Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Proiect didactic al activității integrate Darurile toamnei


Instituția:
Propunător: Vacari Ana
Grupa: medie (4 – 5 ani)
Tema globală: EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Proiectul tematic: Anotimpurile
Subtema proiectului: Frumuseţile şi bogăţiile toamnei
Tema zilei: Darurile toamnei
Durata: o zi
Domenii de activitate:
• Limbaj și comunicare
• Științe și tehnologii
Dimensiuni:
• Formarea reprezentărilor elementare matematice
Unități de competență:
(EP) 2.3. Aplicarea diferitor tehnici de lucru cu acuarelă, guașă.
(FREM) 1.2. Trierea și gruparea obiectelor în mulțimi în funcție de 1-2 criterii (formă, mărime,
culoare, lungime, lățime, grosime, înălțime etc.).
Obiective operaţionale
La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:
a) cognitive:
O1 - să denumească fructele, legumele și caracteristicile acestora: formă, mărime, culoare, miros,
gust;
O2 - să asocieze imaginile după criteriul dat (fructe – fructieră, legume – coș, flori – vază)
O3 - să grupeze obiectele în mulțimi în funcție de formă.
b) psihomotorii:
O4 - să picteze utilizând diverse tehnici învățate anterior (amprentarea palmelor)
c) socioafective:
O5 - să participe activ și cu interes la activitate, folosind spiritul creativ;
Strategii didactice:
 Metode și procedee didactice: săculețul fermecat, demonstrația, jocul „Buchețele”,
explicația, conversația.
 Materiale didactice: imagini, plicuri, foi A4, bețișoare, plastilină, jetoane, carioci,
acuarelă, guașă, foarfece, lipici, mesajul.
Bibliografie: Curriculum pentru Educație Timpurie. Chișinău, 2019.
Etape ale Strategii didactice
activității Metode și
Conținutul activității Mijloace de Forme de Evaluare
procedee
învățământ organizare
didactice
Evocare Crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea unei activități eficiente:
• Aerisirea sălii de grupă;
• Aranjarea materialelor pe centre de activitate;
• Așezarea scaunelor pentru întâlnirea de dimineață.
Se va realiza în cadru Întâlnirii de dimineață prin prezentarea Salutului și Salutul Calendarul Frontal
completarea Calendarului naturii. Conversați naturii
SALUTUL: a
”Dimineaţa a venit
Toţi copiii au sosit
Grămăjoară să ne adunăm
Cu toţii să ne salutăm!
Bună dimineaţa, albinuţe mici!”. Mesajul Frontal
Inițierea unei scurte conversații despre anotimpul toamna: Conversați Frontal
- Ce anotimp este? a
- Care sunt semnele toamnei?
- Ce ne oferă toamna?
Citirea și completarea mesajului și descoperirea temei.
Realizarea - Până acum, copii, am vorbit foarte multe despre Zâna Toamna. Ştim că ea Conversați Imagini cu Frontal
sensului ne aduce multe daruri printre care fructe, legume şi flori. a leguma,
Voi prezenta „Leguma, fructa şi floarea supărată” fructul și
- De ce credeţi voi că sunt supărate? (pentru ca sunt singure, nu au prieteni) floarea
- Doriţi să le înveselim şi să ne jucăm astazi cu ele? supărate
- S-apropie sfârșitul toamnei, să vedem ce ați învățat copiii despre fructe,
flori, legume. Plicuri, Frontal
Explicația Imagini
- Denumeşte şi aşează corect roadele toamnei (fructele în fructieră, legumele
în coş şi florile în vază).

Tranziţie:,,Bat din palme / Clap, clap, clap / Din picioare / Trap, trap, trap /
Ne-nvârtim , ne răsucim / Şi spre centre noi pornim.’’ Săculețul Jetoane
Gruparea copiilor în centre după jetonul extras: se propune fiecărui copil să fermecat
extragă câte un jeton pe care este scris sau desenat simbolul unui centru.
Reflecție Centrul Arte
1. Să coloreze fructele și legumele toamnei. Tehnica Desene, foi, Individual
2. Să picteze crizanteme folosind tehnica amprentării palmelor. amprentări acuarelă,
i palmelor guașă,
Centrul Științe pensule
Rezolvați fișa de lucru Ce știți despre toamnă. Explicația,
1. Să încercuiască fructele cu galben, legumele cu verde, iar florile cu Fișe de Individual
portocaliu. lucru
2. Să formeze perechi între frunzele de aceeași formă.

Centrul Construcții
1. Să construiască, din bețișoare, lădițe pentru strangerea roadelor. Demonstra Bețișoare, Individual
ția, plastilină
Centrul Joc de rol explicația
1. Să prepare compot din fructe.
2. Să prepare murături din legume. Fructe și În grup
legume
Se analizează rezultatele obținute de către fiecare grup. Se fac aprecieri globale
despre modul de lucru al copiilor pe parcursul activității. Se vor adresa întrebări
de tipul: Ce ați făcut?, Cum ați făcut?, Ce materiale, culori, ați folosit?, Cu cine Conversați Frontal
ai/ați lucrat?, Ce ați aflat?, Ce veți face cu desenul, pictura, lăzile etc.? a
Extindere Rutine: la sfârșit, copiilor li se reamintește să își facă ordine la locul de lucru,
să acroșeze desenele, lucrările realizate, să se spele pe mâini
Tranziţie:„Înspre baie ne-ndreptăm
Ca să ne spălăm.
Dăm cu apă şi săpun,
Mai curaţi suntem acum.”
Rutina:Copiii merg la baie arătând că sunt adevăraţi prieteni ai
curăţeniei.(“Apa şi săpunul- prietenii mei). Jocul Săculețul
Tranziţie: Se vor juca jocul de mişcare: “Bucheţele”. „Buchețel fermecat,
Copii extrag din săculeț imagini care reprezintă fructe, legume și flori și se e” imagini
grupează conform imaginilor în trei grupe.
Copiii se aşează în cerc şi merg pe muzică executând diferite mişcări după
comenzile date (mers obişnuit, ca piticul, pe vârfuri, etc). La un moment dat,
muzica se opreşte iar educatoarea arată o paletă ce reprezintă o legumă. La
această comandă, copiii cu ecusoane legume se strâng în grupuri, sub formăde
bucheţele. Cei care nu au reuşit să se grupeze în bucheţele conform imaginii de
pe paletă, sunt penalizaţi şi ies din joc. Jocul se repetă, arătându-se altă paletă,
până când rămân în cerc doar 3 copii. Copiii câştigători primesc aplauze.

Copiii vor memoriza poezia: Darurile toamnei de Geta Stanciu


Toamna a venit cu ploi,
A lăsat copacii goi,
A venit și cu legume,
Ne-a adus și fructe bune. Memorare Calculator, Frontal
Ah, ce fructe minunate, a poeziei proiector
Vom mânca pe săturate.
Înainte să mâncăm,
Nu uităm să le spălăm!
https://www.youtube.com/watch?v=BkQqTp7-
Te8&fbclid=IwAR038XjDoTdWLD1fRTQzdFnUJV6BUnoyOQTYKlZVRR
Uaf3XlTyWoQQJ6nY4