Sunteți pe pagina 1din 7

ANGAJAMENT

Privind mentinerea in exploatatie a junincilor,

Subsemnatul…………………………………………………………
localitatea……………………………str…………………. Nr……………….
Posesor al BI/CI …. seria …….. nr……… eliberat de ……….. la data
de…………… ma oblig conform art 5 litera d. din HG 723/2016 sa mentin in
exploatatie pe o perioada de minim 3 ani junincile achizitionate in numar
de…………. capete din rasa……………….. conform HG 723/2016

DATA NUME SI PRENUME

SEMNATURA
ANGAJAMENT
Privind mentinerea in exploatatie junincilor din specia bubalina

Subsemnatul…………………………………………………………
localitatea……………………………str…………………. Nr……………….
Posesor al BI/CI …. seria …….. nr……… eliberat de ……….. la data
de…………… ma oblig conform art 6 litera d. din HG 723/2016 sa mentin in
exploatatie pe o perioada de minim 3 ani junincilor din specia bubalina
achizitionate in numar de…………. capete din rasa……………….. conform HG
723/2016

DATA NUME SI PRENUME

SEMNATURA
ANGAJAMENT
Privind mentinerea in exploatatie a taurilor de reproductie

Subsemnatul…………………………………………………………
localitatea……………………………str…………………. Nr……………….
Posesor al BI/CI …. seria …….. nr……… eliberat de ……….. la data
de…………… ma oblig conform art 7 litera d. din HG 723/2016 sa mentin in
exploatatie pe o perioada de minim 3 ani taurii de reproductie achizitionati in
numar de…………. capete din rasa……………….. conform HG 723/2016

DATA NUME SI PRENUME

SEMNATURA
ANGAJAMENT

Privind inscrierea in Registrul genealogic

Subsemnatul………………………………………………………… din
localitatea……………………………str…………………. Nr……………….
Posesor al BI/CI …. seria …….. nr……… eliberat de ……….. la data
de…………… ma oblig sa inscriu in Registrul genealogic junincile / junincile din
specia bubaline achizitionate in baza HG 723/5.11.2016 precum si produsi
obtinuti din acestea

DATA NUME SI PRENUME

SEMNATURA
ANGAJAMENT

Subsemnatul………………………………………………………… din
localitatea……………………………str…………………. Nr……………….
Posesor al BI/CI …. seria …….. nr……… eliberat de ……….. la data
de…………… ma oblig ca in termen de 30 de zile de la achizitionarea taurului,
prin HG 723/13.11.2016 sa solicit autorizatia pentru functionarea unui punct de
monta .

DATA NUME SI PRENUME

SEMNATURA
ANGAJAMENT

Privind inscrierea in Registrul genealogic

Subsemnatul………………………………………………………… din
localitatea……………………………str…………………. Nr……………….
Posesor al BI/CI …. seria …….. nr……… eliberat de ……….. la data
de…………… ma oblig sa inscriu in Registrul genealogic taurii de reproductie din
rase de carne achizitionati in baza HG 723/13.11.2016 .

DATA NUME SI PRENUME

SEMNATURA