Sunteți pe pagina 1din 8

TETEA curs 4

Domeniul: Ingineria Mediului


Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în industrie
An: 3

Cap. 1V. Aparate care lucrează în medii uscate (continuare)

C. Aparate care folosesc principiul centrifugal


Un separator de pulberi care funcţionează pe principiul centrifug este construit în
general dintr-un cilindru asociat sau nu, cu un con prevăzut cu o intrare tangenţială sau directă
şi ieşire tubular axială.
Dacă fluidul conţine în suspensie particule solide este evident că acestea participă la
mişcarea fluidului şi traiectoriile lor se apropie cu atât mai mult de cele ale fluidului, cu cât
dimensiunile lor sunt mai mici. În studiul mişcării particulelor se va trata separat mişcarea de
antrenare faţă de cea relativă.
Din punct de vedere al curgerii se deosebesc trei forme de desprăfuitoare centrifugale,
dar nu toate se pot numi cicloane. Acestea sunt:
1. desprăfuitoare producătoare de vârtej bidimensional;
2. desprăfuitoare centrifuge axiale;
3. separatoare cu ciclon.

Separatorul producător de vârtej bidimensional


Acest tip de separator prezentat în figura nr. 1 nu poate funcţiona ca desprăfuitor decât
dacă are o muchie aşa numită „de desprindere”. Acest tip de separator este asociat cu un
desprăfuitor care are forma unui ciclon. În acesta, circuitul de gaz care a fost desprins şi care a
fost îmbogăţit în praf în producătorul de vârtej bidimensional, suferă o epurare după care este
reunit cu gazul epurat.

Figura nr. 1. Schema unui producător de vârtej


bidimensional
TETEA curs 4

Desprăfuitoare centrifuge axiale


Intrarea gazului se face axial, iar la ieșire se imprimă gazului o mișcare elicoidală cu
ajutorul unor palete sau chiar prin dirijarea tangențială a gazului la intrare. Din cauza forței
centrifuge, o parte a prafului trece în apropierea paletei exterioare. Fără a-și schimba direcția,
gazul iese din aparat pe la extremitatea opusă orificiului de intrare. Schema unui astfel de
desprăfuitor este prezentată în figura nr. 2.

Figura nr. 2. Schema unui disprăfuitor centrifugal


axial
1 - gaz brut, 2 - praf, 3 - aer epurat

Separatorul cu ciclon
Ciclonul este cel mai vechi şi mai cunoscut tip de desprăfuitor centrifugal, pentru care
s-a acordat brevet de invenţie încă din anii 1880-1890.
Cu ajutorul cicloanelor (figurile nr. 3, 4, 5) se pot decanta particule (solide sau lichide)
cu dimensiuni de la 5 m. Forta centrifuga care actioneaza asupra particulelor cu inertie mare
determina separarea acestora.
Poluantul gazos este introdus in partea cilindrica a ciclonului printr-o conducta
orizontala tangentiala la circumferinta cilindrului. Partea inferioara a ciclonului are forma
tronconica. Conducta de acces a poluantului are sectiune dreptunghiulara. Gazul epurat este
evacuat pe la partea superioara printr-o conducta cilindrica montata coaxial cu cilindrul
ciclonului. Dupa intrare in incinta ciclonului, poluantul se deplaseaza de sus in jos, iar sub
actiunea fortelor centrifugale, provocate de introducerea tangentiala a poluantului, se
formeaza asa numitele „vartejuri exterioare”, prin care particulele de praf sunt proiectate pe
peretii aparatului, de pe care se preling in jos. In urma ciocnirii de pereti, gazul din care s-au
separat particulele este supus unei miscari turbionare ascendente - „vartejuri interioare”
fortindu-ise deplasarea prin conducta de evacuare.
Mecanismul separarii particulelor solide in ciclon are la baza rezultanta a trei forte:
- forta gravitationala care determina ca poluantul si, implicit, particulele sa se miste in
jos spre colectorul de praf;
- forta centrifugala care asigura miscarea ascensionala a gazului epurat;
- forta de rezistenta a mediului care favorizeaza deplasarea ascensionala a gazului
epurat.
Epurarea prin ciclonare este influentata de o serie de factori:
TETEA curs 4

