Sunteți pe pagina 1din 4

INTRODUCERE

Metodologia investigării criminalistice a infracțiunii săvârșite cu arme de


foc fiind o metodică criminalistică foarte complexă, care de-a lungul timpului mi-
a suscitat interes pentru infracțiunile care adesea rămâneau pentru necunoscători
o „enigmă”. Astfel, din dorința de a marca anumite aspecte cu privire la
descoperirea infracțiunilor „perfecte” am ales să aprofundez în tematica lucrării
evoluția remarcată a acestei metode a criminalisticii.

Totodată, din plăcerea de a vorbi despre pasiunile mele am început să


studiez mai profund balistica judiciară. Cu ocazia tragerii armei de foc, am avut
senzația că existăm doar eu, arma și ținta. Așadar, în timpul tragerii rămâi doar cu
gândul la glonț, ca să nimerești ținta. Trebuie o concentrare maximă pentru
tragere. Mie această activitate mă ajută să scap de probleme, măcar pentru o
perioadă foarte scurtă.

Cu speranța că această temă va suscita interesul dumneavoastă, vă


recomand parcurgerea lucrării mele, iar la terminarea acestuia o să reușiți să
înțelegeți pasiunea mea față de balistică judiciară și arme de foc.
CUPRINS

CAPITOLUL I: ASPECTE INTRODUCTIVE


I.1. Scurt istoric
I.2. Regimul juridic al deţinerii, portului şi folosirii armelor de foc de către
persoane fizice
I.3. Infracțiuni care pot fi săvârșite cu ajutorul armelor de foc
CAPITOLUL II: NOȚIUNI TEHNICE GENERALE DESPRE ARMELE
DE FOC
II.1. Definiția. Clasificarea și construcția armelor de foc
II.2. Date tehnice despre construcția și funcționarea muniției
II.3. Urmele armei imprimate pe muniție
II.4. Urmele împușcăturii
II.5. Factorii suplimentari ai împușcăturii
CAPITOLUL III: IDENTIFICAREA ARMELOR DE FOC DUPĂ
URMELE RĂMASE PE GLONȚ ȘI PE TUBUL CĂRTUȘULUI
III.1.Metodologia dispunerii şi efectuării expertizei balistice
III.2. Examinarea tehnică generală a armelor de foc
III.2.1. Determinarea tipului, modelului și calibrul armei
III.2.2. Stabilirea stării de funcționarea a unei arme
III.2.3. Examinarea muniției
III. 3. Identificare generală a armelor de foc cu țeava ghintuită
III.4. Identificarea generală a armelor de foc cu țeava lisă
III.5. Sisteme informatice de identificare a armelor de foc
CAPITOLUL IV: ALTE PROBLEME REZOLVATE DE EXPERTIZA
CRIMINALISTICĂ A ARMELOR DE FOC
IV.1. Refacerea inscripțiilor ștanțate pe armele de foc
IV.2. Alte genuri de examinări balistice
4.2.1. Examinarea armelor de foc atipice și a armelor de fabricație
artizanală
4.2.2. Examinarea urmelor lăsate de pistoalele de implantat bolțuri
CAPITOLUL V: CONCLUZII. ANEXĂ
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE

1. Camil Suciu, Criminalistica, Editura didactică și pedagogică, București,


1972
2. Carmen-Silvia Paraschiv, Fișe de procedură penală, Editura Hamangiu,
București, 2017
3. Colectiv, Tratat de tactică criminalistică, ediția a II-a revăzută și
completată, Editura Carpați, București, 1992
4. Conf. univ. dr. Elisabeta Boțian, Drept procesual penal, note de curs,
Editura BURG, Sibiu, 2016
5. Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediția a VI-a, revăzută,
Editura Universul Juridic, București, 2015
6. Gabriel Păduraru, Balistica Judiciară, Laboratorul Interjudețean de
Expertize Criminalistice, Iași
7. Gheorghe Pășescu, Interpretarea criminalistică a urmelor la locul
faptei, Editura Național, București, 2000
8. Ioan Aron, Rolul expertizei criminalistice în procesul penal și civil,
Editura Sitech, Craiova, 2014
9. Ioan Aron, Criminalistica, note de curs, Brașov, 2013
10.Ion Mircea, Criminalistica, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1978
11.Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Fișe de documente,
Cunoașterea armamentului și a mijloacelor de intervenție din dotarea
Jandarmediei, 2008
12.Nasty Marian Vlădoiu, Drept penal român. Partea specială, Editura
Universul Juridic, București, 2014
13. Vasile Măcelaru, Balistică Judiciară, Tipar executat la C.P.C.S., 1972

S-ar putea să vă placă și