Sunteți pe pagina 1din 1

VOIEVODATUL TRANSILVANIEI

METODA CIORCHINELUI

 __________________  ___________________
 __________________  __________________
 __________________  __________________
Autonomii locale
(nume, zonă,
centru):
 __________________ ←sec. IX  ___________________
 _________________ sec. XI→  ___________________
 _________________ Izvoare istorice  ___________________

 __________________  ____________________
 __________________  ____________________
 __________________

1. _____________________
(_________________)
 _____________________ →___________________
 _____________________ 2. ___________________ __
_____________________ Etapele (________________) →
_______________ cuceririi maghiare _____________________
←perioada, 3
metode
←organizare
 _____________________ (model)
forma de stat →  __________: ___________
 ____________________
popoare  __________:___________
(organizare) →  __________:___________
 __________:___________

 ________________________
 _______________________

 _______________________  _____________________
 _____________________  _____________________
 _____________________

Degradarea
 ______________________ statutului
 _____________________ românilor:
←secol, măsură  ___________________
Sistemul politic  ___________________
transilvănean (stări  ___________________
 _____________________ sociale şi religii  ___________________
 _____________________ recepte)→

Evaluare