Sunteți pe pagina 1din 3

Tema Proiect Drumuri II.

Infrastructura Drumurilor 1

TEMA PROIECT
DRUMURI II. INFRASTRUCTURA DRUMURILOR

Să se rezolve problemele de infrastructură ale unui tronson de drum nou, constând


din următoarele:
- calculul volumelor de terasamente;
- colectarea şi evacuarea apelor;
- lucrări de sprijinire;
- încercări de laborator.

Prin temă se dau:


 planul de situaţie conform tabelului nr. 1.
Tabelul 1.
Nr. crt. Nr. Ordine Plan de situaţie
1 1-4 plan de situatie 1.xyz
2 5-8 plan de situatie 2.xyz
3 9-12 plan de situatie 3.xyz
4 13-… plan de situatie 4.xyz
 profilul transversal tip:
Dimensiunile profilului transversal tip se vor determina tinand cont de clasa
tehnica a drumului, coform tabelului de mai jos:
Număr de ordine student, N
impar par
clasa tehnica a drumului III clasa tehnica a drumului IV
o panta transversală în aliniament, pa = 2,5 %,
o panta transversală a acostamentelor, 4 %,
o grosimea structurii rutiere, hSR = 55cm,
 10cm îmbrăcămintea asfaltică şi strat de bază,
 20cm strat superior de fundaţie din piatră spartă,
 25cm strat inferior de fundaţie din balast.

Pentru stabilirea elementelor geometrice ale traseului drumului în planul de situaţie,


profil longitudinal şi profile transversale se poate utiliza un program de proiectare drumuri.
Pichetarea traseului se va realiza la intervale de 25m.
Linia roşie din profil longitudinal va fi avizată de cadrul didactic îndrumător.

Pentru colectarea şi evacuarea apelor se cunosc următoarele:


- durata ploii, t = 20 minute,
- frecvenţa ploii, f = 1/5,
- coeficientul de scurgere, F conform tabelului 2.
Tabelul 2.
Coeficientul de Număr de ordine student, N
scurgere impar par
F 0,50 0,40
Tema Proiect Drumuri II. Infrastructura Drumurilor 2

- coeficientul de rugozitate al secţiunii, γ = 0,46.

Pentru verificarea unei lucrări de sprijinire se cunosc următoarele:


- tipul zidului de sprijin: de greutate din beton;
- înălţimea echivalentă din suprasarcină:
- hech = 1,30 m pentru zidurile de sprijin de rambleu,
- hech = 0,00 m pentru zidurile de sprijin de debleu;
- caracteristicile intrinseci ale pământului din masivul de sprijinit: conform datelor
din tabelul 3 (unghiul de frecare interioară Φ, coeziunea terenului c)
Tabelul 3.
Numărul de ordine al studentului, N Φ, º c, kN/m3
1 5 9 13 17 21 20 0
2 6 10 14 18 22 25 0
3 7 11 15 19 23 30 0
4 8 12 16 20 24 35 0
- tipul pământului din fundaţie (Tabelul 4):
Tabelul 4.
Tipul pământului din Presiunea convenţională de Numărul de ordine al
fundaţie calcul, kPa studentului, N
Nisip mare îndesat 750 1–4
Nisip mare cu îndesare 600 5–8
medie
Nisip mijlociu cu 500 9 – 12
îndesare medie
Nisip fin uscat îndesat 400 13 - ...
- greutatea specifică a pământului din masivul de sprijinit: gp = 18 kN/m3
- greutatea specifică a drenului: gd = 19 kN/m3
- greutatea specifică a betonului din zidul de sprijin: gb = 24 kN/m3
- dimensiunile orientative ale zidului de sprijin sunt conform tabelului anexat.

Pentru încercările de laborator se vor întocmi referate care să conţină principiul


metodei, relaţiile de calcul, modul de lucru, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor
obţinute pentru următoarele determinări:
- compactarea terasamentelor – Metoda PROCTOR;
- compresibilitatea pământurilor – modul de deformaţie/ elasticitate.
Tema Proiect Drumuri II. Infrastructura Drumurilor 3

Aplicaţia va cuprinde:
A. Piese scrise
1. Calculul volumelor de terasamente:
- calculul suprafeţelor profilelor transversale;
- calculul volumelor de terasamente;
- tabelul de mişcare a pământurilor.
2. Colectarea şi evacuarea apelor:
- calculul hidrologic;
- calculul hidraulic pentru dispozitivul de colectare şi evacuare a apelor ales.
3. Lucrări de sprijinire:
- calculul împingerii pământului pe elevaţie şi fundaţie prin metoda grafică;
- calculul şi distribuţia de presiuni din împingerea pǎmântului;
- verificarea stabilităţii la răsturnare, la alunecare şi la presiuni pe talpa fundaţiei,
respectiv la rostul elevaţie-fundaţie al zidului de sprijin.
4. Referate pentru încercările de laborator.

B. Piese desenate
1. Elementele geometrice ale traseului drumului în:
- planul de situaţie, Sc. 1:1000;
- profilul longitudinal, Sc. 1:1000 şi 1:100;
- profilul transversal tip, Sc. 1:50;
- profile transversale caracteristice, Sc. 1:100.
2. Calculul volumelor de terasamente:
- epura de mişcare a pământurilor (epura Lalanne).
3. Colectarea şi evacuarea apelor:
- detaliul dispozitivului de colectare şi evacuare a apelor, Sc. 1:20.
4. Lucrări de sprijinire:
- profilul transversal cu amplasarea zidului de sprijin, scara 1:100;
- secţiunea transversală şi elevaţia zidului de sprijin, scara 1:100;
- determinarea împingerii pământului;
- diagrama de presiuni din împingerea pǎmântului.

Bibliografie
[1] Note de curs, Conf.dr.ing. Carmen Răcănel
[2] “Trasee si terasamente”, Prof.dr.ing. Stelian Dorobanţu, Şef lucr. Carmen
Paucă - Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979
[3] “Drumuri. Calcul şi proiectare”, Prof.dr.ing. Stelian Dorobanţu - Editura tehnică,
Bucureşti, 1980
[4] “Îndrumar pentru lucrări de laborator terasamente drumuri şi căi ferate”, Şef
lucr. Carmen Paucă ş.a. - ICB, Bucureşti, 1983

S-ar putea să vă placă și