Sunteți pe pagina 1din 4

Numele elevului……………………..

Data:……………

TEST DE AVALUARE SUMATIVĂ

U.Î.Caracteristici ale lumii vii


1. Completează spațiile libere folosind cuvintele din paranteze:
Principalele grupe de animale sunt: insectele, ............................. , amfibienii, ...................... ,
......................................... şi ................................. .
După modul de hrănire, mamiferele pot fi: omnivore, .................................... și erbivore.
Corpul peștilor este acoperit cu................................... .
Insectele au câte .................. picioare și .................... perechi de aripi.
Reptilele pot să trăiască atât în ................................., cât și pe ...........................................

(solzi, peștii, reptilele, carnivore, păsările, uscat, două, mamiferele, șase, apă)

2 .Încercuiește varianta corectă :


 Pentru a trăi și a se dezvolta, animalele și plantele au nevoie de:
a) lumină, telefon, căldură b) lumină, apă, hrană, căldură c) apă, hrană, îmbrăcăminte

 Viețuitoarele care fac parte din clasa amfibienilor:


a) broasca b) șarpele c) delfinul

 Păsările au corpul acoperit cu:


a) solzi b) piele c) pene

 Șarpele este reptilă pentru că:


a) are corpul acoperit cu blană b) se târăște c) zboară

3. Alege şi grupează în coloane cuvintele în funcţie de grupa din care face parte fiecare animal:
delfin, cal, albina, salamandra, găina, crocodil, știuca, broasca, cameleon, viespe, rața, crap, pisică, iguana,
porumbel, vipera, păstrăv, furnica

Insecte Păsări Pești Amfibieni Reptile Mamifere

4. Observă imaginile. Asociază imaginea fiecărui animal cu comportamentul corespunzător.

se camuflează, transformân- se camuflează, se retrage în carapace se adăpostește și


du-se într-un ghem de ace schimbând culoarea când este în pericol hibernează toată iarna
pielii
5. Realizează corespondența între viețuitoarele și denumirea adăposturilor acestora:

Ursul trăiesc în colonii numite mușuroaie

Furnicile trăiesc în colonii numite roiuri

Albinele trăiește în bârlog

6 . Adevărat sau fals ? (A / F ):


Amfibienii au corpul acoperit cu solzi. (…..)
Insectele se înmulțesc prin ouă. (…..)
Reptilele pot să trăiască doar în apă. (…..)
Girafele sunt cele mai înalte mamifere. (…..)
Căprioara și cerbul sunt animale erbivore. (…..)
Liliecii și bufnițele își caută hrană în timpul zilei. (…..)

CALIFICATIV:
Clasa............... Data...............

FIŞĂ

Privind rezulatele obţinute la ȘTIINȚE ALE NATURII

PROBĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ


A. COMPETENȚE
Competenţe generale: Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene şi procese
Competenţe specifice:
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii

B. OBIECTIVE/ITEMI
O1 – să completeze corect spațiile punctate cu cuvinte date; (I1)
O2 – să aleagă varianta corectă de răspuns; (I2)
O3 – să grupeze cuvintele după criterii date,; (I3)
O4 – să asociaze imaginea fiecărui animal cu comportamentul corespunzător. (I4)
O5 – să realizeze corespondența dintre viețuitoare și adăposturile lor. (I5)
O6 – să stabilească valoarea de adevărat/fals a unor enunţuri date. (I6)

C. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Item FB B S

I1 -completează corect cu toate -completează corect 7-9 -completează corect 4-6


cuvintele date; cuvinte; cuvinte;

I2 -alege varianta corectă -alege varianta corectă pentru -alege varinata corectă
pentru cele patru situaţii trei situaţii; pentru două situații date;
date;
I3 -grupează corect în tabel -grupează corect în tabel 10 - -grupează corect în tabel
toate cuvintele date; 15 cuvinte; 6 - 10 cuvinte;

I4 -asociază corect patru -asociază corect trei imagini -asociază corect două
imagini cu enunțul potrivit; cu enunțul potrivit; imagini cu enunțul
potrivit;
I5 -realizează corect -realizează corect -realizează corect
corespondența în trei cazuri; corespondența în două cazuri; corespondența într-un
singur caz;
I6 -stabileşte corect valoarea de -stabileşte corect valoarea de -stabileşte corect
adevărat/fals pentru cele șase adevărat/fals pentru 4-5 valoarea de adevărat/fals
situaţii date; situaţii date; pentru 2-3 situaţii date;
D. REALIZAREA OBIECTIVELOR

Obiective 1 2 3 4 5 6

Nr. elevi care nu au realizat obiectivele

Nr. elevi care au realizat ob.intregral

Nr. elevi care au realizat ob.parţial

Nr. elevi care au realizat obiectivele

E. REZULTATE OBŢINUTE

Nr. Numele elevului Calif. Nr. Numele elevului Calif.


crt. crt.
1. Bocicor Paola 8. Danya Roxana

2. Bodea Marian –Ioan 9. Izvoran Ghiță-Petrișor

3. Bodea Vasilica-Florica 10. Lăcătuș Manuel-Piști

4. Boje Marisa-Sofia 11. Meszaros Casian-Denis

5. Cânța Giorgiana-Maria 12. Pop Ionuț

6. Cseh Angelo-Ștefan 13. Răzoreanu Iasmina-Melania

7. Danya Marinela-Angelica 14. Varga Alex-Attila

F. APRECIEREA CU CALIFICATIVE

CALIFICATIV FB B S I

NR. ELEVI

Greşeli frecvente: .....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Observaţii(aprecieri):...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................