- coagularea in aerosoli a particulelor fine inca de la intrarea in ciclon (formarea de


conglomerate) intr-o masura mai mica sau mai mare, fenomen care determina marirea
dimensiunilor particulelor concomitent cu micsorarea densitatii acestora (desi sunt mai mari,
particule sunt mai afanate). In conctinuare, conglomeratele formate se pot sfarama la viteze
mari ale curentului de poluant;
- scaderea randamentului epurarii (in aceleasi conditii constructive si functionale ale
ciclonului) odata cu cresterea vitezei curentului de poluant la intrarea lui in partea cilindrica a
corpului ciclonului (marirea vitezei curentului de poluant induce vartejuri suplimentare care
pot provoca sfaramarea particulelor deja decantate dar si a conglomeratelor coagulate);
- decantarea mai rapida a particulelor mari (proportional cu densitatea acestora);
- scaderea randamentului epurarii la marirea diametrului corpului ciclonului (se
recomanda utilizarea mai multor cicloane cu diametre mai mici consecutive).
Folosirea cicloanelor în desprăfuirea aerului prezintă o serie de avantaje importante şi
anume: simplitatea în construcţie, cost de exploatare şi investiţie redus, lipsă de părţi mobile,
exploatare simplă. Aceste avantaje au determinat pe multi cercetători şi constructori să
imagineze un număr mare de modele de cicloane, cele mai multe fiind rezultatul cercetărilor
efectuate special cu un anumit material pulverulent, cu anumite debite şi temperaturi ale
aerului.

b)

a)

Figura nr. 3. Schema unui separator cu: a) ciclon şi b) multiciclon


TETEA curs 4

Figura nr. 4. Schema functionala a


ciclonului:
1 - conducta de evacuare a gazului
epurat;
2 - conducta tangentiala de
introducere a gazului poluat;
3 - parte cilindrica;
4 - parte tronconica;
5 - colector de particule decantate;
6 - vartej interior de gaz poluat;
7 - vartej exterior de gaz depoluat
[http://www.tr.all.biz/ro/separatore-tip-
ciclon-g16122]

Figura nr. 5. Selector de gaze CAD-40 cu


ciclon
[http://aeromeh.com/rom/sad40-c/]

D. Aparate care folosesc medii filtrante


Pentru a se reţine particule extrem de mici în condiţii medii de temperatură, uniditate
şi coroziune se utilizează aparate numite filtre. La ora actuală se cunosc diferite sisteme de
acest fel de dispozitive care diferă între ele prin foarte multe caracteristici atât constructive cât
şi funcţionale. Din grupa acesor aparate ele mai reprezentative pentru desprăfuirea uscată a
gazelor, sunt filtrele din ţesătură.
Filtrele de ţesătură folosesc ca element de bază în procesul de filtrare anumite ţesături,
care pot avea diferite forme şi anume:
- ţesături în formă de tuburi aşa numitele filtre cu saci,
- ţesături cu suprafeţe plane – filtre plane,
- ţesături în strat – filtre cu plan filtrant etc.
La aceste filtre trebuie să se ia în considerare mai multe fenomene care provoacă
separarea pulberilor fine şi anume:
- separarea prin blocarea porilor,
- separarea prin impact,
TETEA curs 4

- separare prin sedimentare,


- separarea prin difuziune,
- separarea prin forte electrostatice.

Filtrul cu saci sau tubular


Filtrul cu saci sau tubular mai poartă denumirea şi de filtre cu mâneci.
Schema unui astfel de aparat este redată în figura nr. 6. Ea se compune dintr-un număr
de mâneci sau saci cilindrici, suspendaţi vertical deasupra unei grile tubulare. Aerul încărcat
cu particule intră într-o cameră de detenţă prevăzută cu şicane. Şocul primit de la, lama cu
şicane şi schimbarea de direcţie provoacă deja separarea particulelor mai grele în buncărul de
la partea inferioară a filtrului sub acţiunea gravitaţiei. În continuare aerul pătrunde prin
mâneci (saci) şi iese afară prin porii ţesăturii, astfel este separată o cantitate de particule în
interiorul mânecilor. Deoarece stratul de particule depuse creşte mereu, aceste mâneci sunt
scuturate cu ajutorul unor dispozitive la intervale regulate. Ţesăturile utilizate sunt foarte
diferite şi sunt în funcţie de natura prafului de separat şi de temperatura de lucru. Se fac
cercetări în continuare pentru ameliorarea materialelor filtrelor. Fibrele ajung la 0,1 ÷ 0,25 μm
pe suporţi de fibre groase 5 ÷ 12 μm din carbon amorf şi grafit.

