Sunteți pe pagina 1din 1

Holonul Stabilizării

Acesta se bazează pe un solid platonic specific – octaedrul. Acesta este format din două piramide cu baza
pătrata, la care bazele sunt suprapuse, un vârf fiind îndreptat în jos, celalalt în sus (vezi desenul).

Acest corp geometric specific apare în mod natural în forma unor cristale, în unele legături atomice şi
moleculare. În mod natural este o formă foarte stabilă. Din punct de vedere ezoteric, este întâlnirea şi
echilibrarea polarităţii feminine cu cea masculină, a cerului cu pământul.

Pentru a crea acest holon, simţiţi sau vă imaginaţi o linie care trece prin vârful capului şi coboară prin
centrul corpului, prin perineu şi ajunge în pământ. Linia centrală este axa octaedrului.

Simţiţi sau vă imaginaţi baza octaedrului la nivelul pieptului, astfel încât partea superioară a corpului se află
în piramida de sus şi piramida de jos include partea inferioară a corpului. Dacă staţi culcaţi, vă aflaţi chiar pe
baza comună, vârful piramidei de sus fiind îndreptat spre cer, iar vârful piramidei de jos spre pământ. Nu
contează cât de mari faceţi piramidele şi cum orientaţi muchiile. Important este să aveţi tot corpul înăuntru.

Pe măsura ce vă imaginaţi în interiorul octaedrului imaginaţi-vă simţăminte de siguranţă şi confort.


Practicaţi păstrarea geometriei holonului, în timp ce evocaţi simţămintele de siguranţă şi confort. Practicaţi
acest lucru zilnic, dacă doriţi să-l învăţaţi şi să-l asimilaţi. Creaţi Holonul şi simţămintele de siguranţă şi
confort iar apoi intensificaţi-le. Continuaţi până când imaginându-vă doar Holonul, apar aceste simţăminte.
Apoi veţi descoperi că puteţi crea Holonul oricând doriţi şi acesta vă va crea simţămintele de confort şi
siguranţă. Prin propria sa natură, Holonul va forţa energiile subtile din voi să ajungă la o stare de echilibru.

În comunicările viitoare vă vom oferi sugestii specifice despre cum să „fiţi pe valul schimbării”. Acest
Holon este un fel de „colac de salvare”. Nu este modul cel mai puternic sau elegant de a trece prin
schimbările care vă ies în cale, dar vă poate fi de ajutor, mai ales pentru cei care nu au învăţat încă cum să se
deplaseze în inter-dimensionalitatea fiinţei lor.