAZÃ verbale
Spune de ce este bine să fie grâul acoperit de
zăpadă.
Autoevaluare,
Evaluarea
6. Moment O10 Elevii sunt antrenati să cânte Rostogolul colegilor
recreativ
10 min Fiecare va primi cate o fisa Munca indepedenta
O11 Anexa 3, iar sarcina este să lipească atâţia Fise de lucru Individual
fulgi de nea cât arată cea mai mare cifră.
7. Încheierea
activităţii Se fac aprecieri verbale individuale şi
colective cu privire la activitatea elevilor. Conversaţia
Aprecieri
verbale
ANEXA 1

Fisa de lucru

1. Reprezentati grafic cuvintele. Colorează căsuţa care arată numărul de silabe si incercuieste cel mai lung cuvant:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
Anexa 2
Găina trebuie să facă 10 ouă, dar până acum a făcut 8. Ajut-o, desenând în spaţiul oval numărul de ouă necesar. Câte ouă ai
adăugat? Alege şi încercuieşte cifrele care corespund sarcinilor: câte ouă sunt, câte trebuie vopsite, câte ai desenat?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
anexa 3

              
Lucru suplimentar

* Colorează desenele din prima, a 4-a şi a 8-a casetă, încercuieşte cu roşu desenul din a 2-a, a 5-a şi a 7-a casetă, desenează un cerc
lângă al 3-lea şi al 9-lea desen, subliniază desenul din a 6-a casetă. Ce ai în a10-a casetă? Denumeşte, colorează, formulează
propoziţii despre animalele din casete.