Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
FACULTATEA FIZICĂ, MATEMATICĂ ȘI TEHNOLOGII
INFORMAȚIONALE
CATEDRA INFORMATICĂ ŞI TEHNICĂ DE CALCUL

Teză de master
Metodologia studierii softului Scratch în sistemul preuniversitar

Programul de master: Tehnologii informaționale în educație

Autor:
Marcela Ciurari, _______________
gr.C2I2, frecvenţă la zi (semnătura)

Conducător ştiinţific: ________________


Liubomir Chiriac, (semnătura)
dr. habilitat, prof. univ.,

Admis la susţinere
Şef Catedra ITI, ____________________
(data, semnătura)
Liubomir Chiriac
dr. habilitat, prof. univ.,

Chişinău 2019