Figura nr. 6.
Schema unui
filtru cu saci
TETEA curs 4

Figura nr. 7. Filtre cu mâneci


[http://www.exhaustare.ro/echipamente-exhaustare-industria-lemnului_doc_20_filtre-cu-maneci-colectare-in-
saci_pg_0.htm]

Cele mai utilizate metode de curăţire sunt:


- prin scuturarea cu sisteme mecanice,
- prin admisie de aer în contracurent,
- cu emiţători de înaltă frecvenţă,
- cu jet de aer de mare viteză pulsat.
Alegerea filtrelor tubulare se face în funcţie de:
- natura agenţilor poluaţi,
- caracteristicile fizico chimice a agenţilor poluanţi,
- concentraţiile de praf la intrare în filtru,
- sistemul de curăţire.

Filtrul ciclon
Acest utilaj prezentat în figurele nr. 7, 8 şi 9, reuneşte două sisteme de desprăfuire
distincte şi anume: filtrarea aerului prin filtre cu ţesătură şi separarea prafului cu ciclon.
Avantajul filtrului ciclon constă în faptul că permite o compactizare avansată a instalaţiei de
desprăfuire asigurând un randament ridicat de separare la concentraţii mari de praf şi solicitări
ale suprafeţei filtrante. Datorită acestor calităţi, filtrul ciclon este indicat pentru separarea
pulberilor la mori, site, în transportul pneumatic, cât şi la instalaţii pentru desprăfuire cu
concentraţii mari de pulberi.
TETEA curs 4

Figura nr. 8.
Schema unui filtru ciclon
Legenda:
Gura de admisie aer viciat
Gura evacuare aer tratat
Pulberi
Curatare cu jet de aer comprimat
 1. gura admisie aer viciat
 2. gura evacuare aer filtrat
 3. valva solenoida
 4. rezervor aer comprimat
 5. tubulatura de distributie
 6. diuze
 7.maneci filtrante
 8. programator ciclu de lucru
 9. usa de acces intretinere
 10. bidon colector
 11. evacuar praf

[http://www.exhaustare.ro/echipamente-exhaustare-
industria-metalurgica-cimentului-si-
alimentara_doc_29_aircom-partener-coral-s-p-a-
italia_pg_0.htm]

Figura nr. 9. Filtru ciclon

[http://www.exhaustare.ro/echipamente-
exhaustare-industria-metalurgica-
cimentului-si-
alimentara_doc_29_aircom-partener-
coral-s-p-a-italia_pg_0.htm]
TETEA curs 4

Avantajele şi dezavantajele folosirii filtrelor cu ţesături:


Avantaje: Dezavantaje:
 grad de separare ridicat,  se evită gaze cu umiditate ridicată,
 randament de exploatare ridicat,  natura ţesăturii depinde de natura
 randament de epurare relativ fizico-chimică a gazului şi
constant în timp pentru debite particulelor filtrate,
variabile şi concentraţii diferite,  se captează numai particule solide,
 construcţie simplă,  cheltuieli ridicate cu înlocuirea
 consum redus de energie, ţesăturilor filtrelor,
 colectarea se face uscat.  instalaţie voluminoasă.

Bibliografie

1. V. Voicu, s.a., Realizări recente în combaterea poluării atmosferei în industrie,


Editura tehnică, Bucureşti, 1977.
2. http://www.tr.all.biz/ro/separatore-tip-ciclon-g16122
3. http://aeromeh.com/rom/sad40-c/
4. http://www.exhaustare.ro/echipamente-exhaustare-industria-lemnului_doc_20_filtre-cu-maneci-
colectare-in-saci_pg_0.htm
5. http://www.exhaustare.ro/echipamente-exhaustare-industria-metalurgica-cimentului-si-
alimentara_doc_29_aircom-partener-coral-s-p-a-italia_pg_0.htm
6. http://www.exhaustare.ro/echipamente-exhaustare-industria-metalurgica-cimentului-si-
alimentara_doc_29_aircom-partener-coral-s-p-a-italia_pg_0.htm]

S-ar putea să vă placă și